Obowiązkowa certyfikacja producentów i dostawców biomasy oraz wytwórców ciepła, energii i chłodu z biomasy KZR

Przejdź do strony wydarzenia

Zobacz również:

Społeczności energetyczne i klastry energii szansą dla transformacji energetycznej Polski

KOOPDREW X 2023

Zmiany w „zielonych” regulacjach – szanse i wyzwania dla inwestorów

Magazyny energii – usługi regulacyjne, rynek mocy, OZE, proces inwestycyjny