Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się kolejnym okresem rozliczeniowym jak również dużymi zmianami legislacyjnymi w zakresie systemu EU ETS, które znacząco wpłyną na obowiązki przedsiębiorstw objętych w.w. systemem. Zespół powermeetings.eu postanowił zorganizować  kolejną edycję specjalistycznego seminarium:

Zmiany w systemie EU ETS, które odbędzie się 24 stycznia 2019 w Warszawie.

Wśród najważniejszych tematów jakie omówione zostaną w trakcie spotkania znalazły się między innymi:

 • Aktualne i projektowane regulacje dotyczące systemu EU ETS
 • Planowane zmiany w okresie rozliczeniowym 2021-2030
 • Zmiany w zakresie monitorowania i raportowania emisji
 • Zmiany w definicji dotyczące eksploatacji instalacji
 • Zakres obowiązków KOBIZE dot. weryfikacji sprawozdań
 • Podział instalacji na podinstalacje
 • Pomiary na potrzeby rozliczania emisji
 • Pomiary na potrzeby uzyskania bezpłatnych przydziałów uprawnień do emisji
 • Projekt nowego formularza NIMs
 • Projekty przewodników dotyczących zasad ustalenia przydziałów na lata 2021-2030

 

Zapraszam do udziału, z pewnością warto!

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program

9:00 - 9:15

Rejestracja i poranna kawa

9:15 - 11:00

Część I seminarium

 

11:00 – 11:15

Przerwa kawowa

11:15 - 13:15

Część II Seminarium

 

13:15 - 14:00

Lunch

14:00 - 15:30

Część III seminarium

 

Szczegółowy program spotkania dostępny jest na prośbę osób zainteresowanych pod adresem: Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu

Prowadzący

Grzegorz Pizoń

Grzegorz Pizoń

Counsel
SSW Spaczyński Szczepaniak i Wspólnicy

Grzegorz Pizoń specjalizuje się w doradztwie prawnym i reprezentacji klientów w sprawach gospodarczych i administracyjnych oraz na etapie realizacji projektów w szczególności w zakresie prawa energetycznego i zasobów naturalnych, prawa ochrony środowiska oraz prawa pomocy publicznej. Posiada także doświadczenie obejmujące specjalistyczne doradztwo na rzecz spółek z sektora chemicznego, sektora obronnego oraz na rzecz administracji publicznej i instytucji unijnych.

Świadczy usługi zarówno z zakresu doradztwa prawnego, jak i doradztwa regulacyjnego (doradztwa na rzecz klientów w ramach procesu stanowienia prawa).

Swoje doświadczenie zawodowe gromadził w szczególności w kancelariach prawnych powiązanych z firmą z „Wielkiej Czwórki” w Warszawie i Brukseli, a wcześniej w kancelarii Salans (obecnie: Dentons), UOKiK oraz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Bardzo dobrze przygotowane merytorycznie. Kompetentni wykładowcy

Warszawa, 25 września 2013

Kazimierz Pardyka Enea Wytwarzanie

„Uzyskałem ciekawe i przydatne informacje dotyczące zmiany ustawy o SHE”

Warszawa, 28 października 2015

Marcin Kowolik Arcelormittal Poland

„Merytoryczne, kształcące, wyjaśniające wiele problemów w temacie monitorowania CO2”

Warszawa, 25 września 2013

Cecylia Nowak PGE GiEK SA Oddział EC Gorzów

„Duży zasób wiedzy prelegentów przekazany w jasny i przejrzysty sposób. Ogólnie miła i sympatyczna atmosfera”

Warszawa, 25 września 2013

Iwona Kacperek Enea Wytwarzanie

„Seminarium wyjaśniło wiele wątpliwości które zrodziła nowa ustawa”

Warszawa, 28 października 2015

Sebastian Matura Arcelormittal Poland

„Bardzo kompletnie i dobrze zorganizowane szkolenie. Trafny wybór prelegentów. Temat szkolenia przedstawiony w sposób interesujący, konkretny i wyczerpujący”

Warszawa, 25 września 2013

Anna Rawicka Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

„Seminarium prowadzone językiem przejrzystym, czytelnym, wzbogacone przykładami praktycznymi i uzupełnione problemami zgłaszanymi przez uczestników”

Warszawa, 28 października 2015

Roman Sojka Heinz Glass Działdowo

Partnerzy

Organizator

powermeetings.eu

Rejestracja

Lub wypełnij formularz online:

Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

Jestem: 1 Dostawcą technologii i usług 2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego

Zgłaszający uczestnictwo
Dane firmy do faktury VAT
Ilość uczestników*
 


Cena netto: PLN + VAT za osobę
Wartość netto: 0 PLN
Wartość brutto: 0 PLN

Uczestnik 1

Uczestnik 2

Uczestnik 3

Uczestnik 4

Uczestnik 5

990 Zmiany w systemie EU ETS
 • Koszt udziału jednej osoby w seminarium:
  990,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych do 17.01.2018

          1 190,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych od 18.01.2018

 • Seminarium będzie prowadzone w języku polskim.
 • Opłata za udział w seminarium obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie seminarium typu: lunch, kawa, herbata, woda
 • Opłata nie obejmuje rezerwacji noclegu.
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
 • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem seminarium na konto: powermeetings.eu,  Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed seminarium, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed seminarium zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed seminarium i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w seminarium, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacji z udziału w seminarium należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w seminarium nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie seminarium oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany lokalizacji oraz terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony powermeetings.eu.
 • W przypadku, gdy seminarium nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w seminarium. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
location

Warszawa

Kontakt