Komunikat z przypomnieniem o obowiązkach wygranych aukcji

Urząd Regulacji Energetyki przypomina o obowiązkach inwestorów, którzy wygrali ostatnie aukcje przeprowadzone w dniach 29-30 czerwca br. Pierwsza aukcja dotyczyła nowych instalacji o mocy do 1 MW, które powstaną po dniu przeprowadzenia aukcji, natomiast do drugiej aukcji mogli przystąpić właściciele istniejących elektrowni wodnych, którzy zyskali szansę na przejście z systemu zielonych certyfikatów do nowego mechanizmu rozliczeń.

W pierwszej aukcji z dnia 29 czerwca oferty mogli składać inwestorzy planujący budowę nowych instalacji OZE o mocy do 1 MW.

Wygrani tej aukcji muszą przekazać do URE informację o stanie wykonania harmonogramu rzeczowego i finansowego realizacji projektu. Mają na to czas w terminie 30 dni od zakończenia każdego roku kalendarzowego tj. do 30 stycznia w 2018 r. oraz w latach następnych.

Ponadto wytwórcy w tej grupie, którzy wygrali aukcję z 29 czerwca br., powinni przekazać do URE informację o terminie wytworzenia po raz pierwszy energii na potrzeby aukcyjnego sytemu wsparcia, potwierdzoną przez operatora sieci przesyłowej elektroenergetycznej lub operatora sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej. Termin to 30 dni od dnia, w którym rozpoczęto produkcję energii.

URE przypomina, że zgodnie z ustawą o OZE, w przypadku nowych instalacji termin na uruchomienie produkcji energii to 48 miesięcy licząc od dnia zamknięcia aukcji. Wyjątkiem są instalacje fotowoltaiczne, dla których termin na rozpoczęcie produkcji energii mija po 24 miesiącach.

Druga aukcja z 30 czerwca dotyczyła istniejących elektrowni wodnych o mocy do 1 MW, w przypadku których inwestorzy zyskali szansę na przejście  z systemu zielonych certyfikatów do rozliczeń w mechanizmie aukcyjnym.

W tym przypadku wygrani tej aukcji muszą przekazać do URE informację o terminie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii na potrzeby aukcyjnego sytemu wsparcia, potwierdzoną przez operatora sieci przesyłowej elektroenergetycznej lub operatora sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej – w terminie 30 dni od wytworzenia po raz pierwszy energii w nowym systemie wsparcia.

Wytwarzanie energii w ramach aukcyjnego systemu wsparcia powinno nastąpić nie później niż pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca od miesiąca, w którym nastąpiło zamknięcie aukcji, tj. najpóźniej w dniu 1 sierpnia 2017 r.

Ponadto wymagane jest przekazanie do URE informacji o ilości energii elektrycznej za poprzedni rok kalendarzowy na potrzeby aukcyjnego systemu wsparcia, którą należy przekazać w terminie 30 dni od zakończenia każdego roku kalendarzowego. Pierwszy termin to 30 stycznia 2018 r.

Informacje mogą być składane do URE za pośrednictwem formularzy IPA lub w formie pisemnej. Urząd zaznacza, że złożenie sprawozdania za pośrednictwem IPA wymaga podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego ePUAP.

Wytwórcy planujący produkcję energii w systemie aukcyjnym w instalacjach o mocy do 0,5 MW powinni zawrzeć umowę ze sprzedawcą zobowiązanym w terminie miesiąca (istniejące instalacje) lub 6 miesięcy (nowe instalacje) od dnia zamknięcia aukcji. W tej umowie należy zawrzeć m.in. cenę energii ustaloną w aukcji, ilość energii, która zostanie sprzedana, a także okres obowiązywania umowy.

Więcej informacji:  Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 45/2017) dotycząca obowiązków wytwórców energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii, których oferty wygrały aukcje przeprowadzone w dniach 29-30 czerwca 2017 r.

 

Zobacz również:

NFOŚiGW krajowym operatorem Funduszu Modernizacyjnego

Wytwarzanie energii z małych instalacji OZE w 2020 – raport Prezesa URE

PSE i płatnicy opłaty mocowej muszą złożyć Prezesowi URE informacje dotyczące pobieranej od odbiorców końcowych opłaty mocowej

URE: Aukcja na premię kogeneracyjną w czerwcu 2021

Więcej informacji

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Ewelina Nowakowska | Kontakt: 22 740 67 80, e-mail: newsroom@powermeetings.eu