Konferencja

Data 14 lutego 2018 w świecie HR, od tej pory będzie kojarzyła się z właśnie rozpoczętym cyklem CED-HR Poland Round Table Discussion, którego organizatorem jest CIJ Europe oraz powermeetings.eu.

Dzięki zaangażowaniu specjalistek z zakresu Human Resources, pierwsze spotkanie stało się inspiracją do kolejnych, ponieważ pokazało ile ważnych tematów trzeba poruszyć, aby wypracować nowe rozwiązania.

Tym razem w spotkaniu udział wzięli specjaliści z branży HR z czołowych firm deweloperskich i usługowych.
W miłej atmosferze i nastrojowych wnętrzach restauracji w Warszawie dyskutowały: Pani Bogumiła Witan Senior HR Business Partner/ HR Director (Commercial), UPC Poland, Pani Paulina Przewoźnik Advocate, Associate, Wolf Theiss, Pani Małgorzata Gawryszewska, People & Culture Director, ISS Facility Services,  Pani Agata Błaszkiewicz HR Director, Colliers,  Pani Urszula Bujnowska,  HR Manager, White Star Real Estate. Moderatorką dyskusji była Pani Joanna Iwanowska – Nielsen, Członek RN CEMAT A/S, Członek Zarządu WildaNova, Managing Partner, NOLTA Career Experts.

Niewątpliwym wyzwaniem dla dzisiejszych specjalistów z zakresu HR jest postępujący proces technologiczny, problemy z zatrudnieniem a często również kryzys zaangażowania. Ważne więc, aby odpowiednio reagować na te zagrożenia i radzić sobie z nimi przy pomocy odpowiednich narzędzi.

Poprzez wymianę doświadczeń w praktyczny sposób dowiedzieliśmy się jak radzić sobie w tzw. ,,pokoleniem Y’’. Według specjalistek jest to pokolenie wyjątkowo trudne, aczkolwiek niektóre z proponowanych rozwiązań, istotnie przyczyniają się do rozwoju kultury pracy w przedsiębiorstwach. Według Pani Bogumiły Witan z UPC ,,Młode pokolenie nie ma problemu, żeby jasno określać swoje potrzeby’’. Pani Urszula Bujnowska wyraziła swoje zdanie na ten temat, w następujących słowach ,,My też zatrudniamy osoby młode, świeże, zaraz o studiach i trochę się kłócimy z kolegami, koleżankami z branży. Są to osoby które na dziś chcą wiedzieć co, jak. Nie chcą być suportem tylko chcą mieć wpływ. Wałkuje się nam, że te oczekiwania w stosunku do młodego pokolenia powinny być inne. Musimy zmierzyć się z tym, że to są trochę inne osoby na rynku pracy i odnaleźć się w nowej rzeczywistości.’’

Duża część dyskusji, została poświęcona młodemu pokoleniu, które właśnie wchodzi na rynek pracy
i nowymi rozwiązaniami, które wraz z nimi napływają do organizacji. Tematem, który szczególnie poruszył uczestniczki dyskusji był proces integracji. Mówiąc o tym procesie, Panie miały na myśli nie, utarty już temat integracji płciowej, ale współpracy człowieka z maszyną. Jest to proces, który już trwa i nie da się go odwrócić. O technologii w biznesie mówimy w kontekście m.in. narzędzi do kontaktu z klientem czy też narzędzi rekrutacyjnych. Jak podsumowała Pani Bogumiła Witan: ,,To jest bardzo różnorodny świat który nam się buduje, wymaga elastyczności,  ale z drugiej strony daje szansę takiej osobie która niezbyt dobrze czuje się w kontakcie z drugim człowiekiem.’’

Gamę ciekawych i rozwijających tematów dopełniły uregulowania prawne przedstawione w bardzo przystępny sposób. Panie rozmawiały m.in. o nowym kodeksie pracy i o tym co będzie w sobie zawierał. Omówiono również problem urlopów i nowych uregulowaniach dotyczących okresu próbnego.

Nie sposób przytoczyć wszystkich tematów, wniosków, ani oddać atmosfery która panowała podczas spotkania. W związku z tym, zaplanowaliśmy kolejną edycję spotkania na 26 kwietnia 2018 r. (ilość uczestników limitowana), aby przekonać Państwa, że naprawdę warto rozmawiać i tym samym rozwijać tak potrzebną branżę, jaką jest HR.

