HYDROGEN CONGRESS

Hydrogen - Biogas – Biomethane - key technologies and fuels in the industrial decarbonization
Gdynia, Poland
Join us!

Why should you join us?

Interest in the potential of hydrogen, biogas and biomethane investments in the Polish economy has gained momentum. that is why we are organizing the next edition of the conference, during which we will create a place for discussion and exchange of experiences to positively contribute to the popularization of knowledge about the technology and the possibilities of using these fuels in the decarbonization of the industry.

You will meet with industry representatives

You will gain or supplement your knowledge

You will build new and consolidate existing business relationships

You will learn about the latest trends

You will become familiar with changes in law and the latest technologies

You will exchange experiences

You will talk about business in a pleasant atmosphere

You will learn what others do in the area in which you operate

Congress: Hydrogen – Biogas – Biomethane – key technologies and fuels in the industrial decarbonization

Program

March 14, 2024
9:00 - 10:00

Registration, morning coffee and time for the first B2B conversations

10:00 - 10:15

Opening of the Congress by the organizer

10:15 - 10:30

Opening speech

10:30 - 11:30

Session I:
Main assumptions and actions towards decarbonization of industry and the use of renewable gases

 • Regulations and strategies supporting the development of the hydrogen, biogas and biomethane markets
11:30 - 12:00

Coffee break and time for B2B conversations

12:00 - 13:00

Session II:
Financing hydrogen, biogas and biomethane projects

13:00 - 14:00

Session III:

Innovative technologies supporting industry decarbonization

 • biomass
 • hydrogen
 • alternative fuels
 • biogas
 • biomethan
 • methanol
 • and other renewable gases
14:00 - 15:00

Lunch

15:00 - 16:00

Session IV: Discussion panel:
Implementation of hydrogen technologies in industry, heating, transport and more…

16:00 - 17:00

Session V: Discussion panel:
Implementation of hydrogen technologies – plans and current activities of innovative cities

19:00

Banquet & networking till late

March 15, 2024
9:30 - 13:00

Workshop

10:00 - 13:00

Study visit

13:00

Lunch

Suggest a topic and a person you would like to hear from during the event

  Speakers

  Szymon Byliński

  Szymon Byliński

  Dyrektor Departamentu Elektromobilności
  i Gospodarki Wodorowej
  Ministerstwo
  Klimatu i Środowiska

  Szymon Byliński

  Szymon Byliński

  Dyrektor Departamentu Elektromobilności
  i Gospodarki Wodorowej
  Ministerstwo
  Klimatu i Środowiska

  Szymon Byliński jest dyrektorem Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Jako pracownik Ministerstwa Gospodarki, a następnie Ministerstwa Energii, odpowiadał za regulacje dotyczące rynku paliw, infrastruktury paliw alternatywnych oraz jakości paliw. Był przewodniczącym ministerialnego zespołu ds. jakości paliw i paliw alternatywnych. Jest współautorem kluczowych dokumentów dla rozwoju elektromobilności w Polsce: ustawy z dnia 11 stycznia o elektromobilności i paliwach alternatywnych, Krajowych Ram Infrastruktury Paliw Alternatywnych. Obecnie, jako dyrektor Departamentu, odpowiada za regulację rynku elektromobilności oraz za polską strategię wodorową.

  Wojciech Szczurek

  Wojciech Szczurek

  Prezydent Gdyni

  Wojciech Szczurek

  Wojciech Szczurek

  Prezydent Gdyni

  dr hab. Grzegorz Tchorek, prof. IEN-PIB

  dr hab. Grzegorz Tchorek, prof. IEN-PIB

  Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
  Instytut Energetyki – PIB
  Wydział Zarządzania
  Uniwersytet Warszawski

  dr hab. Grzegorz Tchorek, prof. IEN-PIB

  dr hab. Grzegorz Tchorek, prof. IEN-PIB

  Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
  Instytut Energetyki – PIB
  Wydział Zarządzania
  Uniwersytet Warszawski

  Absolwent i od 2007 r. pracownik Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a w latach 2007–2017 pracownik NBP, zatrudniony w jednostkach zajmujących się zagadnieniami integracji walutowej. Od września 2022 zatrudniony w Instytucie Energetyki – Państwowym Instytucie Badawczym. Zainteresowania badawcze i naukowe obejmują: konkurencyjność i umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, łańcuchy wartości różnych sektorów gospodarki, źródła innowacyjności firm, mobilność współdzieloną, energetykę, zastosowania wodoru oraz wyzwania transformacji energetycznej i klimatycznej. Brał udział i kierował projektami badawczymi NCN, NCBR, studiami wykonalności i ekspertyzami w zakresie energetyki. Bierze również aktywny udział w pracach międzynarodowych i krajowych gremiów badawczych i doradczych. Członek Rad Nadzorczych. Członek i wiceprzewodniczący Państwowej Rady Ochrony Środowiska przy Ministrze Klimatu i Środowiska. Przewodniczący zespołu ekspertów ds. wodoru w Izbie Gospodarczej Gazownictwa, członek Rady Naukowej Beijing Research Centre w Pekinie.

  Michał Smoleń

  Michał Smoleń

  Kierownik programu
  Energia & Klimat
  Fundacja Instrat

  Michał Smoleń

  Michał Smoleń

  Kierownik programu
  Energia & Klimat
  Fundacja Instrat

  Michał Smoleń – kierownik programu badawczego Energia i klimat w Fundacji Instrat. Analityk polskich i europejskich polityk klimatycznych, współautor analiz dotyczących ścieżek dekarbonizacji polskiego systemu energetycznego z uwzględnieniem rozwoju gospodarki wodorowej. Wcześniej konsultant w PwC Polska.

  Michał Andruszkiewicz

  Michał Andruszkiewicz

  Adwokat, Partner
  Departament Energetyki i Infrastruktury
  Kancelaria CMS

  Michał Andruszkiewicz

  Michał Andruszkiewicz

  Adwokat, Partner
  Departament Energetyki i Infrastruktury
  Kancelaria CMS

  Michał Andruszkiewicz jest adwokatem i partnerem w Departamencie Energetyki i Infrastruktury w kancelarii CMS. Kieruje również poznańskim biurem kancelarii.

