W dniach 29-30 sierpnia 2019 zapraszamy do Warszawy i udziału w

V edycji Konferencji Rynek Mocy w praktyce

 

W trakcie nadchodzącej edycji skupimy się na podsumowaniu dotychczasowych doświadczeń z odbytych aukcji i certyfikacji jak również przedstawimy założenia aukcji głównych na rok dostaw 2024 zaplanowanych na grudzień 2019 oraz certyfikacji i aukcji dodatkowych, które odbędą się w marcu 2020.

Dużą uwagę skupimy na rozliczeniach obowiązku mocowego oraz na konsekwencjach nie wywiązania się przez wytwórcę z obowiązku.

Przedstawiony zostanie także wpływ aktów prawnych zawartych w tzw. pakiecie zimowym na polski rynek mocy, a w szczególności na jednostki emitujące więcej niż 550 gram CO2 /kWh.

Wśród prelegentów dzielących się swoją wiedzą i doświadczeniami w trakcie konferencji znajdą się kluczowe osoby, przedstawiciele urzędów i instytucji, które wypracowały i w zajmują się w codziennej pracy zawodowej rynkiem mocy w Polsce.

Jesteśmy przekonani, że podczas nadchodzącej konferencji podobnie jak w trakcie poprzednich edycji stworzymy miejsce do ważnej merytorycznej debaty w gronie specjalistów.

Zapraszamy do udziału – dzięki naszym Ekspertom z wydarzenia z pewnością wyjdą Państwo z solidną dawką wiedzy.

Do zobaczenia w sierpniu,

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Aktualności

PSE opublikowały szczegółowy harmonogram certyfikacji do aukcji głównej na rok dostaw 2024

Polskie Sieci Elektroenergetyczne opublikowały szczegółowy harmonogram certyfikacji do aukcji głównej na rok dostaw 2024. Certyfikacja do aukcji rozpocznie się 30 sierpnia 2019 r. Wnioski o certyfikację... Więcej →

ME określiło parametry aukcji głównej dla dostaw w 2024 i aukcji dodatkowych dla dostaw w 2021

Zapotrzebowanie na moc w aukcji głównej, realizowanej na podstawie ustawy o rynku mocy, wyniesie 9.088 MW dla dostaw w 2024 r. – wynika z rozporządzenia ministra... Więcej →

PSE zmieniają termin aukcji głównej na rok dostaw 2024

PSE zmieniają termin aukcji głównej na rok dostaw 2024 – Aukcja odbędzie się 6 grudnia 2019 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, pełniące... Więcej →

Program

29 sierpnia 2019
9:30 – 10:00

Rejestracja uczestników i poranna kawa

10:00 – 11:40

Aukcje 2018-2021 – wyniki, wnioski, prognozy

 • Podsumowanie wyników aukcji z roku 2018
 • Jak uczestnicy rynku widzą i oceniają wyniki
 • Jakie wnioski warto wyciągnąć na przyszłość
 • Prognozy na aukcje w roku 2019
 • Aukcje dodatkowe na rok 2021

Małgorzata Kozak, Ekspert ds. Rozwoju Rynków, wieloletni pracownik URE

11:40 - 12:00

Wyniki aukcji z punktu widzenia DSR

 Jacek Misiejuk, Dyrektor Zarządzający, Enel X Polska Sp. z o.o.

12:00 – 12:30

Przerwa kawowa

12:30 – 13:30

Sposób dostosowania ustawy o rynku mocy i regulacji związanych z rynkiem mocy do nowych regulacji unijnych.

