Wiceminister Pietrewicz o cieple z OZE

Dzisiejsza konferencja doskonale wpisuje się w trwającą obecnie dyskusję, dotyczącą kierunków rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii oraz sposobów jego finansowania – powiedział wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz podczas konferencji „Ciepło ze źródeł odnawialnych – stan obecny i perspektywy rozwoju”. Spotkanie odbyło się 9 grudnia 2014 r. w MG.

Wiceminister Pietrewicz zwrócił uwagę, że dyskusja nad wsparciem wytwarzania ciepła z OZE miała miejsce podczas prac nad projektem ustawy o OZE w Sejmie. Uznano, że niezbędne są zmiany, których celem jest uregulowanie kwestii obowiązkowego zakupu ciepła z OZE. To także odpowiedź na propozycje płynące z sektora ciepłowniczego – podkreślił –Proponowane rozwiązania powinny zwiększyć wykorzystania ciepła z OZE w systemach ciepłowniczych - dodał.

W projekcie ustawy o OZE znalazły się również rozwiązania, które w sposób pośredni będą sprzyjać wzrostowi produkcji ciepła z OZE. – Myślę tu przede wszystkim o wsparciu przewidzianym dla jednostek wysokosprawnej kogeneracji – powiedział. – W tym obszarze uwzględniono szereg uwag branży energetycznej, do których zaliczyć można m.in. ustalenie osobnych cen referencyjnych dla jednostek wysokosprawnej kogeneracji, czy wprowadzenie możliwości korzystania ze wsparcia dla zmodernizowanych instalacji OZE – dodał.

Wiceminister Pietrewicz nawiązał także do rozwoju lokalnych, indywidualnych źródeł ciepła. – Jest on szansą m.in. dla polskiego przemysłu, wytwarzającego urządzenia grzewcze, jak i dla producentów paliw odnawialnych. Polska od wielu lat jest bowiem ważnym producentem kotłów na biomasę oraz kolektorów słonecznych – dodał.

źródło: www.mg.gov.pl

konferencja „Ciepło ze źródeł odnawialnych – stan obecny i perspektywy rozwoju”

fot. MG

konferencja „Ciepło ze źródeł odnawialnych – stan obecny i perspektywy rozwoju”

fot. MG

konferencja „Ciepło ze źródeł odnawialnych – stan obecny i perspektywy rozwoju”

fot. MG

konferencja „Ciepło ze źródeł odnawialnych – stan obecny i perspektywy rozwoju”

fot. MG

Konferencja w mediach:

http://press.warszawa.pl/cieplo-ze-zrodel-odnawialnych-stan-obecny-perspektywy-rozwoju/

http://gramwzielone.pl/trendy/13824/j-pietrewicz-wciaz-brak-konsensusu-jak-wspierac-cieplo-z-oze

http://www.reo.pl/wiceminister-pietrewicz-o-cieple-z-oze

http://energetyka.wnp.pl/ustawa-o-oze-zwiekszy-udzial-zielonej-energii-w-cieplownictwie,240308_1_0_0.html

http://biznes.onet.pl/wiadomosci/energetyka/pietrewicz-cieplo-z-oze-nie-moze-wypierac-ciepla-systemowego/0xz8v

http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/523485,1163497-Pietrewicz--cieplo-z-OZE-nie-moze-wypierac-ciepla-systemowego.html

http://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/Cieplo-OZE-nie-moze-wypierac-ciepla-systemowego-255.html

http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,17101983,Pietrewicz__cieplo_z_OZE_nie_moze_wypierac_ciepla.html

http://www.pb.pl/3967715,40293,pietrewicz-cieplo-z-oze-nie-moze-wypierac-ciepla-systemowego

http://www.oze.pl/artykul/1726,wiceminister-gospodarki-o-cieple-pozyskiwanym-z-oze

http://magazynbiomasa.pl/rozwoj-lokalnych-indywidualnych-zrodel-energii-szansa-dla-polskiego-przemyslu/

http://www.odbiorcyenergii.pl/foeeig/aktualnosci/633-pietrewicz-cieplo-z-oze-nie-moze-wypierac-ciepla-systemowego

Partnerzy

 


 


 
Patroni Medialni

logo gram w zielone