  Michał specjalizuje się w doradztwie dla sektora energetycznego oraz chemicznego i od ponad 12 lat kompleksowo wspiera klientów w różnych aspektach prawnych związanych z prowadzeniem działalności w tych sektorach. Doświadczenie Michała obejmuje między innymi doradztwo przy realizacji dużych instalacji przemysłowych (m.in. instalacji odwodorniania propanu oraz produkującej polipropylen oraz kompleksu olefin), nowych bloków energetycznych (w tym bloków gazowo-parowych oraz węglowych), inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii (w tym umowy i doradztwo regulacyjne) oraz projektów związanych z budową sieci elektroenergetycznej (interkonektory). Michał w szczególności wspiera swoich klientów przygotowując oraz negocjując umowy o generalne wykonawstwo inwestycji, wieloletnie umowy dostaw gazu oraz sprzedaży energii elektrycznej, umowy o przyłączenie do sieci, umowy o wykonanie projektu wstępnego (FEED), umowy PMC, umowy licencyjne na technologię, oraz różne umowy dotyczące robót budowlanych oraz dostaw sprzętu (w szczególności w projektach realizowanych w formule multi-contracting) oraz umowy dotyczące eksploatacji i konserwacji. Michał koordynował również zespół prawników doradzających przy licznych transakcjach połączeń i przejęć na polskim rynku odnawialnych źródeł energii (OZE).

  Michał pracuje także dla klientów w kwestiach regulacyjnych związanych z zasadami funkcjonowania rynku energii elektrycznej i gazu, jak również uczestniczył w pracach nad przygotowywaniem zmian do instrukcji ruchu i eksploatacji sieci, a także doradzał przy zagadnieniach związanych z transgraniczną wymianą energii elektrycznej.

  Delfina Rogowska

  Delfina Rogowska

  Kierownik Biura Systemu KZR INiG
  Instytut Nafty i Gazu – PIB

  Delfina Rogowska

  Delfina Rogowska

  Kierownik Biura Systemu KZR INiG
  Instytut Nafty i Gazu – PIB

  Współautor i kierownik Systemu KZR INiG – systemu certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów, zatwierdzonego przez Komisję Europejską. Audytor oraz  wieloletni trener w szkoleniach z zakresu  Systemu KZR INiG, obliczania emisji gazów cieplarnianych.  Autor ponad 70 prac badawczych, 30 publikacji, 35 referatów na konferencjach krajowych i zagranicznych.  Główny obszar badań to ocena na zgodność z kryteriami zrównoważonego rozwoju, wpływu na środowisko, w tym szacowania emisji GHG w cyklu życia, technologii produkcji paliw i biopaliw silnikowych. Ekspert Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym CEN/TC 383/WG 3 Biodiversity and environmental aspects. Członek Komitetu Technicznego nr 144 Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Ekspert z ramienia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w CEN/TC19 – Work Group WG 23 „Specification of automotive LPG and related test metod.

  Katarzyna Mojsiejewska

  Katarzyna Mojsiejewska

  Specjalista ds. Certyfikacji
  Biuro Systemu KZR INiG
  Instytut Nafty i Gazu – PIB

  Katarzyna Mojsiejewska

  Katarzyna Mojsiejewska

  Specjalista ds. Certyfikacji
  Biuro Systemu KZR INiG
  Instytut Nafty i Gazu – PIB

  Absolwentka Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej na kierunku Energetyka, obszar zainteresowań zawodowych energia odnawialna, zielony wodór. Współautor Systemu KZR INiG w zakresie certyfikacji RFNBO i RCF.

  Wojciech Nawrocki

  Wojciech Nawrocki

  Członek Zarządu, Współzałożyciel
  METROPOLIS

  Wojciech Nawrocki

  Wojciech Nawrocki

  Członek Zarządu, Współzałożyciel
  METROPOLIS

  Członek Zarządu i współzałożyciel METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. – jednej z czołowych firm doradztwa w zakresie funduszy unijnych w Polsce.
  Mgr. Inż. ochrony środowiska specjalizujący się w projektach dotyczących ochrony środowiska i energetyki.
  Doświadczony doradca największych przedsiębiorstw energetycznych w Polsce, a także indywidualnych inwestorów, mający na swoim koncie setki milionów złotych środków unijnych pozyskanych dla Klientów.

  Waldemar Grzegorz Roszak

  Waldemar Grzegorz Roszak

  Kierownik Wydziału Głównego Energetyka i Paliw
  ZE PAK SA

  Waldemar Grzegorz Roszak

  Waldemar Grzegorz Roszak

  Kierownik Wydziału Głównego Energetyka i Paliw
  ZE PAK SA

  Wykształcenie:

  Waldemar Roszak jest absolwentem Politechniki Poznańskiej w zakresie elektroenergetyki o specjalności Elektrownie i Elektrociepłownie. Ponadto ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w zakresie Zarządzania przedsiębiorstwami. Ukończył również szereg szkoleń i kursów związanych z obszarem szeroko rozumianej energetyki zawodowej.

  Doświadczenie zawodowe

  Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze energetyki. Pełnił funkcje kierownicze w Zespole Elektrowni Pątnów Adamów Konin. Z firmą związany jest od ponad 25 lat.

  W latach 90-tych pełnił funkcję specjalisty technicznego ds. energetycznych. Następnie został Kierownikiem Oddziału Analiz Energetycznych w Elektrowni Konin. W wyniku zmian organizacyjnych w 2007 roku objął w kierowanie wspólnego oddziału dla Elektrowni Pątnów, Adamów i Konin. Od 2016 roku objął stanowisko Kierownika Wydziału Głównego Energetyka i Paliw.

  W ramach swoich obowiązków  odpowiada miedzy innymi za wdrożenie nowych rozwiązań związanych z odnawialnymi źródłami energii w ZEPAK.