Tomasz Dąbrowski, Podsekretarz Stanu, Wiceminister, Ministerstwo Energii

13:30 – 14:30

Realizacja umów mocowych

 • Rozliczanie obowiązku mocowego
 • Konsekwencje nie wywiązania się z obowiązku
 • Kamienie milowe
 • Rynek wtórny – rozliczenia

Marek Duk, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Systemu, PSE

14:30 – 15:30

Lunch

15:30 – 16:00

Wyzwania dla rynku mocy wynikające z kryterium 550 gram CO2 /kWh

Stanisław Poręba, Ekspert – Manager , Ernst & Young Business Advisory

16:00 – 17:00

Panel dyskusyjny:

Doświadczenia i wnioski po pierwszym roku funkcjonowania rynku mocy, rynek wtórny, wyzwania i problemy wymagające zmian w funkcjonowaniu rynku mocy w Polsce.

 • Adaptacja do EPS 550
 • Przygotowanie się do wypełnienia obowiązku mocowego od 2021 roku
 • Rynek wtórny

z udziałem panelistów:

 • Marek Duk, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Systemu, PSE
 • Grzegorz Wiliński, Director of Economic Analysis Office, PGE
 • Anna Szczodra, Dyrektor Departamentu Regulacji Rynku Hurtowego, Enea Trading
 • Dariusz Korniluk, Chief Portfolio Manager, PGNiG Termika
 • Grzegorz Żarski, Dyrektor Biura Rozwoju i Analiz, TGE
 • Przedstawiciel TAURON Wytwarzanie w trakcie potwierdzenia
 • Przedstawiciel Energa Wytwarzanie w trakcie potwierdzenia

Moderator:

 • Stanisław Poręba, Ekspert – Manager, Ernst & Young Business Advisory
17:00

Koktail – Spotkanie networkingowe

30 sierpnia 2019
10:00 – 12:30

Warsztaty: Pakiet zimowy – nowe regulacje – zmiany na rynku – nowe możliwości czy zagrożenie

 • Budowa wspólnego rynku – nowe zadania operatora, regulatora i państwa członkowskiego – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej
 • Rola ACER w budowie wspólnego rynku w kontekście nowych regulacji – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/942 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiające Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki
 • Konsument jako aktywny uczestnik rynku energii elektrycznej  w świetle przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE

Małgorzata Kozak, Ekspert ds. Rozwoju Rynków, Wieloletni pracownik URE

12:30 – 13:30

Lunch

Zaproponuj temat i osobę, którą chciałbyś usłyszeć

Prelegenci

Tomasz Dąbrowski

Tomasz Dąbrowski

Podsekretarz Stanu
Wiceminister
Ministerstwo Energii

Tomasz Dąbrowski

Tomasz Dąbrowski

Podsekretarz Stanu
Wiceminister
Ministerstwo Energii

Marek Duk

Marek Duk

Zastępca Dyrektora Departamentu
Departament Rozwoju Systemu
Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Marek Duk

Marek Duk

Zastępca Dyrektora Departamentu
Departament Rozwoju Systemu
Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Małgorzata Kozak

Małgorzata Kozak

Ekspert ds. Rozwoju Rynków
Wieloletni pracownik URE

Małgorzata Kozak

Małgorzata Kozak

Ekspert ds. Rozwoju Rynków
Wieloletni pracownik URE

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz British Centre for English and European Legal Studies under auspices of the Cambridge University. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu ekonomii sektora energetycznego (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) oraz integracji europejskiej (Krajowa Szkoła Administracji Publicznej i Ecole Nationale d’Administration). Wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki, aktywnie uczestniczy w pracach CEER oraz ACER w zakresie budowy wspólnego rynku. W latach 2008 – 2014 pełniła funkcję Wiceprezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, odpowiadając za kwestie związane z pomocą publiczną oraz nadzorem rynku.

Dariusz Korniluk

Dariusz Korniluk

Główny Menadżer Portfela
PGNiG Termika

Dariusz Korniluk

Dariusz Korniluk

Główny Menadżer Portfela
PGNiG Termika

Główny Menadżer Portfela w PGNiG TERMIKA SA. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w energetyce. Najpierw wdrażał i utrzymywał systemy sterowania i optymalizacji pracy elektrowni a od 2006 roku odpowiada za zarządzanie portfelami energii elektrycznej, CO2 oraz praw majątkowych w PGNiG Termika SA.

