Obowiązkowa certyfikacja producentów i dostawców biomasy oraz wytwórców ciepła, energii i chłodu z biomasy KZR

Przejdź do strony wydarzenia

Zobacz również:

Magazyny energii – aktualne regulacje 2022

Nowelizacja ustawy o OZE kwiecień 2022

Biomasa w paliwach alternatywnych oraz odpadach – obowiązek certyfikacji na zgodność z KZR

Nowelizacja ustawy o OZE luty 2022