  Waldemar Roszak jest również członkiem Zarządu Oddziału Konińskiego Stowarzyszenie Elektryków Polskich oraz członkiem Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie.

  Krzysztof Jarosz

  Krzysztof Jarosz

  Prezes Zarządu
  Hydro Sanok & Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

  Krzysztof Jarosz

  Krzysztof Jarosz

  Prezes Zarządu
  Hydro Sanok & Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

  dr Krzysztof Jarosz – absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, menadżer z doświadczeniem w branży komunalnej, członek Podkarpackiej Rady Przemysłu Przyszłości, koordynator Projektu Wodorowego w Sanoku.

  W przeszłości odpowiedzialny m.in. za rozwój i pozyskanie inwestorów w Parku Naukowo-Technologicznym „Rzeszów-Dworzysko” oraz realizację projektu transportowego dla Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”.

  Christian Hofmann

  Christian Hofmann

  Chief Business Officer - Reforming
  Metacon Group
  Manager Director
  Metacon GmbH

  Christian Hofmann

  Christian Hofmann

  Chief Business Officer - Reforming
  Metacon Group
  Manager Director
  Metacon GmbH

  dr hab. Christian Hofmann: Wykształcenie wyższe w zakresie inżynierii procesowej i rolniczej. Ukończył również liczne szkolenia w zakresie zarządzania projektami , posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w obszarach energii odnawialnych, produkcji H2 i paliw syntetycznych z biomasy, finansowania projektów oraz zarządzania procesem inwestycyjnym . Posiada doświadczenie jako inżynier procesu, dyrektor zarządzający i dyrektor generalny.

  Mariusz Koba

  Mariusz Koba

  Prezes
  BEST Systemy Grzewcze

  Mariusz Koba

  Mariusz Koba

  Prezes
  BEST Systemy Grzewcze

  Od 1990 roku przedsiębiorca, jako kontynuator inżynierskiej firmy rodzinnej- Właściciel firmy.

  Od początku swojej działalności związany z szeroko rozumianą branżą energetyczną.

  W 2009 roku po uzyskaniu koncesji URE na obrót paliwami ciekłymi i rozpoczęciu współpracy z PGNiG Odolanów rozpoczął dystrybucję LNG poprzez sieć własnych stacji regazyfikacji.

  Od 2013 roku Prezes nowo powstałej spółki BEST Systemy Grzewcze sp. z o. o. w której prowadzona jest działalność badawczo-rozwojowa.

  W 2014 r. Wykonał i wdrożył do eksploatacji wymiennik chłodu w instalacji LNG.

  W 2018 r. Zrealizował przy współudziale PORT sp. z o.o. budowę prototypu urządzenia laserowego służącego do detekcji metanu, który  jest obecnie gotowy do komercjalizacji.

  Od 2018 r. jest członkiem Izby Gospodarczej Gazownictwa i Klastra Wodorowego oraz  członkiem Polskiej Platformy LNG i bioLNG – od 2 lat zasiada w jej Radzie.

  W 2022 r. przystąpił do Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej  i został członkiem założycielem Dolnośląskiej Doliny Wodorowej.

  Pasjonat lotnictwa i licencjonowany pilot śmigłowca.

  Zdobywanie wiedzy w nowych obszarach jest jego siłą napędową do dalekosiężnych planów oraz interdyscyplinarnego doświadczenia w różnych branżach. Jego pasja poszukiwania innowacyjnych rozwiązań energetycznych i zrównoważonych produktów jest znakomitym wspólnym mianownikiem dla wszystkich  poczynań biznesowych grupy BEST.

  Anna Rozkosz

  Anna Rozkosz

  Business Development Director CEE
  Metacon Group

  Anna Rozkosz

  Anna Rozkosz

  Business Development Director CEE
  Metacon Group

  Posiada wieloletnie doświadczenie w sprzedaży oraz doradzaniu efektywnych technologii dekarbonizacyjnych oraz energetycznych dla przemysłu.

  Specjalistka w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz budowania efektywnych modeli biznesowych i finansowych z zakresu innowacyjnych zielonych technologii.

  Współpracuje z funduszami inwestycyjnymi z zakresu finansowania OZE [ventures i private equity]

  Ekspertka z zakresu śladu węglowego i środowiskowego. Szkoli i doradza przedsiębiorstwom oraz administracji publicznej w tym zakresie.

  Prezeska Polskiej Rady Śladu Węglowego oraz Członkini Zarządu Izby Gospodarczej Polski Wodór.

  Marta Marjanowska

  Marta Marjanowska

  Dyrektor Zarządzający
  MARCOR

  Marta Marjanowska

  Marta Marjanowska

  Dyrektor Zarządzający
  MARCOR

  Specjalista w zakresie organizacji i ekonomiki procesów technologicznych, szczególnie w uzdatnianiu wody pitnej i przemysłowej oraz chemicznego czyszczenia. Absolwentka Uniwersytetu Techniczo-Przyrodniczego w Bydgoszczy na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

  Łukasz Kosobucki

  Łukasz Kosobucki

  Prezes Zarządu
  Komunikacja Miejska Rybnik

  Łukasz Kosobucki

  Łukasz Kosobucki

  Prezes Zarządu
  Komunikacja Miejska Rybnik

  Łukasz Kosobucki – Prezes Zarządu Spółki Komunikacja Miejska Rybnik Sp. z o.o., mgr inż. Logistyki Transportu.

  Jako zarządzający stawia przede wszystkim na wysoką jakość świadczonych usług łącząc zaspokajanie potrzeb pasażerów oraz dobre warunki pracy. To wszystko przy pomocy nowoczesnych rozwiązań z zakresu techniki i ekologii, przy racjonalnym kształtowaniu kosztów i wysokiej elastyczności na zmienne warunki. Doświadczenie zdobyte podczas pracy zawodowej w obszarze transportu publicznego pozwala na właściwą realizację założonych celów.

