PGE zapowiada do 2030 r. inwestycje w ciepłownictwie rzędu 17 mld zł

Inwestycje rzędu 17 mld zł do 2030 r., budowa 1000 MW źródeł kogeneracyjnych, przejmowanie sieci ciepłowniczych, wzrost wykorzystania w kogeneracji paliw niskoemisyjnych – to główne założenia ogłoszonej w Gdańsku strategii ciepłownictwa grupy PGE.
Dzięki przejęciu polskich aktywów EDF grupa PGE stała się największym wytwórcą ciepła w kraju. Docelowo wszystkie źródła kogeneracyjne, wytwarzające jednocześnie energię elektryczną i ciepło, trafią do jednej spółki PGE Energia Ciepła, co ma poprawić efektywność zarządzania i dać nowe perspektywy rozwoju.

Jak poinformowało PGE, fundamentem planowanego rozwoju ciepłownictwa sieciowego ma być 16 posiadanych przez Grupę Kapitałową elektrociepłowni, dysponujących łącznie 6,7 GW mocy cieplnej oraz 2,5 GW mocy elektrycznej.

Jak mówił w Gdańsku prezes PGE Henryk Baranowski, Polska jest jednym z największych rynków ciepła w Europie, a spółka zamierza ten potencjał maksymalnie wykorzystać. „W naszej szerokości geograficznej dostawy ciepła są nie mniej ważne niż dostawy energii elektrycznej, a my mamy ten przywilej, że dzisiaj jesteśmy już liderem obydwu tych segmentów” – dodał. Baranowski podkreślał także, że PGE chce rozwijać ciepłownictwo spełniając najbardziej rygorystyczne wymagania środowiskowe i wykorzystywać fakt, że ciepło z miejskich sieci jest jednym ze sposobów walki o czyste powietrze.

Strategia ciepłownictwa zakłada przede wszystkim inwestycje w nowe moce kogeneracyjne rzędu 1000 MW do 2030 r. PGE zamierza też rozbudowywać i kupować sieci ciepłownicze w miastach, w których ma elektrociepłownie, oraz rozmawiać o współpracy z samorządami w miastach, w których spółka nie jest jeszcze obecna.

Stopniowo zmieniać się też ma struktura paliw wykorzystywanych przez PGE w ciepłownictwie. „Naszym celem jest wykorzystanie potencjałów lokalnych, niskoemisyjnych paliw, takich jak gaz z miejscowych złóż, odpady czy biomasa, tak by w 2030 r. osiągnąć poziom 50 proc. wykorzystania tych paliw w miksie spółki PGE Energia Ciepła” – powiedział wiceprezes spółki Ryszard Wasiłek. Jak dodał, na przejmowanie i rozwój sieci oraz źródeł wytwórczych spółka w ramach strategii ciepłownictwa przeznaczy ok. 17 mld zł.

PGE podkreśla, że w finansowaniu tych inwestycji uwzględnione mają zostać w jak największym stopniu instrumenty finansowe z UE, preferencyjne fundusze krajowe oraz – po 2020 r. – finansowanie w ramach dyrektywy ETS, czyli darmowe uprawnienia do emisji CO2 czy Fundusz Modernizacyjny.

PGE oceniło jednocześnie, że realizacja strategii będzie uzależniona do szeregu warunków zewnętrznych, wśród których najważniejsze to krajowe regulacje, uwzględniające politykę energetyczną państwa, system wsparcia dla kogeneracji i OZE oraz rynek mocy, a także polityka klimatyczna UE.

Źródła: https://www.gkpge.pl/Biuro-Prasowe/Komunikaty-prasowe/Korporacyjne/Grupa-PGE-kreuje-energetyke-jutra
http://www.cire.pl/item,155901,1.html?utm_source=newsletter&utm_campaign=newsletter&utm_medium=link&apu=27001

Zobacz również:

NFOŚiGW krajowym operatorem Funduszu Modernizacyjnego

Wytwarzanie energii z małych instalacji OZE w 2020 – raport Prezesa URE

PSE i płatnicy opłaty mocowej muszą złożyć Prezesowi URE informacje dotyczące pobieranej od odbiorców końcowych opłaty mocowej

URE: Aukcja na premię kogeneracyjną w czerwcu 2021

Więcej informacji

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Ewelina Nowakowska | Kontakt: 22 740 67 80, e-mail: newsroom@powermeetings.eu