Finał negocjacji ws. ETS

Ze względu na kluczową fazę negocjacji rewizji unijnego systemu handlu emisjami (EU ETS) stowarzyszenie EURELECTRIC opublikowało swoje rekomendacje w tym zakresie, zawierające m.in. postulat zwiększenia poziomu derogacji (Art. 10c) maksymalnie do 80 proc. oraz Funduszu Modernizacyjnego (Art. 10d) maksymalnie do 4 proc.

Opublikowane przez Eurelectric rekomendacje dla Parlamentu Europejskiego, Rady UE i Komisji Europejskiej, dotyczące negocjacji rewizji dyrektywy EU ETS pomiędzy instytucjami unijnymi na ich końcowym etapie, odzwierciedlają postulaty PKEE w zakresie potrzeby zwiększenia puli derogacji oraz funduszu modernizacyjnego i Eurelectric przywołuje przy tym wykonane przez ICIS analizy jednoznacznie wskazujące na brak wpływu zwiększonej kompensacji na ceny uprawnień do emisji CO2, które i tak znacząco wzrosną w związku z planowaną reformą ETS.

Dodatkowo Eurelectric wypowiada się przeciwko odgórnemu narzucaniu mechanizmów sprzecznych z neutralnością technologiczną takich jak standard emisyjności w derogacji oraz funduszu modernizacyjnym i jednocześnie wspiera zarządzanie nim przez państwa-beneficjentów.

 

Więcej: http://energetyka.wnp.pl/final-negocjacji-ws-ets-czy-polska-energetyka-otrzyma-wsparcie,301074_1_0_0.html

http://www.eurelectric.org/media/333735/eu_ets_recomm_for_trilogue_negotiations-2017-030-0458-01-e-1.pdf

 

 

Zobacz również:

Ciepłownictwo: Prezes URE zmienia model regulacyjny dla ciepłownictwa by wspierać inwestycje i transformację sektora

Nowe perspektywy rozwoju rynków energii

Przewodnika CSR po bezpiecznym i zrównoważonym środowisku pracy

ACER opublikowała zaktualizowane wytyczne dotyczące obszaru REMIT

Więcej informacji

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Jolanta Szczepaniak
Kontakt: powermeetings@powermeetings.eu