  Powierzono mu stworzenie spółki komunikacyjnej, która operuje wyłącznie taborem nisko- i zeroemisyjnym, w tym w większości autobusami zasilanymi wodorem.  Uruchomienie nowego podmiotu i wdrożenie tego rodzaju napędu do ruchu było pionierskim przedsięwzięciem i odbyło się bez większych problemów. Wcześniej, jako Dyrektor jednostki organizującej transport publiczny zakontraktował obsługę linii 23 autobusami elektrycznymi, co łącznie z autobusami Spółki spowodowało, że na ulicach Rybnika codziennie ponad połowa autobusów to autobusy nisko- i zeroemisyjne. Jako Dyrektor, a później Prezes wprowadził wiele nowoczesnych rozwiązań z zakresu informacji pasażerskiej oraz kanałów dystrybucji biletów.

  Łukasz Kosobucki ma na celu ciągłe doskonalenie usług i rozwiązań z zakresu transportu publicznego. Jest zapraszany do współpracy przez inne podmioty, a wysokie zaangażowanie w działania Spółki pozwoliło na indywidualne podejście do wyposażenia autobusów, co spotkało się z uznaniem w branży.

  Prezes Kosobucki jest propagatorem transportu zeroemisyjnego, w szczególności wodorowego, pokazując doświadczenie w eksploatacji pojazdów pamiętając o równowadze i promowaniu pojazdów niskoemisyjnych – hybrydowych.

  Prywatnie jest oczywiście pasjonatem transportu publicznego, polskiego kina i przede wszystkim kochającym mężem i ojcem dwójki synów.

  LN: www.linkedin.com/in/łukasz-kosobucki-b653419b

  Elżbieta Jarosławska-Deja

  Elżbieta Jarosławska-Deja

  Technical Manager of Sustainability Certification Schemes / Biomass Global Product Manager
  Bureau Veritas Polska

  Elżbieta Jarosławska-Deja

  Elżbieta Jarosławska-Deja

  Technical Manager of Sustainability Certification Schemes / Biomass Global Product Manager
  Bureau Veritas Polska

  Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego i Politechniki Opolskiej w dziedzinie Inżynierii Procesowej. Doświadczenie w pracy naukowo-badawczej w Polskiej Akademii Nauk w zakresie inżynierii chemicznej oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe w przemyśle biopaliwowym na stanowiskach związanych z badaniami, jakością i zrównoważonym rozwojem ukształtowały praktyka ze specjalistyczną wiedzą w zakresie laboratoryjnych metod badawczych, bilansowania procesów produkcyjnych, a przede wszystkim w zakresie potwierdzania kryteriów zrównoważonego rozwoju dla biomasy, bilansowania biomasy oraz obliczania emisji gazów cieplarnianych. Była jedną z pierwszych osób w Polsce, które wdrożyły systemy zrównoważonego rozwoju w największych spółkach produkujących biopaliwa, a także jedną z pierwszych osób wykonujących obliczenia emisji gazów cieplarnianych dla upraw biomasy, jej  transportu i produkcji.

  Audytorka Bureau Veritas Polska dla systemów zrównoważonego rozwoju takich jak KZR INiG, SURE, ISCC, RedCert, a także ekspertka, w Polsce i na świecie, w zakresie weryfikacji obliczeń emisji gazów cieplarnianych.

  Dominik Bielecki

  Dominik Bielecki

  Koordynator Centrum Technologii Wodorowych i Odnawialnych Źródeł Energii
  Politechnika Wrocławska

  Dominik Bielecki

  Dominik Bielecki

  Koordynator Centrum Technologii Wodorowych i Odnawialnych Źródeł Energii
  Politechnika Wrocławska

  Maciej Nietopiel

  Maciej Nietopiel

  Prezes Zarządu
  Polski Autobus Wodorowy
  Wiceprezes Zarządu
  ZE PAK

  Maciej Nietopiel

  Maciej Nietopiel

  Prezes Zarządu
  Polski Autobus Wodorowy
  Wiceprezes Zarządu
  ZE PAK

  Maciej Nietopiel jest związany z branżą energetyczną od ponad 20 lat. W ZE PAK pełni funkcję Wiceprezesa i odpowiada za pion finansowy. W ramach prowadzonego obecnie dynamicznego procesu transformacji Grupy kapitałowej ZE PAK pełni szereg funkcji w zarządach spółkach celowych odpowiadających za rozwój poszczególnych projektów z zakresu rozwoju odnawialnych źródeł energii (wiatr, fotowoltaika, biomasa) oraz wytwarzania i wykorzystania wodoru.

  Maciej Nietopiel pełni również funkcję Prezesa Zarządu Spółki Polski Autobus Wodorowy odpowiadającej za projekt budowy autobusu wodorowego Nesobus i budowę zakładu produkcyjnego w Świdniku.

  Szymon Walkowski

  Szymon Walkowski

  Dyrektor ds. Efektywności i Strategii
  Rafineria Gdańska

  Szymon Walkowski

  Szymon Walkowski

  Dyrektor ds. Efektywności i Strategii
  Rafineria Gdańska

  Absolwent Politechniki Gdańskiej od 14 lat pracujący w branży energetycznej, a od 10 lat na stanowiskach menadżerskich. W latach 2010-2013 pracował w Grupie TAURON, następnie przez 7 lat związanych branżą ciepłowniczą: do 2017 pracował w Gdańskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej, gdzie zajmował stanowiska kierownicze, a do 2019 Dyrektor Rozwoju z ENGIE EC Słupsk. Od 2019 Szef Biura Efektywności Energetycznej w Grupie LOTOS a od 2022 Dyrektor Efektywności i Strategii w Rafinerii Gdańskiej – jednej z najnowocześniejszych rafinerii processingowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Dotychczas był prelegentem wielu konferencji branżowych w tym m. in.: Kongresu „Polska Chemia” organizowanego przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego (PIPC).

