Dorota Wierzbicka-Kot FCCA – pomysłodawca i współtwórca marki Chief Happiness Officer.

Z pasją odkrywa talenty i potencjał w ludziach oraz wspiera ich zaangażowanie w pracy i biznesie. Wie i doświadcza, że ludzie, którzy są szczęśliwi, odnoszą większe sukcesy w pracy niż ci, którzy pracują, bo muszą. Widzi efekty wdrażania w codziennym życiu różnych narzędzi wspomagających rozwój osobisty i pracę zespołową. Swoje wnioski umocniła studiując pozytywną psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. Zawodowo od kilkunastu lat związana z Deloitte m.in. specjalizuje się w prowadzeniu projektów doradztwa finansowego M&A, a od kilku lat rozbudowuje infrastrukturę dla zespołu. Prowadzi szkolenia, jest coachem i mentorem. Od lat inspirują Dorotę: profesor MartinSeligman, MoGawat i JurgenAppelo.

Dorota Wierzbicka-Kot FCCA – originator and co-founder of Chief Happiness Officer brand. She discovers talents and potential in people as well as supports their engagement in work and business. Knows and experiences that happy people are more successful in their careers than those who are forced to work. She sees positive effects of using different tools supporting personal growth and teamwork. Her observations were strengthen by the positive psychology studies at the University of Warsaw. Dorota has been working for Deloitte for many years, among others carrying out M&A financial advisory projects and recently more focusing on building infrastructure for the team. She delivers training, coaches and mentors. She is inspired by professor Martin Seligman, Mo Gawat i Jurgen Appelo.

Zobacz również:

Ewa Stelmasiak w gronie panelistów Summitu

A = #Accomplishment

Self Leadership – droga do osobistej wolności i szczęścia

Zgłoś się do 6.11 i zapłać 40% mniej

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Ewelina Nowakowska | Kontakt: 22 740 67 80, e-mail: newsroom@powermeetings.eu