Karol Pilniewicz potwierdził swoje wystąpienie podczas konferencji

Karol Pilniewicz potwierdził swoje wystąpienie podczas konferencji

Karol Pilniewicz Dyrektor zarządzający, Cromwell Property Group.

Karol Pilniewicz odpowiada za rozwój działalności spółki w regionie oraz zarządza zespołem pracującym na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. W roku 2013, po przejęciu GE Capital Real Estate Poland przez Cromwell i zasiadaniu w zarządzie Polish Retail Fund (PRF), Karol został Dyrektorem na Europę Środkowo-Wschodnią. Zanim dołączył do zespołu Cromwell Property Group był zarządcą funduszu Polish Retail Fund (PRF) w GE Capital, członkiem zarządu spółki deweloperskiej notowanej na giełdzie, Ronson Development B.V., menedżerem wyższego szczebla w Aareal Bank AG i menedżerem ds. inwestycji w ING RE Investment Management. Karol jest członkiem RICS i CCIM.

powermeetings.eu