Jacek Misiejuk

Jacek Misiejuk

Dyrektor Zarządzający
Enel X Polska

Jacek Misiejuk

Jacek Misiejuk

Dyrektor Zarządzający
Enel X Polska

Stanisław Poręba

Stanisław Poręba

Ekspert - Manager
Ernst & Young Business Advisory

Stanisław Poręba

Stanisław Poręba

Ekspert - Manager
Ernst & Young Business Advisory

Stanisław Poręba jest obecnie ekspertem EY w obszarze rynków energii. Posiada głębokie doświadczenie i szczegółową wiedzę dotyczącą polskiego sektora energetycznego. Przez wiele lat zajmował kierownicze stanowiska w największych spółkach energetycznych w Polsce. Podczas swojej kariery uczestniczył w wielu projektach strategicznych dla polskiego sektora energetycznego związanych zwłaszcza z finansowaniem kluczowych dla sektora inwestycji oraz projektowania i wdrażania rozwiązań funkcjonalnych rynku energii. Jako członek zarządu PSE był odpowiedzialny za wdrażanie zliberalizowanego rynku energii.

Anna Szczodra

Anna Szczodra

Dyrektor Departamentu Regulacji Rynku Hurtowego
Enea Trading

Anna Szczodra

Anna Szczodra

Dyrektor Departamentu Regulacji Rynku Hurtowego
Enea Trading

Anna Szczodra ukończyła aplikację sądową. Jest radcą prawnym. Absolwentka międzynarodowych szkół biznesowych Insead Business School, Harvard Law School. Związana z sektorem energetycznym od 2010 r  w strukturach międzynarodowej grupy energetycznej EDF . Od lipca 2018  związana z Grupą Enea. Zarządza ryzykiem regulacyjnym, obszarem prawnym i Compliance oraz zapewnia wsparcie prawne kluczowych projektów biznesowych. Uczestniczy w procesach legislacyjnych  dla sektora energetyki na poziomie krajowym i unijnym, aktywnie działa w ramach stowarzyszeń międzynarodowych.

Grzegorz Wiliński

Grzegorz Wiliński

Director of Economic Analysis Office
PGE Polska Grupa Energetyczna

Grzegorz Wiliński

Grzegorz Wiliński

Director of Economic Analysis Office
PGE Polska Grupa Energetyczna

Grzegorz Żarski

Grzegorz Żarski

Dyrektor Biura Rozwoju i Analiz
Towarowa Giełda Energii

Grzegorz Żarski

Grzegorz Żarski

Dyrektor Biura Rozwoju i Analiz
Towarowa Giełda Energii

Grzegorz Żarski związany jest z sektorem energetycznym od 1993 r. Doświadczenie zdobywał jako makler giełd towarowych w Zakładzie Energetycznym w Legnicy, EnergiaPro i EnergiaPro Gigawat we Wrocławiu, gdzie odpowiadał za obrót hurtowy.
W latach 2003-2017 aktywnie uczestniczył w tworzeniu nowych obszarów w TAURON Polska Energia S.A. takich jak zarządzanie ryzykiem i portfelem, a także analiz rynkowych oraz odpowiadał za ich reorganizację pełniąc kolejne funkcje kierownicze. W spółce TAURON Polska Energia pełnił obowiązki m.in. Dyrektora Zarządzania Portfelem oraz Dyrektora Wykonawczy ds. Analiz i Planowania.

W latach 2016-2017 zasiadał w radzie nadzorczej Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. pełniąc funkcję sekretarza, a w 2017 r. wiceprzewodniczącego rady nadzorczej MAGENTA Grupa Tauron Sp. z o.o. Od grudnia 2017 r. wykorzystuje swoje doświadczenie na Towarowej Giełdzie Energii S.A. pełniąc funkcję Dyrektora Biura Rozwoju i Analiz. Od maja 2018 r. do lipca 2019 r. pełnił obowiązki Prezesa InfoEngine S.A. największego operatora handlowego w Polsce, do których to obowiązków został oddelegowany z rady nadzorczej.

