ME zaniepokojone opłatami wodnymi, ostrzega przed wzrostem cen energii

Ministerstwo Energii jest zaniepokojone stawkami opłat wodnych, ostrzega przed wzrostem cen energii i pogorszeniem rentowności elektroenergetyki i górnictwa – napisał resort w opinii do projektu rozporządzenia rządu w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne.
„Pragnę zaznaczyć, że projektowana wysokość opłat za usługi wodne będzie miała bezpośrednie przełożenie na wzrost kosztów funkcjonowania polskiej elektroenergetyki zawodowej i górnictwa, powodując dalsze obniżenie rentowności przedsiębiorstw działających w ww. sektorach. Wzrost kosztów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła zostanie odzwierciedlony w cenach energii, ostatecznie obciążając polskie społeczeństwo i przemysł oraz wpływając na poziom konkurencyjności polskiej gospodarki” – ostrzega szef resortu energii Krzysztof Tchórzewski.

Tchórzewski pisze, że z uwagi na istotne, obecne i przyszłe, obciążenia finansowe sektora elektroenergetycznego związane z krajowymi i europejskimi regulacjami środowiskowymi oraz mając na względzie ochronę odbiorców końcowych przed nadmiernym wzrostem cen energii elektrycznej i ciepła, wnosi o obniżenie zaproponowanych w projekcie rozporządzenia stawek jednostkowych opłat za usługi wodne i współczynników różnicujących w odniesieniu do sektora energii.

Według niego, w ocenie skutków regulacji oszacowano całkowite skutki finansowe wdrożenia regulacji na poziomie ok. 48,77 mln zł, w tym dla dużych przedsiębiorstw ok. 36,28 mln zł.

„Przy zastosowaniu wskazanych w rozporządzeniu stawek opłat jednostkowych, współczynników różnicujących, systemu naliczania opłat, skutki finansowe dla sektora energetycznego będą jednak wielokrotnie przewyższały ww. szacunki Ministerstwa Środowiska. Co więcej, nie wskazano, na jakiej podstawie oszacowane zostały koszty dla przedsiębiorstw, co uniemożliwia określenie rzeczywistego wpływu projektowanych przepisów” – napisano.

Źródło: http://www.cire.pl/item,154855,1.html?utm_source=newsletter&utm_campaign=newsletter&utm_medium=link&apu=27001

Zobacz również:

Zostały zawarte pierwsze transakcje na wtórnym rynku mocy poprzez Platformę POOM

W Ełku, Lęborku i Koszalinie ciepło będzie produkowane z biomasy

Projekt Polskiej Strategii Wodorowej opublikowany

Zielone światło dla rozwoju magazynów energii w Polsce

Więcej informacji

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Ewelina Nowakowska | Kontakt: 22 740 67 80, e-mail: newsroom@powermeetings.eu