W dniach 29-30 sierpnia 2019 zapraszamy do Warszawy i udziału w

V edycji Konferencji Rynek Mocy w praktyce

 

W trakcie nadchodzącej edycji skupimy się na podsumowaniu dotychczasowych doświadczeń z odbytych aukcji i certyfikacji jak również przedstawimy założenia aukcji głównych na rok dostaw 2024 zaplanowanych na grudzień 2019 oraz certyfikacji i aukcji dodatkowych, które odbędą się w marcu 2020.

Dużą uwagę skupimy na rozliczeniach obowiązku mocowego oraz na konsekwencjach nie wywiązania się przez wytwórcę z obowiązku.

Przedstawiony zostanie także wpływ aktów prawnych zawartych w tzw. pakiecie zimowym na polski rynek mocy, a w szczególności na jednostki emitujące więcej niż 550 gram CO2 /kWh.

Wśród prelegentów dzielących się swoją wiedzą i doświadczeniami w trakcie konferencji znajdą się kluczowe osoby, przedstawiciele urzędów i instytucji, które wypracowały i w zajmują się w codziennej pracy zawodowej rynkiem mocy w Polsce.

Jesteśmy przekonani, że podczas nadchodzącej konferencji podobnie jak w trakcie poprzednich edycji stworzymy miejsce do ważnej merytorycznej debaty w gronie specjalistów.

Zapraszamy do udziału – dzięki naszym Ekspertom z wydarzenia z pewnością wyjdą Państwo z solidną dawką wiedzy.

Do zobaczenia w sierpniu,

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program

29 sierpnia 2019
9:30 – 10:00

Rejestracja uczestników i poranna kawa

10:00 – 12:00

Aukcje 2018-2021 – wyniki, wnioski, prognozy

 • Podsumowanie wyników aukcji z roku 2018
 • Jak uczestnicy rynku widzą i oceniają wyniki
 • Jakie wnioski warto wyciągnąć na przyszłość
 • Wyniki aukcji z punktu widzenia DSR
 • Prognozy na aukcje w roku 2019
 • Aukcje dodatkowe na rok 2021
12:00 – 12:30

Przerwa kawowa

12:30 – 13:30

Sposób dostosowania ustawy o rynku mocy i regulacji związanych z rynkiem mocy do nowych regulacji unijnych.

13:30 – 14:30

Realizacja umów mocowych

 • Rozliczanie obowiązku mocowego
 • Konsekwencje nie wywiązania się z obowiązku
 • Kamienie milowe
 • Rynek wtórny – rozliczenia
14:30 – 15:30

Lunch

15:30 – 16:00

Wyzwania dla rynku mocy wynikające z kryterium 550 gram CO2 /kWh

16:00 – 17:00

Panel dyskusyjny:

Doświadczenia i wnioski po pierwszym roku funkcjonowania rynku mocy,  wyzwania i problemy wymagające zmian w funkcjonowaniu rynku mocy w Polsce.

19:00-23:00

Kolacja

30 sierpnia 2019
10:00 – 12:30

Wizyta studyjna – zwiedzanie Elektrociepłowni

12:30 – 13:30

Lunch

Zaproponuj temat i osobę, którą chciałbyś usłyszeć

Prelegenci

Małgorzata Kozak

Małgorzata Kozak

Ekspert ds. Rozwoju Rynków
Wieloletni pracownik URE

Małgorzata Kozak

Małgorzata Kozak

Ekspert ds. Rozwoju Rynków
Wieloletni pracownik URE

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz British Centre for English and European Legal Studies under auspices of the Cambridge University. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu ekonomii sektora energetycznego (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) oraz integracji europejskiej (Krajowa Szkoła Administracji Publicznej i Ecole Nationale d’Administration). Wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki, aktywnie uczestniczy w pracach CEER oraz ACER w zakresie budowy wspólnego rynku. W latach 2008 – 2014 pełniła funkcję Wiceprezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, odpowiadając za kwestie związane z pomocą publiczną oraz nadzorem rynku.