  Grażyna Żak

  Grażyna Żak

  Kierownik Zakładu Zrównoważonych Technologii Chemicznych
  Instytut Nafty i Gazu – PIB

  Grażyna Żak

  Grażyna Żak

  Kierownik Zakładu Zrównoważonych Technologii Chemicznych
  Instytut Nafty i Gazu – PIB

  Magdalena Zaręba

  Magdalena Zaręba

  Zastępca Kierownika Biura Certyfikacji
  Instytut Nafty i Gazu – PIB

  Magdalena Zaręba

  Magdalena Zaręba

  Zastępca Kierownika Biura Certyfikacji
  Instytut Nafty i Gazu – PIB

  Renata Kałużna

  Renata Kałużna

  Managing Director
  powermeetings.eu

  Renata Kałużna

  Renata Kałużna

  Managing Director
  powermeetings.eu

  Partners🔝

  Organizer

  powermeetings.eu

  Content Partner

  Metacon AB

  Firma Metacon AB produkuje i sprzedaje różnego rodzaju generatory do produkcji wodoru, stacje tankowania i inne akcesoria do budowy „pod klucz” instalacji wodorowych.

  Partner

  INSTYTUT NAFTY I GAZU - Państwowy Instytut Badawczy

  Partner

  BEST Systemy Grzewcze

  Działamy w branży inżynieryjnej już od ponad 30 lat, realizujemy projekty od studiów wykonalności, pozwolenia na budowę, dostawę urządzeń po montaż. Serwisujemy i zaopatrujemy obiekty w paliwa. Zajmujemy się projektowaniem i montażem kotłowni wodnych i parowych, instalacji mediów (gaz, para, woda) oraz innych urządzeń ciśnieniowych zgodnie z dyrektywą PED. Wykonujemy remonty, rozbudowy, przebudowy urządzeń i instalacji w ciągach technologicznych. Przeprowadzamy również krajowe oraz transgraniczne relokacje maszyn i ciągów technologicznych.

   Oferujemy sprzedaż i dostawy LNG własnym transportem kriogenicznym. Oferujemy wykonanie instalacji magazynowania i regazyfikacji LNG oraz skroplonych gazów technicznych (O2, N2, CO2) na terenie całej Europy. Wydzierżawiamy kompletne stacje LNG.

  W lipcu 2019 zakończyliśmy prace nad mobilnym układem regazyfikacji LNG
  o wydajności do 2000 Nm3/h. Nasz układ składa się z dwóch kontenerów: w pierwszym (20-stopowy) znajduje się wymiennik chłodu, będący urządzeniem regazyfikującym LNG, i układy redukcyjne gazu, a drugi (10-stopowy) to kontenerowa kotłownia gazowa mogąca wytwarzać ciepło na potrzeby regazyfikacji. Nasz system wykorzystuje wymiennik chłodu do regazyfikacji LNG.

  Ciepło, które musimy dostarczyć do wymiennika dla procesu regazyfikacji możemy dostarczyć na dwa sposoby: podłączenie ciepła odpadowego / instalacji chłodniczej  odbiorcy gazu lub zasilenie układu ciepłem z kontenerowej kotłowni gazowej.

  W czerwcu 2022 r. zaprezentowaliśmy oficjalnie nasz system detekcji metanu przy pomocy światła lasera. Przedstawione urządzenie skanuje wyznaczoną przestrzeń, w których mogą zaistnieć nieszczelności instalacji i informuje natychmiast w przypadku ich wykrycia ( poprzez sygnał  optyczno-dźwiękowy, sms lub email)

  W inwestycjach dotyczących kotłowni wodnych oraz parowych współpracujemy z  renomowaną firmą o wieloletniej tradycji BOSCH/LOOS. Wysoka efektywność energetyczna wyrobów firmy BOSCH umożliwia zyskanie wymiernych korzyści dla klientów, poprzez oszczędność energii i wysoką sprawność. Najwyższa jakość naszych produktów wpływa na długie okresy bezawaryjnej eksploatacji. Szeroki zakres oferowanych usług firmy BEST oraz gwarantowana jakość naszych dostawców i kooperantów, pozwala na kompleksowe realizacje zadań we wszystkich branżach przemysłowych oraz na kontynuację partnerskiej współpracy po zakończeniu realizacji inwestycji (serwis, dostawy paliw).

  Do naszych nowości produktowych możemy zaliczyć: system bezemisyjnej instalacji zasilanej gazem LNG, układ skraplania biometanu oraz mechaniczną izolację kriogeniczną.

  Wierząc, że ciągły rozwój w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem i konsekwencją w działaniu to droga do sukcesu, firma BEST współpracuje z licznymi uczelniami technicznymi i ośrodkami naukowymi w całym kraju.

  Należymy do wielu klastrów i organizacji branżowych biorąc czynny udział w konsolidacji środowiska przedsiębiorców, ośrodków badawczych oraz organizacji non profit. Bierzemy również udział w licznych konferencjach i wystawach.

  Zapraszamy do współpracy – profesjonalne wykonane instalacje przez firmę BEST  będą Państwa najlepszą długotrwałą i opłacalną inwestycją.

  Partner

  METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze

  METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze jest jedną z wiodących na rynku polskim firm zajmujących się pozyskiwaniem zewnętrznego finansowania.

  Założone w styczniu 2005 r. przedsiębiorstwo korzysta z wiedzy i doświadczenia 25 ekspertów z dziedziny ekonomii, finansów, prawa, podatków oraz ochrony środowiska, w tym ekspertów powołanych do oceny wniosków w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia, Wiedza Edukacja Rozwój oraz Infrastruktura i Środowisko.

  Wynikiem wieloletniej działalności i sukcesów w pozyskiwaniu dofinansowania jest współpraca z licznymi organizacjami i przedsiębiorstwami a także instytutami naukowymi. Współpraca ta wspomaga nasze działania i zwiększa naszą skuteczność.

  Prowadzimy procesy inwestycyjne od pomysłu aż po rozliczenie. Naszym celem jest maksymalizacja uzyskanego dofinansowania przy najmniejszym możliwym ryzyku. Bierzemy na siebie ciężar obsługi projektu pod kątem dofinansowania po to, by nasi Klienci mogli się skupić na rozwoju swojego przedsiębiorstwa.

