Obowiązek OZE na 2018 r. będzie wyższy

Jak czytamy w portalu Gramwzielone.pl, resort energii zaproponował podniesienie obowiązku OZE na 2018 r. Wyższy obowiązek może przełożyć się na wzrost popytu na zielone certyfikaty. Sytuację komplikuje przyjęta w ubiegłym tygodniu przez Sejm nowelizacja ustawy o OZE.
Ministerstwo Energii przedstawiło projekt rozporządzenia ws. obowiązku OZE na 2018 r. Obowiązek dotyczący zakupu świadectw pochodzenia energii z OZE (zielonych certyfikatów) – produkowanej ze wszystkich technologii odnawialnych z wyjątkiem biogazu rolniczego – ma wzrosnąć do 17,5 proc. Natomiast wydzielony w połowie ubiegłego roku obowiązek zakupu świadectw pochodzenia energii z biogazu rolniczego (certyfikatów błękitnych) zostanie zmniejszony do 0,5 proc.

W tym roku obowiązek OZE dla zielonych certyfikatów wynosi 15,4 proc. – został zmniejszony w drugiej połowie ubiegłego roku przez Ministerstwo Energii w stosunku do zapisanego w nowelizacji ustawy o OZE z 22 czerwca 2016 r., w której znalazła się wartość 19,35 proc.

Natomiast obowiązek w zakresie świadectw biogazowych w tym roku wynosi – decyzją ME – 0,6 proc., mimo, że do przyjętej w połowie 2016 r. nowelizacji ustawy o OZE wpisano jeszcze poziom 0,65 proc.

Jak Ministerstwo Energii tłumaczy propozycję w zakresie obowiązku OZE na 2018 r., który łącznie ma wynieść 18 proc.?

– W opinii projektodawcy wielkość przedmiotowego udziału łącznie na poziomie 18 proc. wynika z konieczności zabezpieczenia interesów odbiorców końcowych energii elektrycznej przed zbyt gwałtownym wzrostem cen energii elektrycznej wynikającej ze wsparcia rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz uwzględnia dodatkowo odpływ podmiotów z systemu tzw. zielonych certyfikatów do systemu aukcyjnego – obniżenie przedmiotowego udziału z 20 proc. W zaproponowanym podejściu wzięto również pod uwagę niskie ceny tzw. zielonych certyfikatów – podwyższenie przedmiotowego udziału z 16 proc. obowiązującego w 2017 r.

Ewentualny wzrost cen zielonych certyfikatów, który w przyszłym roku może wynikać z większego obowiązku OZE może hamować nowy sposób wyznaczania opłaty zastępczej, który został wpisany do przyjętej przez Sejm tydzień temu nowelizacji ustawy o OZE.

Uwagi do projektu rozporządzenia ME dotyczącego obowiązku OZE na 2018 r. można składać pod adresem Dominika.Turska@me.gov.pl do 2 sierpnia br. Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 30 sierpnia 2017 r.

Źródło: Gramwzielone.pl

Zobacz również:

NFOŚiGW krajowym operatorem Funduszu Modernizacyjnego

Wytwarzanie energii z małych instalacji OZE w 2020 – raport Prezesa URE

PSE i płatnicy opłaty mocowej muszą złożyć Prezesowi URE informacje dotyczące pobieranej od odbiorców końcowych opłaty mocowej

URE: Aukcja na premię kogeneracyjną w czerwcu 2021

Więcej informacji

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Ewelina Nowakowska | Kontakt: 22 740 67 80, e-mail: newsroom@powermeetings.eu