Elektrownia Bełchatów – Modernizacja roku 2016

Zmodernizowana instalacja odsiarczania spalin (IOS) na blokach 5 i 6 w Elektrowni Bełchatów została najwyżej oceniona przez jury oraz internautów i zwyciężyła w XXI edycji ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja roku 2016”, w kategorii modernizacje przemysłowo-inżynieryjne.

–  Cieszy nas, że projekt, który zrealizowaliśmy uzyskał tak wysoką ocenę – mówi Sławomir Zawada, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. – Modernizacja instalacji wybudowanej w latach 1998-2000 dla bloków 5 i 6 wiązała się z realizacją szerokiego planu proekologicznego prowadzonego przez Elektrownię Bełchatów – prekursora budowy tego typu instalacji w naszym kraju. Celem modernizacji była poprawa jakości powietrza, jak również dostosowanie do nowych, zaostrzonych unijnych wymogów środowiskowych obowiązujących od 1 stycznia 2016 r., wynikających z dyrektywy IED o emisjach przemysłowych. Osiągnęliśmy znakomity efekt ekologiczny zmniejszając zarówno emisję pyłu, związków fluorowych i chlorowych, jak również znacznie redukując w skali roku emisję dwutlenku siarki – podkreśla prezes Sławomir Zawada.

W nagrodzonym projekcie zastosowano nowatorskie rozwiązania, które oprócz efektu ekologicznego pozwoliły ograniczyć nakłady inwestycyjne. Zmodernizowaną instalację rekomendował do konkursu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Finansowanie inwestycji pochodziło ze środków własnych oraz pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi, a także z Norweskiego Mechanizmu Finansowego za pośrednictwem NFOŚiGW w Warszawie. Dostawcą instalacji, jak i generalnym wykonawcą modernizacji była polska firma Rafako z Raciborza.

 –  PGE GiEK stale realizuje działania związane z ochroną środowiska naturalnego. Polegają one na prowadzeniu  inwestycji modernizacyjno-odtworzeniowych, które w konsekwencji znacznie ograniczają emisje przemysłowe. Co istotne, inwestycje te wpływają także na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Zwycięstwo w konkursie oznacza dla nas prestiż i uznanie naszych działań – podkreśla Sławomir Zawada.

Zastosowanie nowatorskich rozwiązań technologicznych, jakość robót i wysokie efekty ekologiczne zdecydowały także o zwycięstwie projektu w plebiscycie, który towarzyszył konkursowi. Na bełchatowską modernizację oddano aż 5181 głosów.

Gala finałowa, kończąca XXI edycję konkursu, odbyła się 24 sierpnia w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie. Statuetkę odebrał dyrektor Elektrowni Bełchatów Marek Ciapała oraz dyrektor Departamentu Inwestycji PGE GiEK Marek Wdowiak. Patronat nad konkursem sprawują m.in. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Główny Inspektor Ochrony Środowiska oraz Główny Inspektor Nadzoru Budowalnego.

 

Źródło: https://www.pgegiek.pl/Aktualnosci/PGE-GiEK-zmodernizowana-instalacja-odsiarczania-spalin-w-Elektrowni-Belchatow-najlepsza-polska-modernizacja-2016-roku

Zobacz również:

NFOŚiGW krajowym operatorem Funduszu Modernizacyjnego

Wytwarzanie energii z małych instalacji OZE w 2020 – raport Prezesa URE

PSE i płatnicy opłaty mocowej muszą złożyć Prezesowi URE informacje dotyczące pobieranej od odbiorców końcowych opłaty mocowej

URE: Aukcja na premię kogeneracyjną w czerwcu 2021

Więcej informacji

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Ewelina Nowakowska | Kontakt: 22 740 67 80, e-mail: newsroom@powermeetings.eu