  Wysoka skuteczność naszych działań oraz wartość pozyskanych dotacji, a także zaufanie, jakim darzą nas nasi stali Klienci, stawia naszą firmę w czołówce rankingów wg Forbes, Funduszy Europejskich czy Warsaw Business Journal, w których nie ustępujemy firmom z zagranicznym kapitałem.

  Partner

  MARCOR

  Podstawą wszelkiego działania Przedsiębiorstwa MARCOR  jest bogate doświadczenie oraz innowacyjne rozwiązania w zakresie uzdatniania, odzysku i recyklingu wody. Jesteśmy w 100% polskim przedsiębiorstwem z powodzeniem działającym na rynku od 1990 roku.

  MARCOR często jako prekursor wdraża niekonwencjonalne technologie dla wielu rodzajów przemysłu. Nasze realizacje prowadzą do oszczędności wody i energii, a także do obniżenia opłat dla Wód Polskich za pobór wód głębinowych i powierzchniowych.

  1. Projektowanie, budowa i serwis stacji uzdatniania wody w zakresie usuwania z wody m.in. twardości, żelaza, manganu, amoniaku, etc.
  2. Kompletne technologie uzdatniające wodę na cele chłodnicze, grzewcze, socjalne dla wielu gałęzi przemysłu.
  3. Polski producent preparatów chemicznych do uzdatniania wody w obiegach chłodniczych i kotłowych (antyskalanty, dyspergatory, inhibitory korozji, etc.) oraz preparatów do chemicznego usuwania kamienia wodnego i produktów korozji.
  4. Odzysk wód poprocesowych – zimnych i gorących (zanieczyszczone kondensaty)
  5. Przygotowanie wody zasilającej układy kogeneracji.
  6. Obniżanie kosztów opłat zmiennych z tytułu nowego „Prawa wodnego” w zakresie:
  • zagospodarowania i recyklingu wód opadowych,
  • podwyższenia j jakości uzdatnianej wody i obniżanie wartości współczynników korekcyjnych.
  1. Prowadzenie audytów wodnych, w celu lokalizowania oszczędności dla gospodarki wodnej zakładów przemysłowym.

  Partner

  BUREAU VERITAS

  Cooperation

  Rafineria Gdańska

  Cooperation

  ZE PAK SA

  Cooperation

  Polski Autobus Wodorowy

  Polski Autobus Wodorowy Sp. z o.o. to spółka powołana w celu opracowania projektu autobusu wodorowego, budowy pototypu, wdrożenia produkcji seryjnej oraz budowy zakładu produkcyjnego w Świdniku (woj. Lubelskie). Projekt udało się zrealizować w rekordowym czasie niecałych dwóch lat. Obecnie spółka obsługuje już pierwsze kontrakty na dostawę autobusów do polskich miast, realizuje też innowacyjny projekt kompleksowego wynajmu (łącznie z serwisem i wodorem) autobusów wodorowych jako usługi. Plany związane z rozwojem działalności obejmują m.in. opracowanie 18 metrowego autobusu wodorowego oraz sprzedaż autobusów na rynki zagraniczne.

  Cooperation

  Komunikacja Miejska Rybnik

  Spółka to nowo powstały podmiot, której w dniu 1 maja 2022 r. powierzone zostały zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego m.in. administrowanie systemami informacji pasażerskiej, rozkładów jazdy, obsługi podróżnych, dystrybucji i kontroli biletów, promocji transportu.

  W dniu 1 lipca 2023 r.  Komunikacja Miejska Rybnik Sp. z o.o. rozpoczęła świadczyć usługi przewozowe na liniach organizowanych przez Miasto Rybnik jako podmiot wewnętrzny.

  Spółka posiada 33 autobusy: tabor niskoemisyjny – pojazdy hybrydowe oraz pojazdy zeroemisyjne -zasilane wodorem. Ponad 90% taboru zostało wyprodukowane w 2023 roku.

  Cooperation

   Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

  Cooperation

  Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

  Cooperation

  Hydro Sanok

  Cooperation

  Instytut Energetyki

  Cooperation

  LafEnergy Sp. z o.o.

  Cooperation

  ABB Sp. z o.o.

  Cooperation

  SELFA GE S.A.

  SELFA GE S.A. to innowacyjna firma specjalizująca się w budowie elektrolizerów wodorowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta.

  Nasze rozwiązania są modułowe i w pełni skalowalne, oferując moc od 2,4 kW do ponad 1 MW. Jesteśmy w stanie zapewnić kompleksowe doradztwo w zakresie technologii wodorowych oraz zazielenienia przedsiębiorstw.

  Nasze urządzenia mogą być integrowane z różnymi systemami, takimi jak instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii czy systemy zarządzania przedsiębiorstwem.

  W SELFA GE S.A. wierzymy, że zielony wodór stanowi przyszłość nie tylko dla przemysłu, transportu oraz magazynowania energii, ale również w perspektywie kilku lat dla gospodarstw domowych.

  Cooperation

  „Energopomiar” Sp. z o.o.

  „Energopomiar” Sp. z o.o. to ekspercka firma doradcza i pomiarowa, istniejąca na rynku od ponad 70 lat. Energopomiar wspiera klientów w procesach transformacji energetycznej, która może być oparta między innymi o technologie wodorowe. Produkcja zielonego wodoru wymaga od inwestorów kompleksowego podejścia i wiedzy obejmującej wiele dziedzin, dlatego w ramach swoich usług oferujemy interdyscyplinarne doradztwo techniczne, środowiskowe i formalno-prawne przy wdrażaniu inwestycji.

