IX Kongres Przemysłu Drzewnego KOOPDREW

12 września 2022, Poznań

 

KOOPDREW 2022 to już dziewiąta edycja międzynarodowej konferencji Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego. W tym roku podejmujemy tematy związane z zagrożeniami i wyzwaniami dla przemysłu drzewnego w Polsce i na świecie.

Nadchodząca edycja spotkania dotyczyć będzie całego zakresu spraw związanych z obecnymi i spodziewanymi wyzwaniami, jakie co rusz pojawiają się na rodzimym i światowym rynku. Zagraniczni eksperci przedstawią w jaki sposób przygotowują rozwiązania chroniące rodzime firmy.

KOOPDREW skierowany jest do profesjonalistów, przedsiębiorców drzewnych z Polski i z zagranicy. Organizatorzy chcą poruszyć istotne tematy dla tej branży, co z pewnością spotka się z dużym zainteresowaniem. Każdego roku bierze w niej udział szerokie grono uczestników związanych z przemysłem drzewnym m.in. przedstawicieli zakładów, ekspertów, specjalistów.

Prelegenci zaprezentują uczestnikom wszechstronne spektrum badań, raportów, jak też wniosków dotyczących sytuacji światowej.

Program KOOPDREW IX

12 września 2022
9:30 - 10:00

Rejestracja

10.00 – 10.10

Powitanie uczestników

10.10 – 10.30

Wystąpienie Dyrektora Generalnego – PGL Lasy Państwowe

10.30 - 10.50

Sytuacja na rynku drzewnym w Polsce

 

prof. dr. hab. Ewa Ratajczak

10.50 – 11.10

Przemysł celulozowy. Stan i perspektywy

 

Aneta Muskała, Prezeska Stowarzyszenia Papierników Polskich

11.10 – 11.30

Przerwa kawowa

11.30 – 12.30

Prezentacja raportu o przemyśle drzewnym

 

Krzysztof Mrówczyński, Menedżer ds. Analiz Sektorowych, Departament Analiz Makroekonomicznych Bank Pekao SA

12.30 – 12.50

Przerwa kawowa

12.50 – 13.10

Wpływ wojny w Ukrainie na przemysł drzewny w krajach bałtyckich

 

Ulvar Kaubi, Dyrektor Marketingu, Lasy Państwowe Estonii

13.10 – 13.30

Przemysł drzewny w Ukrainie

 

Przedstawiciel ukraińskiego Ministerstwa Leśnictwa

13.30 – 13.50

Brexit. Zysk czy strata?

 

David Hopkins, Brytyjska Izba Drzewna

13.50 – 14.10

Przerwa kawowa

14.10 – 15.00

Panel dyskusyjny na temat aktualnej sytuacji na rynku drzewnym

15.00 – 16.00

Lunch

13 września 2022
10:00 – 12:00

Otwarte spotkanie Zespołu Naczelnika Marketingu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

 

Spotkanie odbędzie się na stoisku Lasów Państwowych
w hali nr 5, targi Drema 2022

Zarejestruj się ⤵⤵⤵

Lub wypełnij formularz online:

  Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

  1 Dostawca technologii i usług
  2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego
  3
  4
  5
  6
  7
  8

  Zgłaszający uczestnictwo
  Dane firmy do faktury VAT
  Ilość uczestników*
   


  Cena netto: PLN + VAT za osobę
  Wartość netto: 0 PLN
  Wartość brutto: 0 PLN
  Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobęRabat netto: 0 PLN + VAT

  Wybierz konferencje lub warsztaty
  Data
  Kwota PLN netto
  Rabat PLN netto*

  *Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

  Uczestnik 1

  Uczestnik 2

  Uczestnik 3

  Uczestnik 4

  Uczestnik 5

  600 KOOPDREW IX 2022

  Opłatę za uczestnictwo, w wysokości 600,00 zł + VAT/za osobę przekazujemy na konto PIGPD:
  Santander Bank Polska SA 7/O. Poznań –  98 1090 1463 0000 0000 4600 4785

  Niniejsze zgłoszenie stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.

  Rejestrując się akceptujemy przesyłanie, przez Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego faktur VAT w formie elektronicznej. Faktury będą przesyłane z adresu: biuro@pigpd.pl

  Wycofanie akceptacji przysyłania faktur VAT w formie elektronicznej może nastąpić w drodze pisemnej lub elektronicznie na adres j.w.

  Informacja:

  • Organizatorzy pokrywają koszty cateringu w dniu konferencji, a także koszty: organizacyjne, wykładowców i tłumaczy, materiałów konferencyjnych, sali konferencyjnej z wyposażeniem.
  • Koszt noclegu pokrywają uczestnicy konferencji. Kontakt w sprawie rezerwacji noclegów :

            tel.  +48 61-655-2000, mail: reservation.poznan@sheraton.com


  REGULAMIN UCZESTNICTWA

  • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy Polską Izbą Gospodarcza Przemysłu Drzewnego (PIGPD), a Zgłaszającym.
  • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
  • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem Forum na konto: Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego, ul. Gronowa 22 / 1301, 61-655 Poznań; NIP 7781023116; Santander Bank Polska SA 7/O. Poznań – 98 1090 1463 0000 0000 4600 4785
  • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą elektroniczną.
  • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed KOPDREWEM, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed KOOPDREWEM zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed KOOPDREWEM i później nie przyjmujemy rezygnacji uczestnictwa w spotkaniu.
  • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Zmianę uczestnika należy zgłosić na maksymalnie 3 dni przed KOOPDREWEM
  • Rezygnacji z udziału w KOOPDREW-ie należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
  • Nie wzięcie udziału w KOOPDREWIE nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa
   i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  • PIGPD zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie KOOPDREW-u oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany lokalizacji oraz terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony PIGPD.
  • W przypadku, gdy KOOPDREW nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od PIGPD lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat dodatkowych związanych z uczestnictwem w KOOPDREW. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.

  ✔  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polską Izbę Gospodarczą Przemysłu Drzewnego z siedzibą: Gronowa 22 / 1301, 61-655 Poznań, jako administratora danych osobowych, w celach marketingowych oraz sprzedażowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zostałem poinformowany o tym, że podanie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z Rozporządzenia 2016/679 (RODO).

  ✔  Tak, chcę być informowany/a e-mailowo o wydarzeniach organizowanych przez PIGPD i wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez Polską Izbę Gospodarczą Przemysłu Drzewnego na wyżej podany adres e-mail. Zostałem poinformowany/a o tym, że mogę wycofać tak udzieloną zgodę w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z Rozporządzenia 2016/679 (RODO).

  ✔  Niniejszym wyrażam zgodę na dokumentowanie spotkania w formie fotograficznej i/lub video oraz publikacji w/w dokumentacji, także tej zawierającej mój wizerunek, na stronach www oraz w materiałach drukowanych przez PIGPD oraz jej partnerów handlowych.

  Przesyłając zgłoszenie potwierdzam, iż zapoznałem/łam się z powyższymi warunkami uczestnictwa w KOOPRDEW oraz je akceptuję.

  location

   

  KOOPDREW IX

   

  odbędzie się w:

   

  Hotel Sheraton Poznań

   

  www.sheratonpoznan.pl

   

   

  Kontakt w sprawie rezerwacji noclegów :

   

  tel.  +48 61-655-2000

  mail: reservation.poznan@sheraton.com

  Pytania? Zapraszamy do kontaktu:

  Inne wydarzenia dla branży