Obowiązkowa certyfikacja producentów i dostawców biomasy oraz wytwórców ciepła, energii i chłodu z biomasy KZR

Przejdź do strony wydarzenia

Zobacz również:

Certyfikacja KZR dla paliw alternatywnych oraz odpadów 2024

Certyfikacja KZR dla paliw biomasowych 2024

ABC Rynku Mocy w praktyce 2023

Społeczności energetyczne i klastry energii szansą dla transformacji energetycznej Polski