  Dla podmiotów wprowadzających rozwiązania oparte na wodorze Energopomiar świadczy usługi w zakresie:

  • doradztwa technicznego w zakresie wyboru optymalnych rozwiązań do produkcji oraz zagospodarowania zielonego paliwa, w tym wielowariantowe analizy koncepcyjne, studia wykonalności, program funkcjonalno-użytkowy (PFU),
  • opracowania wniosku o dofinansowanie (wraz z wymaganą dokumentacją) inwestycji z programów krajowych i unijnych,
  • doradztwa środowiskowego (opracowanie wymaganych dokumentów, pozwoleń środowiskowych, opinii, ocen oddziaływania na środowisko itd. oraz wsparcie przy kontakcie z urzędami i organami weryfikującymi dokumentację),
  • obliczenia śladu węglowego i środowiskowego (dla organizacji i produktu),
  • doradztwa pod kątem zgodności z Taksonomią UE (wdrożenie wymogów, kwalifikacja oraz ocena zgodności),
  • doradztwa i nadzoru na każdym etapie procesu inwestycyjnego – począwszy od opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), doradztwa w procesie przetargowym i przy wyborze dostawców, poprzez nadzór nad realizacją [w tym Inżynier Kontraktu (dla inwestorów) i Niezależny Doradca Techniczny (dla banków i instytucji finansujących inwestycje)], koordynację szkoleń dla obsługi, a kończąc na wsparciu przy oddaniu do eksploatacji w pełni funkcjonalnego układu.

  Powyższe usługi obejmują również doradztwo przy inwestycjach w OZE realizowanych w celu zasilania instalacji wytwarzających zielony wodór.

  https://energopomiar.com/

  Cooperation

  Emerson

  Cooperation

  Enertrag SE

  Cooperation

  Kancelaria CMS

  Cooperation

  Baltic Control® Certification

  Baltic Control® Certification

  We are one of the leading certification companies in the field of food production and sustainability. We mainly focus on animal welfare, feed, green production and sustainable energy production including certification of KZR INiG, ISCC EU AND PLUS AND REDcert standards and verification of Greenhouse Gas (GHG) according to ISO 14 065.

  We are internationally recognized and strive to offer our customers a truly independent service, where necessary, with emphasis on quick response, attention to detail and competent execution. We add value to customer needs and maintain good and long-term business relationships.

  Hydrogen Fuel Certification

  Given the growing interest in hydrogen as a clean energy carrier, certification in this area is crucial for ensuring that hydrogen fuel is produced and used in ways that are truly sustainable and safe. For hydrogen to be considered a green and sustainable energy source, it must be produced through water electrolysis powered by renewable energy sources or, at the very least, involve carbon capture and storage technologies when produced from fossil fuels.

  Baltic Control Certification, in the context of hydrogen fuel, would assess and certify the entire hydrogen supply chain—from production through to consumption. This includes certifying the origin of the hydrogen, the technologies used for its production, storage, and transportation methods, and the emissions associated with its production and use.

  Overall Impact

  By providing certification services in these areas, Baltic Control® Certification plays a crucial role in the transition towards a more sustainable and low-carbon economy. Their certifications help to build trust among consumers, businesses, and regulators by ensuring transparency and adherence to recognized standards. This, in turn, can accelerate the adoption of sustainable practices and the development of markets for sustainable products, including hydrogen, contributing significantly to the global efforts to combat climate change and promote sustainable development.

  Cooperation

  Fundacja Instrat

  Instrat jest polską organizacją pozarządową, think tankiem z misją wspierania debaty i polityk publicznych otwartymi danymi i badaniami, działającym na rzecz sprawiedliwej, zielonej i cyfrowej gospodarki. Realizujemy programy badawcze w obszarach: Energia i klimat, Sprawiedliwa transformacja, Zrównoważone finanse oraz Gospodarka cyfrowa, a także rozwijamy platformę otwartych danych o energii, klimacie i górnictwie energy.instrat.pl.

  Media Patronage

  WysokieNapiecie.pl

  Media Patronage

  Cire.pl

  Media Patronage

  GramwZielone.pl

  Media Patronage

  Portal Komunalny

  Media Patronage

  Biznes Alert

  Media Patronage

  Teraz Środowisko

  Media Patronage

  fleetLOG

  Media Patronage

  ZielonaGospodarka.pl

  Media Patronage

  GospodarkaMorska.pl

  Media Patronage

  eCiepło.pl

  Media Patronage

  TruckFocus.pl

  Media Patronage

  www.ecoekonomia.pl

  Media Patronage

  sozosfera.pl

  Choose package

  STATIONARY PARTICIPATION + LECTURE

  7 790,00 Sold out!
  • Participation in 2 days of the event
  • Access to post-conference materials in electronic form
  • Certificate of participation in electronic form
  • Logo and description of your company on the event website
  • Description of your company in the electronic catalog
  • 20-minute speech presenting your company/services
  • Information about the speech on social media powermeetings.eu and in the newsletter
  Buy a ticket

  STATIONARY PARTICIPATION + LOGO PROMOTION

  3 090,00 2 990,00 PLN + VAT
  • Promotional price when registering until March 6, 2024
  • Participation in 2 days of the event
  • Access to post-conference materials in electronic form
  • Certificate of participation in electronic form
  • Logo and description of your company on the event website
  • Description of your company in the electronic catalog
  Buy a ticket

  STATIONARY PARTICIPATION

  2 590,00 2 490,00 PLN + VAT
  • Promotional price when registering until March 6, 2024
  • Participation in 2 days of the event
  • Access to post-conference materials in electronic form
  • Certificate of participation in electronic form
  Buy a ticket

  Join us👍

  Or fill in the online form

   Fields marked with * are required.