Jako ekspert w zakresie rynku energii, paliw, systemu handlu emisjami i członek Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej oraz Towarzystwa Obrotu Energią brał czynny udział w pracach nad rozwojem i kreowaniem polskiego sektora energii.

Grzegorz Żarski ukończył Politechnikę Wrocławską na kierunku przyrządy i systemy pomiarowe, jest także absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, gdzie ukończył studia podyplomowe związane z zarządzaniem logistyką. Jest absolwentem programu MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Referencje

„Profesjonalnie przygotowana konferencja”

30-31 sierpnia 2018, Warszawa

Jarosław Sokół TAURON Dystrybucja

„Konferencja była prowadzona na wyżynach merytoryczności i profesjonalizmu! Gratulacje dla organizatorów”

30-31 sierpnia 2018, Warszawa

Artur Leśniak PGE SA

„Bardzo ciekawa konferencja, idealnie wpisana w kalendarz rynku”

30-31 sierpnia 2018, Warszawa

Marcin Skórnóg ZEW Niedzica

„Bardzo konkretna, wartościowa i dobrze zorganizowana konferencja”

30-31 sierpnia 2018, Warszawa

Piotr Topór Enea S.A.

„Profesjonalnie i merytorycznie”

30-31 sierpnia 2018, Warszawa

Anna Psarska TAURON Polska Energia

Partnerzy

Organizator

powermeetings.eu

Współpraca

Ministerstwo Energii

Współpraca

Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Współpraca

Towarowa Giełda Energii

Współpraca

PGE Polska Grupa Energetyczna

Współpraca

Enea Trading

Współpraca

PGNiG Termika

Współpraca

Ernst & Young Business Advisory

Partner

Enel X

Patronat Medialny

WysokieNapiecie.pl

Patronat Medialny

GramwZielone.pl

Patronat Medialny

Smart Grids Polska

Patronat Medialny

Biznes Alert

Patronat Medialny

Trendy w Energetyce

Rejestracja

Lub wypełnij formularz online:

Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

1 Dostawca technologii i usług 2 Przedstawiciel zakładu przemysłowego

Zgłaszający uczestnictwo
Dane firmy do faktury VAT
Ilość uczestników*
 


Cena netto: PLN + VAT za osobę
Wartość netto: 0 PLN
Wartość brutto: 0 PLN
Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobę

Wybierz konferencje lub warsztaty
Data
Kwota PLN netto
Rabat PLN netto*

*Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

Uczestnik 1

Uczestnik 2

Uczestnik 3

Uczestnik 4

Uczestnik 5

1390 Rynek mocy w praktyce 2019
 •  Koszt udziału jednej osoby w konferencji:

— 1 390,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych do 22.08.2019

 — 1 590,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych od 23.08.2019

 • Konferencja będzie prowadzona w języku polskim.
 • Opłata za udział w konferencji obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie konferencji typu: lunch, kawa, herbata, woda, udział w kolacji 29.08.2019
 • Opłata nie obejmuje rezerwacji noclegu.
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
 • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem konferencji na konto: powermeetings.eu, Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed konferencją, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed konferencją zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed konferencję i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Zmianę uczestnika należy zgłosić na maksymalnie 3 dni przed wydarzeniem i musi zostać zaakceptowana przez powermeetings.eu.
 • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w konferencji, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacji z udziału w konferencji należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w konferencji nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie konferencji oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany lokalizacji oraz terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony powermeetings.eu.
 • W przypadku, gdy konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w konferencji. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
location

 

Lokalizacja:

Hotel BOSS

ul. Żwanowiecka 20

Warszawa – Miedzeszyn

 

 

Po szczegóły rezerwacji noclegu prosimy o kontakt Jakub.Dolezal@powermeetings.eu

Kontakt

INNE WYDARZENIA DLA BRANŻY