Szanowni Państwo,

nowa ustawa o cenach energii, jak każde nowe prawo budzi wiele pytań oraz wątpliwości zarówno tych od strony interpretacyjnej przepisów jak i praktycznego zastosowania. W zawiązku z powyższym mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału w seminarium:

 Nowa ustawa o cenach energii

– najważniejsze zmiany dla przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców energochłonnych

 

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli:

 • spółek wytwórczych
 • spółek obrotu
 • OSD
 • dużych odbiorców energii

 

Jak zapowiedział Minister Energii – rozporządzenie wykonawcze do ustawy ma ukazać się do końca marca – zatem w trackie naszego spotkania omówione zostaną najbardziej aktualne akty wykonawcze.

 

Jesteśmy przekonani, że podczas nadchodzącego seminarium podobnie jak w trakcie naszych poprzednich wydarzeń stworzymy miejsce do ważnej merytorycznej debaty w gronie specjalistów.

 

Zapraszam do uczestnictwa w tym wyjątkowym spotkaniu branży.

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program

8:45 - 9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:00 – 11:00

Ustawa o cenach

– cel i podstawowe założenia ustawy z dnia 28.12.2019 o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

– nowelizacja ustawy z dnia 21.02.2019

– rozporządzenia wykonawcze w tym projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia z dnia 14.03.2019

11:00 - 11:20

Przerwa kawowa

11:20 - 13:00

Przedsiębiorstwa energetyczne i odbiorcy energii w kontekście ustawy o cenach

– obowiązki nałożone ustawą

– nowe zadania i uprawnienia Sprzedawcy i Odbiorcy na rynku energii elektrycznej

– wpływ zamrożenia cen energii i stawek opłat na rok 2019

– wpływ na biznes

– co dalej z umowami sprzedaży energii?

13:00 - 14:00

Lunch

14:00 - 15:30

Rekompensaty dla sprzedawców i odbiorców w świetle ustawy o cenach energii

– zasady obliczania i wnioskowania o rekompensaty

– kompetencje poszczególnych podmiotów

 

Kary i postępowania sądowe

– zasady naliczania i prawa przedsiębiorstw

15:30

Rozdanie dyplomów uczestnictwa i zakończenie seminarium

Prelegenci

Małgorzata Kozak

Małgorzata Kozak

Ekspert ds. Rozwoju Rynków
Wieloletni pracownik URE

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz British Centre for English and European Legal Studies under auspices of the Cambridge University. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu ekonomii sektora energetycznego (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) oraz integracji europejskiej (Krajowa Szkoła Administracji Publicznej i Ecole Nationale d’Administration). Wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki, aktywnie uczestniczy w pracach CEER oraz ACER w zakresie budowy wspólnego rynku. W latach 2008 – 2014 pełniła funkcję Wiceprezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, odpowiadając za kwestie związane z pomocą publiczną oraz nadzorem rynku.

Konrad Kosicki

Konrad Kosicki

Adwokat, Counsel
GIDE LOYRETTE NOUEL

Counsel w zespole energetyki warszawskiego biura Gide Loyrette Nouel. Doradza pomiotom z sektora energetycznego, w szczególności w kwestiach związanych z nabywaniem, rozwojem oraz finansowaniem projektów energetyki konwencjonalnej oraz odnawialnej. Doradza także w kwestiach regulacyjnych i w zakresie obrotu energią elektryczną, gazem ziemnym, zielonymi certyfikatami, uprawnieniami do emisji i jednostkami Kioto. Reprezentował wiele przedsiębiorstw energetycznych przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki i przed sądami powszechnymi a także w postępowaniach arbitrażowych. Jego doświadczenie obejmuje również doradztwo przy projektach infrastrukturalnych takich jak autostrady i stadiony.
Brał udział w licznych konferencjach i seminariach dotyczących rynku energii, a w szczególności z zakresu odnawialnych źródeł energii i ich finansowania. Jest autorem publikacji dotyczących tematyki prawa energetycznego oraz zmian klimatycznych, a także zagadnień prawa cywilnego.
Uzyskał dyplom Master of Laws – LL.M. w dziedzinie European and International Law na Uniwersytecie w Bremie. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego zorganizowanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Wydziałem Prawa Stanowego Uniwersytetu Floryda.

Partnerzy

Organizator

powermeetings.eu

Współpraca

Gide Loyrette Nouel

Warszawskie biuro Gide powstało w 1990 r. jako jedna z pierwszych międzynarodowych kancelarii prawnych w Polsce. Obecnie zatrudnia około 40 prawników i doradców podatkowych obsługujących zarówno transakcje międzynarodowe, jak i doradzających spółkom lokalnym. Na co dzień polscy prawnicy współpracują z ekspertami z 16 biur Gide na całym świecie.
Gide świadczy kompleksowe usługi z zakresu doradztwa prawnego w dziedzinach związanych z sektorem energetycznym. Kancelaria doradza w zakresie prywatyzacji i przejęć, w kwestiach regulacyjnych oraz dotyczących obrotu gazem, energią i towarami, przy projektach inwestycji infrastrukturalnych, a także w związku z finansowaniem projektów, przetargami publicznymi i w kwestiach dotyczących pomocy publicznej. Nasi prawnicy, oprócz dogłębnej wiedzy na temat zasad funkcjonowania polskiego sektora energetycznego, mają doświadczenie w zakresie prawa cywilnego, fuzji i przejęć, projektów infrastrukturalnych oraz ich finansowania, a także prawa ochrony środowiska.
Prawnicy z warszawskiego biura Gide doradzają między innymi instytucjom finansowym, bankom, firmom ubezpieczeniowym, inwestorom, deweloperom, spółkom Skarbu Państwa oraz ministerstwom. Do klientów kancelarii należą czołowe spółki działające na polskim rynku (m.in. KGHM Polska Miedź, Finmeccanica, L’Oréal, Enterprise Investors, Bank Zachodni WBK, mBank, Bank Pekao, ArcelorMittal, Danone czy Louis Vuitton Moët Hennessy), w tym wiodące spółki z sektora energetycznego i naftowo-gazowego (PGNIG, Dalkia, EDF, PGE, Green Bear Corporation, Suez Energie, SNET).

Rejestracja

Lub wypełnij formularz online:

Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

Jestem: 1 Dostawcą technologii i usług 2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego

Zgłaszający uczestnictwo
Dane firmy do faktury VAT
Ilość uczestników*
 


Cena netto: PLN + VAT za osobę
Wartość netto: 0 PLN
Wartość brutto: 0 PLN

Wybierz dodatkowe szkolenia

Zniżka (PLN netto):

Uczestnik 1

Uczestnik 2

Uczestnik 3

Uczestnik 4

Uczestnik 5

1190 Ustawa o cenach energii
 • Koszt udziału jednej osoby w seminarium:

 — 1 190,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych do 31 marca 2019
 — 1 390,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych od 1 kwietnia 2019

 • Seminarium będzie prowadzone w języku polskim.
 • Opłata za udział w seminarium obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie seminarium typu: lunch, kawa, herbata, woda
 • Opłata nie obejmuje rezerwacji noclegu.
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
 • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem Seminarium na konto: powermeetings.eu, Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed seminarium, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed seminarium zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed seminarium i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w seminarium, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacji z udziału w seminarium należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w seminarium nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie seminarium oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany lokalizacji oraz terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony powermeetings.eu.
 • W przypadku, gdy seminarium nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w seminarium. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
location

 

Lokalizacja:

Warszawa

Kontakt

INNE WYDARZENIA DLA BRANŻY