Tylko 15% ludzi na świecie jest zaangażowanych w swoją pracę (gallup.com).

Czy patrząc na te statystyki możemy liczyć na to, że w Polsce wygląda to lepiej? Swego czasu panował w Polsce etos pracy – czy choć trochę tego zostało w naszych sercach?

Czytając nagłówki w internecie napotykamy ciekawe hasła, np.:

  • etos pracy jako element postawy obywatelskiej
  • stachanowski etos pracy (przeczytałam książkę dzielnie jeszcze w podstawówce 😊)
  • pracodawcy zarżnęli etos pracy
  • erozja etosu pracy
  • co kraj to etos pracy

Dla 92% Polaków praca jest sensem życia mówiły statystyki z roku 2011. Piękne statystyki 😊 Uważaliśmy, że praca jest bardzo ważna i że warto wykonywać ją całym sercem. Praca nadawała sens życiu i trzeba być pracowitym by odnieść sukces.

Etos pracy podlega współcześnie radykalnemu przebudowaniu. Stoimy w obliczu nowych perspektyw cywilizacyjnych: informatyzacja, robotyzacja produkcji, powstanie społeczeństwa konsumpcyjnego …

Czy to możliwe jednak, że w ciągu niecałych 10 lat sytuacja tak się zmieniła? Z 92% na 15%? Ciekawe, co będzie dalej 😊

A jak dziś angażujemy się w pracę? W jakim stopniu praca stanowi sens naszego życia?

Zobacz również:

Daniel Skowroński, Agile-Lean Coach, Management 3.0 facylitator w Valkir Academy Sp. z o.o. dołączył do grona prelegentów International Happiness At Work Summit, 26-27 września 2019 w Warszawie.

Włochy będą reprezentowane przez Luizę Tuzza, Trenera i Coacha w Être

Węgry będą reprezentowane przez Virag Lovas Operation Manager/CHO w BESK Group – turkusowego dewelopera i programistę.

Pauline Nguyen, Change Catalyst, GSK z Belgii zaprezentuje kluczowe czynniki sukcesu dla szczęśliwego miejsca pracy – doświadczenie R&D Vx w GSK – spotkasz ją 26.09.2019 podczas International Happiness At Work Summit w Warszawie !

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Ewelina Nowakowska | Kontakt: 22 740 67 80, e-mail: newsroom@powermeetings.eu