Organizatorzy CED-HR Poland 2018 Round Table Discussion, CIJ Europe oraz powermeetings.eu, bardzo dziękują wszystkim firmom partnerskim zaangażowanym w organizację wydarzenia:  Wolf Theiss, UPC Poland oraz Nolta Career Experts.

Dziękujemy redakcjom: HR Standard, KRN oraz e-biurowce.pl  za wsparcie medialne wydarzenia.

Więcej informacji wkrótce na www.cijeurope.com; www.powermeetings.eu lub   zajaczkowska@cijeurope.com .

Program

14.02.2018
9:00 - 9:30

Rejestracja i poranna kawa

9:30 - 10:15

Temat I: Wyzwania HR 2018-2023

 • Właściwy kandydat – wykształcenie i doświadczenie vs typ osobowości
 • Wczesny farming kandydatów
 • Talent management, coaching, mentoring, ścieżka kariery
 • IQ vs EQ
 • Zmiany pokoleniowe: wspólne miejsce pracy dla 3 pokoleń
10:15 - 11:00

Temat II: Technologie i narzędzia w HR

 • Competition for best talent – dobór strategii i partnerów
 • Rekrutacja zewnętrzna i wewnętrzna
 • Assessment centers i outplacement
 • Edukacja online
 • Narzędzia motywacji na różnych szczeblach
11:00 - 11:15

Przerwa

11:15 - 12:00

Temat III: Dział HR w firmie

 • Postrzeganie działu HR w organizacji i jego rola
 • Działania CSR, PR i HR w organizacji
 • Conflict management w miejscu pracy – rola działu HR
 • Ewolucja zasobów kadrowych i rekrutacyjnych
 • Wpływ kultury organizacji na zewnętrzne i wewnętrzne procesy i strategię HR
12:00 - 13:00

Lunch i networking

Organizator

Organizator

Firma powermeetings.eu działa na rynku energetycznym już od ośmiu lat. Wyłoniła się z firmy SC Consulting powstałej w 2004 roku i mającej na celu organizację profesjonalnych konferencji oraz szkoleń na rynku nieruchomości komercyjnych. W trakcie 12 lat istnienia zorganizowaliśmy ponad 350 wydarzeń (najczęściej autorskich), goszcząc prawie 30 tysięcy specjalistów.

Zespół powermeetings.eu odpowiedzialny jest za badanie rynku, dobór najbardziej aktualnych tematów i organizację spotkań w trakcie których skupiamy się zarówno na przekazaniu najlepszej wiedzy merytorycznej jak i kojarzeniu nowych partnerów biznesowych.

We współpracy z najlepszymi ekspertami z Polski i zagranicy przygotowaliśmy wiele ważnych i cennych wydarzeń. Wśród nich znajdują się również wydarzenia cykliczne, które już na stałe wpisały się
w kalendarze spotkań branżowych.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu staliśmy się wiodącym organizatorem Forum, Konferencji, Seminariów, Szkoleń i Warsztatów zarówno otwartych jak i zamkniętych dla szeroko pojętego sektora energetycznego.

Partner Merytoryczny

Patronat medialny

Rejestracja

Lub wypełnij formularz online:

Zgłaszający uczestnictwo
Dane firmy do faktury VAT
Ilość uczestników
 


Cena netto: PLN + VAT za osobę
Wartość netto: 0 PLN
Wartość brutto: 0 PLN

Uczestnik 1

Uczestnik 2

Uczestnik 3

Uczestnik 4

Uczestnik 5

750
 • Koszt udziału jednej osoby w seminarium: 175 EUR netto / 750 PLN netto.
 • Seminarium będzie prowadzone w języku polskim.
 • Opłata za udział w seminarium obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie seminarium typu: lunch, kawa, herbata, woda.
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
 • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem seminarium na konto: powermeetings.eu, Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed seminarium, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed warsztatami zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed warsztatami i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w seminarium, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacji z udziału w seminarium należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w seminarium nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie seminarium oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany lokalizacji oraz terminu.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
location

Lokalizacja

Warszawa

Kontakt

Inne wydarzenia dla branży