Nowelizacja ustawy o zapasach podniesie ceny gazu

URE i UOKiK przedstawiły opinię na temat efektów nowelizacji ustawy o zapasach gazu i ropy, z których wynika, że może ona doprowadzić do wzrostu cen gazu.

W opinii URE napisano, że urząd ten zgadza się z wyliczeniami niezależnych dostawców gazu, że nałożenie dodatkowych obowiązków zmniejszy konkurencję na rynku, spowoduje wzrost hurtowych cen gazu o około 4 proc. i pogłębi różnice cen między polską giełdą a niemiecką. UOKiK w swoim raporcie wyraża obawy, że obowiązek przymusowego magazynowania gazu przez niezależnych importerów spowoduje wzrost kosztów, „co musi wpłynąć na ceny gazu dla odbiorców końcowych”.

„Proponowane rozwiązanie dotyczące magazynowania gazu poza granicami kraju i jego wykorzystania w przypadku konieczności użycia obowiązkowych rezerw zostało obarczone wymogiem rezerwacji mocy przesyłowych na punkcie wyjścia oraz na punkcie wejścia do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej wyłącznie na te potrzeby. Oznacza to, że przedsiębiorca, który zdecyduje się na posiadanie obowiązkowych rezerw gazu poza granicami Polski, oprócz kosztów związanych z samym magazynowaniem surowca, będzie musiał ponieść koszty rezerwacji mocy przesyłowych po obu stronach interkonektora” – napisano w stanowisku UOKiK.

Według urzędu stawia to pod znakiem zapytania opłacalność tego rozwiązania. Opłacanie rezerwacji mocy przesyłowych, które będą mogły być wykorzystywane wyłącznie w przypadku uruchomienia obowiązkowych rezerw gazu znajdzie odbicie w kosztach funkcjonowania przedsiębiorców objętych obowiązkiem utrzymywania zapasów, co musi wpłynąć na ceny gazu dla odbiorców końcowych – przekonuje UOKiK.

Tymczasem sejmowa komisja ds. energii i Skarbu Państwa zarekomendowała przyjęcie rządowego projektu nowelizacji ustawy o zapasach gazu.

 

Źródło: http://www.wnp.pl/wiadomosci/301776.html

Zobacz również:

NFOŚiGW krajowym operatorem Funduszu Modernizacyjnego

Wytwarzanie energii z małych instalacji OZE w 2020 – raport Prezesa URE

PSE i płatnicy opłaty mocowej muszą złożyć Prezesowi URE informacje dotyczące pobieranej od odbiorców końcowych opłaty mocowej

URE: Aukcja na premię kogeneracyjną w czerwcu 2021

Więcej informacji

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Ewelina Nowakowska | Kontakt: 22 740 67 80, e-mail: newsroom@powermeetings.eu