Jesienią nowelizacja ustawy OZE

Na początku czerwca resort energii ma przedstawić propozycje zmian w ustawie o odnawialnych źródłach energii, a w październiku nowelizacja ma trafić do podpisu prezydenta – donosi „Rzeczpospolita”
Według relacji dziennika na zaplanowanym na 8 czerwca posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii ma odbyć się dyskusja z udziałem resortu energii na temat planowanych zmian w ustawie. Z projektem zmian ma wystąpić ministerstwo energii, a zakończenie prac legislacyjnych w parlamencie planowane jest na wrzesień. Miesiąc później nowela ma trafić do podpisu prezydenta.

Jak napisano w „Rz”, zmiany ustawie będą dotyczyły miedzy innymi definicji małych instalacji, których moc zostanie zwiększona z obecnych 200 kW do 500 kW. Możliwe jest również wprowadzenie oddzielnego systemu wsparcia dla tego typu źródeł OZE, ale w ograniczonym zakresie, bo tylko dla małych elektrowni wodnych oraz instalacji wykorzystującym biogaz z wysypisk, ścieków i odpadów rolniczych. Według informacji dziennika początkowo wsparcie będzie dedykowane tylko nowym instalacjom, a później może być rozszerzone również na działające elektrownie.

Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika również, że nowelizacja może też zwiększyć maksymalną moc mikroinstalacji, z obecnych 40 do 50 kW.

Zmienione mają być też przepisy odnośnie odliczania pomocy publicznej. Jak czytamy w dzienniku, zmiana ta ma polegać na tym, że podczas akcji jej uczestnicy będą składali oferty nie odejmując już otrzymanej pomocy, która będzie ściągana z ceny po aukcji.

Źródło: Rzeczpospolita

Zobacz również:

Ministerstwo Klimatu prowadzi konsultacje Strategii Wodorowej UE

Rynek mocy: Projekt rozporządzenia w sprawie parametrów aukcji głównej dla roku dostaw 2025 – opublikowany

Rozpoczęły się konsultacje zmian Warunków Dotyczących Bilansowania

Sejm przyjął zmiany w ustawie o OZE, która poszerza definicję drewna energetycznego

Więcej informacji

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Ewelina Nowakowska | Kontakt: 22 740 67 80, e-mail: newsroom@powermeetings.eu