Dyrektywa ETS uchwalona przez Parlament Europejski

Europosłowie przyjęli zmiany, które mają podwyższyć ceny uprawnień do emisji CO2. Dyrektywa wejdzie w  życie w 2021 r.

Kluczowe postanowienia Dyrektywy to:

– utworzenie mechanizmu rezerwy stabilizacyjnej, który ma wymusić wycofanie części uprawnień z rynku. To z kolei powinno spowodować wzrost cen.

– Polska i i inne kraje regionu będą miały prawo rozdać 60 proc. uprawnień za darmo, ale w warunkach aukcji oraz wypełnić kryteria inwestycyjne, m.in. dywersyfikację źródeł energii.

– utworzenie Funduszu Modernizacyjnego, z którego ponad 40 proc. uprawnień trafi do Polski. Nie mogą być one jednak wykorzystane na paliwa kopalne, mają służyć przede wszystkim OZE oraz efektywności energetycznej. Wyjątkiem są elektrociepłownie w Rumunii i Bułgarii.

Dyrektywa zostanie teraz formalnie, już bez zmian,  przyjęta przez Radę UE, czyli ministrów środowiska.

 

Źródło: https://wysokienapiecie.pl/7922-dyrektywa-ets-uchwalona-przez-parlament-europejski/

Zobacz również:

NFOŚiGW krajowym operatorem Funduszu Modernizacyjnego

Wytwarzanie energii z małych instalacji OZE w 2020 – raport Prezesa URE

PSE i płatnicy opłaty mocowej muszą złożyć Prezesowi URE informacje dotyczące pobieranej od odbiorców końcowych opłaty mocowej

URE: Aukcja na premię kogeneracyjną w czerwcu 2021

Więcej informacji

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Ewelina Nowakowska | Kontakt: 22 740 67 80, e-mail: newsroom@powermeetings.eu