   1 Dostawca technologii i usług
   2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego
   3
   4
   5
   6
   7
   8

   The submitting person
   Company data for a VAT Invoice
   Number of participants*
    


   Net price: PLN + VAT per person
   Net value: 0 PLN
   Gross value: 0 PLN
   Net discount: 0 PLN + VAT per participantNet discount: 0 PLN + VAT

   Choose conferences or workshops
   Date
   Kwota PLN netto
   Rabat PLN netto*

   Participant 1

   Participant 2

   Participant 3

   Participant 4

   Participant 5

   2990 2490 Congress: Hydrogen – Biogas – Biomethane – key technologies and fuels in the industrial decarbonization Stationary participation + logo: PLN 2,990.00 + VAT, promotional price instead of PLN 3,090.00 when registering by March 6, 2024 Stationary participation: PLN 2,490.00 + VAT, promotional price instead of PLN 2,590.00 when registering by March 6, 2024
   • Congress will be conducted in Polish and English.
   • The cost of participation in Congress in the +logo promotion and +lecture packages is valid for the first registered person, the cost of participation for each additional person is equal to the cost of participation in the STATIONARY package.
   • The above Congress fee does not include the cost of booking accommodation.
   • Submitting an application is also an obligation to pay.
   • Sending the completed application form constitutes the conclusion of an agreement between powermeetings.eu and the Applicant.
   • Confirmation of the registered participant’s registration will be sent together with a proforma invoice to the provided address e-mail within 2-3 business days from the date of receipt of the application form.
   • Please make the payment no later than before the start of Congress to the account: powermeetings.eu, Al. Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A. 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
   • A VAT invoice will be issued on the day of the event and sent by e-mail to the address provided below.
   • People canceling their participation 14 days before Congress will receive a refund of the fee paid. We refund 50% of the fee to those who withdraw 13-7 days before Congress. We do not accept cancellations of participation in the meeting 6 days before Congress and later.
   • Instead of the registered person, another company employee may participate in the event. A change of participant must be reported no later than 3 days before Congress and must be approved by powermeetings.eu.
   • Resignation from participation in Congress must be made in writing. Lack of payment does not mean resignation from participation.
   • Failure to cancel your application and not take part in Congress does not constitute resignation from participation and will result in charging the full costs of participation.
   • Statutory interest is due for late payment of powermeetings.eu.
   • powermeetings.eu reserves the right to make changes to Congress program and, in special cases, to change the location and date. In such a case, the participant is not entitled to compensation from powermeetings.eu.
   • If Congress does not take place for reasons beyond the control of powermeetings.eu, or the so-called force majeure, the Participant is not entitled to compensation or refund of any fees related to participation in Congress. Only the participation fee is refundable.
   • powermeetings.eu reserves the exclusive right to make changes to the Regulations. The changes do not require justification.
   • powermeetings.eu reserves the right to refuse to accept an application for participation without giving a reason.

   Join us👍

   Or fill in the online form

    Fields marked with * are required.

    1 Dostawca technologii i usług
    2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego
    3
    4
    5
    6
    7
    8

    The submitting person
    Company data for a VAT Invoice
    Number of participants*
     


    Net price: PLN + VAT per person
    Net value: 0 PLN
    Gross value: 0 PLN
    Net discount: 0 PLN + VAT per participantNet discount: 0 PLN + VAT

    Choose conferences or workshops
    Date
    Kwota PLN netto
    Rabat PLN netto*

    Participant 1

    Participant 2

    Participant 3

    Participant 4

    Participant 5

    2990 2490 Congress: Hydrogen – Biogas – Biomethane – key technologies and fuels in the industrial decarbonization Stationary participation + logo: PLN 2,990.00 + VAT, promotional price instead of PLN 3,090.00 when registering by March 6, 2024 Stationary participation: PLN 2,490.00 + VAT, promotional price instead of PLN 2,590.00 when registering by March 6, 2024
    • Congress will be conducted in Polish and English.
    • The cost of participation in Congress in the +logo promotion and +lecture packages is valid for the first registered person, the cost of participation for each additional person is equal to the cost of participation in the STATIONARY package.
    • The above Congress fee does not include the cost of booking accommodation.
    • Submitting an application is also an obligation to pay.
    • Sending the completed application form constitutes the conclusion of an agreement between powermeetings.eu and the Applicant.
    • Confirmation of the registered participant’s registration will be sent together with a proforma invoice to the provided address e-mail within 2-3 business days from the date of receipt of the application form.
    • Please make the payment no later than before the start of Congress to the account: powermeetings.eu, Al. Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A. 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
    • A VAT invoice will be issued on the day of the event and sent by e-mail to the address provided below.
    • People canceling their participation 14 days before Congress will receive a refund of the fee paid. We refund 50% of the fee to those who withdraw 13-7 days before Congress. We do not accept cancellations of participation in the meeting 6 days before Congress and later.
    • Instead of the registered person, another company employee may participate in the event. A change of participant must be reported no later than 3 days before Congress and must be approved by powermeetings.eu.
    • Resignation from participation in Congress must be made in writing. Lack of payment does not mean resignation from participation.
    • Failure to cancel your application and not take part in Congress does not constitute resignation from participation and will result in charging the full costs of participation.
    • Statutory interest is due for late payment of powermeetings.eu.
    • powermeetings.eu reserves the right to make changes to Congress program and, in special cases, to change the location and date. In such a case, the participant is not entitled to compensation from powermeetings.eu.
    • If Congress does not take place for reasons beyond the control of powermeetings.eu, or the so-called force majeure, the Participant is not entitled to compensation or refund of any fees related to participation in Congress. Only the participation fee is refundable.
    • powermeetings.eu reserves the exclusive right to make changes to the Regulations. The changes do not require justification.
    • powermeetings.eu reserves the right to refuse to accept an application for participation without giving a reason.
    location

     

    Gdynia, Poland *

     

    * After registration, participants receive location details and tips for booking accommodation.

    Questions❓ Please contact us:

     What else do we organize❓

      

      

     jolanta.szczepaniak@powermeetings.eu, renata.kaluzna@powermeetings.eu Congress: Hydrogen – Biogas – Biomethane – key technologies and fuels in the industrial decarbonization

     You are interested in participating in the
     Hydrogen – Biogas – Biomethane Congress
     Do you want to know more before you meet us on March 14 & 15 in Gdynia
     Leave your contact details, I will call you back and together we will check whether this event is for you❗

     Speak soon, Renata Kałużna, powermeetings.eu
      * required fields