ORGANIZATORZY

 

 

Ministerstwo Gospodarki

www.mg.gov.pl  

 


Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie

Organizacja, powstała w 1994 roku, skupia podmioty gospodarcze, których działalność związana jest z wytwarzaniem, przetwarzaniem, magazynowaniem, przesyłaniem oraz dystrybucją i obrotem ciepłem.  Izba prowadzi działalność na terenie kraju i za granicą, jest członkiem Euroheat & Power. Zrzesza ponad 250 członków o różnej strukturze własności i zróżnicowanej wielkości sprzedaży ciepła od poniżej 100tys. GJ do 40mln. GJ rocznie.

Podstawowe działania Izby skupiają się na dokonywaniu ocen merytorycznych projektów oraz nowelizacji obowiązujących przepisów prawnych, które pozwalają na współdziałanie Izby w ustalaniu programów rozwoju ciepłownictwa i jego modernizacji oraz dbanie o kształtowanie warunków sprzyjających rozwojowi ciepłownictwa. Izba kładzie nacisk na integrowanie środowiska związanego z ciepłownictwem, reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w Izbie podmiotów wobec organów państwowych, samorządowych, społecznych, instytucji naukowych i gospodarczych. Inne działania prowadzone przez Izbę to inicjowanie i współuczestniczenie w procesach unowocześnień i kompleksowego rozwoju ciepłownictwa odpowiednio do zmieniających się potrzeb. 

www.igcp.org.pl

 


 

Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych jest stowarzyszeniem zrzeszającym krajowych wytwórców energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji.

PTEZ od momentu powstania bierze czynny udział i intensywnie angażuje się w obszar przygotowywanych regulacji prawnych na poziomie krajowym oraz Unii Europejskiej, mających istotny wpływ na przyszłość funkcjonowania i rozwoju kogeneracji w Polsce.

PTEZ aktywnie współpracuje z Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Środowiska, agendami rządowymi i komisjami parlamentarnymi, środowiskami naukowymi oraz stowarzyszeniami działającymi w sektorze elektroenergetyki i ciepłownictwa.

PTEZ jest członkiem COGEN Europe, Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej oraz Polskiego Klubu Kogeneracji. 

www.ptez.pl

 


powermeetings.eu - od ponad 10 lat wiodący organizator konferencji i profesjonalnych warsztatów w Polsce. Organizujemy kongresy, konferencje i warsztaty dla różnych sektorów gospodarki oraz zapewniamy specjalistyczne wsparcie i doradztwo w kwestii organizacji prestiżowych wydarzeń branżowych.

W ciągu ostatniej dekady udało nam się stworzyć szeroką sieć kontaktów i partnerów w sektorze energetyki, węgla i nieruchomości. Programy naszych imprez są zawsze starannie dostosowane do potrzeb i interesów branży, a my jesteśmy dumni z naszej staranności w doborze tematów, prelegentów i partnerów, aby zapewnić najwyższą jakość wszystkich organizowanych przez nas wydarzeń.
 
Naszym celem jest stworzenie miejsca do dyskusji o nowych trendach i zmianach mających znaczenie dla przemysłu, do nawiązywania nowych kontaktów, jak również do budowania relacji biznesowych pomiędzy naszymi ekspertami, partnerami i uczestnikami.
 
 


PARTNERZY

PGNiG TERMIKA to spółka z sektora elektroenergetycznego w Grupie Kapitałowej PGNiG. Spółka zajmuje się produkcją, dystrybucją i sprzedażą ciepła oraz energii elektrycznej. PGNiG TERMIKA to największy wytwórca ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu.                                                            


Zakłady PGNiG TERMIKA wytwarzają 11 procent produkowanego w Polsce ciepła, które dociera do 70 procent warszawiaków i 60 procent mieszkańców Pruszkowa, Piastowa i Michałowic. Dzięki produkcji w kogeneracji PGNiG TERMIKA zapewnia pokrycie około 65 procent całkowitego zapotrzebowania stolicy na energię elektryczną.

www.termika.pgnig.pl

 Energetyka Cieplna Opolszczyzny

Korzenie opolskiego ciepłownictwa sięgają końca lat 60-tych ubiegłego wieku, gdy ponad czterdzieści lat temu powołano Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Opolu. Firma szybko rozrastała się i w 1974 roku jako Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej objęła swym działaniem cały region.

Przełom w strukturze własnościowej nastąpił 1 lipca 1998 roku, gdy majątek WPEC skomunalizowano, a uwłaszczone w ten sposób samorządy utworzyły Energetykę Cieplną Opolszczyzny SA.

W wyniku kolejnych przekształceń blisko połowę akcji kupił E.ON edis energia sp. z o.o - otwierając w ten sposób drogę do pełnej prywatyzacji spółki.

MisjaCiepło dla wszystkich” to nie tylko hasło. Dla klientów ECO – zarówno tych przyszłych, jak i już korzystających z naszych usług – przygotowaliśmy pakiet profesjonalnych usług ciepłowniczych. Dla nas nie ma trudnych zagadnień.
Dla każdego staramy się zapewnić wysokiej klasy obsługę i standardy odpowiadające zapisom Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnym z normami ISO 9001, ISO 14001, PN-N18001 oraz specyfikacją OHSAS 18001.

Początki działalności
Początki działalności Energetyki Cieplnej Opolszczyzny sięgają 1998 roku. W tamtym czasie była to firma o zasięgu regionalnym. Dzisiaj, w wyniku serii udanych akwizycji na rynku ciepłowniczym, już jako Grupa ECO świadczymy swoje usługi na terenie ośmiu województw, nie rezygnując z dalszej ekspansji i dążeń w pozyskiwaniu kolejnych klientów w całej Polsce.

