Obowiązkowa certyfikacja producentów i dostawców biomasy oraz wytwórców ciepła, energii i chłodu z biomasy KZR

Przejdź do strony wydarzenia

Zobacz również:

Certyfikacja łańcucha dostaw KZR dla paliw biomasowych 2023

Certyfikacja łańcucha dostaw KZR dla paliw alternatywnych oraz odpadów 2023

Rynek energii 2023

Ustawa odległościowa, a transformacja energetyczna Polski 2023