Grupa Taryfowa

Według definicji Ministra Energii ‚grupa taryfowa’ to grupa odbiorców kupujących energię elektryczną lub korzystających z usługi przesyłania lub dystrybucji albo usługi kompleksowej, dla której stosuje się jeden zestaw cen lub stawek opłat i warunków ich stosowania.

Podział odbiorców na grupy taryfowe jest dokonywany w zależności od poziomu kosztów uzasadnionych, ponoszonych przez przedsiębiorstwo energetyczne za dostarczenie energii elektrycznej do tych odbiorców, na podstawie:

  • poziomu napięcia sieci w miejscu dostarczania energii elektrycznej;
  • wartości mocy umownej;
  • systemu rozliczeń;
  • liczby rozliczeniowych stref czasowych;
  • zużycia energii elektrycznej.

Odbiorca, który ze względu na przyjęty w przedsiębiorstwie podział odbiorców na grupy taryfowe, może być dla danego miejsca dostarczania energii elektrycznej zaliczony do więcej niż jednej grupy taryfowej, wybiera jedną spośród tych grup i może wystąpić o jej zmianę, jednak  nie częściej niż raz na 12 miesięcy, a w przypadku zmiany cen i stawek opłat, w okresie 60 dni od wejścia w życie nowej taryfy. Warunki zmiany grupy taryfowej określa zawarta umowa z przedsiębiorstwem energetycznym.

źródło: ure.gov.pl

Zobacz również:

ABC Efektywności energetycznej w praktyce luty 2021

Opłata mocowa i inne czynniki wpływające na wzrost cen energii styczeń 2021

Co to jest Audyt Efektywności Energetycznej i Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa?

Jakich cen energii się spodziewać?

Więcej informacji

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Ewelina Nowakowska | Kontakt: 22 740 67 80, e-mail: newsroom@powermeetings.eu