Tak dynamiczny rozwój był możliwy wyłącznie dzięki zaangażowaniu kadry, utrzymaniu wysokich standardów technologicznych, dbałości o interesy pracowników oraz działań na rzecz społeczności lokalnych i ochrony środowiska naturalnego.

Wszystkie te cele zostały uwzględnione w strategii ECO SA, której założenia są realizowane przez podmioty wchodzące obecnie w skład Grupy Kapitałowej.

www.ecosa.pl

 


Centrum Elektroniki Stosowanej „CES” Sp.  z o.o. 

Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o.o jest firmą inżynierską powstałą w 1992 r. Naszym Klientom oferujemy profesjonalne usługi związane ze sprzedażą, montażem i serwisem systemów kogeneracyjnych, osprzętu instalacji biogazowych, urządzeń zasilania awaryjnego oraz napędów. Od 2000r. nasza firma rozpoczęła realizację aplikacji związanych z energetycznym wykorzystaniem gazu ziemnego oraz biogazu. Podczas tych kilkunastu lat daliśmy się poznać naszym Klientom, jako firma kompetentna, fachowa, świadcząca usługi na wysokim poziomie technologicznym. Oprócz jednostek kogeneracyjnych, realizujemy także systemy tri- oraz poligeneracyjne, umożliwiające współwytwarzanie energii elektrycznej, ciepła, chłodu oraz pary technologicznej. Prawie 100 zainstalowanych jednostek kogeneracyjnych, stawia nas na czołowym miejscu w kraju. Instalację systemów kogeneracyjnych powierzyły nam m.in. MSW Tymbark, Mlekovita, oraz wiele innych firm, dla których ważna jest kompleksowa i wielopłaszczyznowa współpraca ze specjalistami.

Posiadamy własny zespół doświadczonych automatyków, dzięki czemu dostarczane przez nas urządzenia standardowo wyposażane są w dedykowany system sterowania i zdalnego monitoringu. Na życzenie Klienta może on zostać połączony z nadrzędnym systemem SCADA, umożliwiającym wizualizację pracy różnych urządzeń ciągu technologicznego oraz ich skoordynowane zdalne sterowanie.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo również urządzenia instalacji biogazowych, takie jak: pochodnie spalania biogazu, analizatory biogazu stacjonarne i przenośne, dezintegrację osadu ściekowego, osuszacze/schładzacze biogazu, zbiorniki biogazu. 

www.ces.com.pl

 


Instytut Energetyki Odnawialnej (EC BREC IEO) jest jednym z pierwszych, założonych w Polsce, prywatnych instytutów naukowych, łącząc prace badawczo-rozwojowe z wdrożeniami i działalnością konsultingową w sektorach: energia wiatrowa, energia słoneczna, biogaz, biomasa, planowanie energetyczne.

Instytut działa na rzecz realizacji długookresowych celów społecznych i zadań o charakterze publicznym, związanych z promocją zrównoważonej środowiskowo gospodarki lokalnej i generacji rozproszonej oraz rozwojem i wprowadzaniem na rynek technologii energetyki odnawialnej oraz inteligentnych sieci energetycznych.

Misją Instytutu jest tworzenie i wykorzystanie najnowszej wiedzy naukowej i technicznej w dziedzinie odnawialnych źródeł energii w celu:

  • wsparcia dla realizacji zoptymalizowanych ekonomicznie inwestycji (oceny zasobów, due diligence, studia wykonalności) w zakresie wykorzystania energii wiatru, promieniowania słonecznego, produkcji i wykorzystania biogazu i biomasy,
  • rozwoju teorii i doskonalenia praktyki oraz promocji wdrażania lokalnej energetyki rozproszonej opartej na wykorzystaniu odnawialnych zasobów energii, mikroinstalacji i mikrosieci;
  • wprowadzania na rynek energetyczny innowacyjnych produktów (rozwiązania techniczne przetworników i systemów mocowań, oprogramowanie do projektowania i optymalizacyjne programy symulacyjne/kalkulatory OZE, raporty statystyczne i rynkowe).

Działalność

W badaniach rozwoju energetyki odnawianej w powiązaniu z gospodarką i ekologią w długim horyzoncie czasowym i działaniach o charakterze niezależnego think-tank, Instytut wykonuje prace dla Rządu RP (ekspertyzy dla Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Środowiska), Sejmu RP, Komisji Europejskiej (projekty 6 i 7 PR UE oraz programów IEE, INTERREG oraz Life+) oraz fundacji
i instytucji zagranicznych (Word Future Council, Parlament Europejski, Fundacja Heinricha Bolla, etc.) oraz firm energetycznych i organizacji branżowych (np. PSEW).
W 2011 roku Instytut zainicjował powstanie Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej (ZP FEO), który zrzesza i reprezentuje producentów urządzeń zielonej gospodarki i instalatorów, jest członkiem PKPP Lewiatan. Instytut wspiera ZP FEO od strony merytorycznej i organizacyjnej np. współorganizując coroczne Forum Energetyki Odnawialnej, będące opiniotwórczą platformą dla energetyki odnawialnej.

Instytut jest organizatorem cyklicznych konferencji i szkoleń z zakresu energetyki odnawialnej, min: Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej, Forum Małej Energetyki Wiatrowej, Szkoleń w Zakresie Inwestycji Biogazowychoraz szkoleń dla instalatorów w zakresie integracji różnych urządzeń odnawialnych źródeł energii.

We współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu Instytut realizuje studia podyplomowe „Inwestycje w Odnawialne Źródła Energii". Studia objęte są patronatem Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej zrzeszającego wiodących przedsiębiorców i firmy zielonej energetyki i zielonej gospodarki w Polsce.

www.ieo.pl

 

Partnerzy

 


 


 
Patroni Medialni

logo gram w zielone