Stanisław Poręba

Stanisław Poręba

Doświadczony
Ekspert - Manager
Ernst & Young Business Advisory

Stanisław Poręba

Stanisław Poręba

Doświadczony
Ekspert - Manager
Ernst & Young Business Advisory

Stanisław Poręba jest obecnie ekspertem EY w obszarze rynków energii. Posiada głębokie doświadczenie i szczegółową wiedzę dotyczącą polskiego sektora energetycznego. Przez wiele lat zajmował kierownicze stanowiska w największych spółkach energetycznych w Polsce. Podczas swojej kariery uczestniczył w wielu projektach strategicznych dla polskiego sektora energetycznego związanych zwłaszcza z finansowaniem kluczowych dla sektora inwestycji oraz projektowania i wdrażania rozwiązań funkcjonalnych rynku energii. Jako członek zarządu PSE był odpowiedzialny za wdrażanie zliberalizowanego rynku energii.

Anna Szczodra-Kowalczyk

Anna Szczodra-Kowalczyk

Dyrektor Departamentu Regulacji Rynku Hurtowego
Enea Trading

Anna Szczodra-Kowalczyk

Anna Szczodra-Kowalczyk

Dyrektor Departamentu Regulacji Rynku Hurtowego
Enea Trading

Anna Szczodra – Kowalczyk ukończyła aplikację sądową. Jest radcą prawnym. Absolwentka międzynarodowych szkół biznesowych Insead Business School, Harvard Law School. Związana z sektorem energetycznym od 2010 r  w strukturach międzynarodowej grupy energetycznej EDF . Od lipca 2018  związana z Grupą Enea. Zarządza ryzykiem regulacyjnym, obszarem prawnym i Compliance oraz zapewnia wsparcie prawne kluczowych projektów biznesowych. Uczestniczy w procesach legislacyjnych  dla sektora energetyki na poziomie krajowym i unijnym, aktywnie działa w ramach stowarzyszeń międzynarodowych.

Grzegorz Wiliński

Grzegorz Wiliński

Director of Economic Analysis Office
PGE Polska Grupa Energetyczna

Grzegorz Wiliński

Grzegorz Wiliński

Director of Economic Analysis Office
PGE Polska Grupa Energetyczna

Referencje

„Profesjonalnie przygotowana konferencja”

30-31 sierpnia 2018, Warszawa

Jarosław Sokół TAURON Dystrybucja

„Konferencja była prowadzona na wyżynach merytoryczności i profesjonalizmu! Gratulacje dla organizatorów”

30-31 sierpnia 2018, Warszawa

Artur Leśniak PGE SA

„Bardzo ciekawa konferencja, idealnie wpisana w kalendarz rynku”

30-31 sierpnia 2018, Warszawa

Marcin Skórnóg ZEW Niedzica

„Bardzo konkretna, wartościowa i dobrze zorganizowana konferencja”

30-31 sierpnia 2018, Warszawa

Piotr Topór Enea S.A.

„Profesjonalnie i merytorycznie”

30-31 sierpnia 2018, Warszawa

Anna Psarska TAURON Polska Energia

Partnerzy

Organizator

powermeetings.eu

Współpraca

PGE Polska Grupa Energetyczna

Współpraca

Enea Trading

Współpraca

Ernst & Young Business Advisory

Patronat Medialny

WysokieNapiecie.pl

Patronat Medialny

GramwZielone.pl

Patronat Medialny

Smart Grids Polska

Patronat Medialny

Biznes Alert

Rejestracja

Lub wypełnij formularz online:

Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

Jestem: 1 Dostawcą technologii i usług 2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego

Zgłaszający uczestnictwo
Dane firmy do faktury VAT
Ilość uczestników*
 


Cena netto: PLN + VAT za osobę
Wartość netto: 0 PLN
Wartość brutto: 0 PLN
Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobę

Wybierz warsztaty
Data
Kwota PLN netto
Rabat PLN netto*

*Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

Uczestnik 1

Uczestnik 2

Uczestnik 3

Uczestnik 4

Uczestnik 5

1390 Rynek mocy w praktyce 2019
 •  Koszt udziału jednej osoby w konferencji:

— 1 390,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych do 15.08.2019

 — 1 590,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych od 16.08.2019

 • Konferencja będzie prowadzona w języku polskim.
 • Opłata za udział w konferencji obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie konferencji typu: lunch, kawa, herbata, woda, udział w kolacji 29.08.2019
 • Opłata nie obejmuje rezerwacji noclegu.
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
 • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem konferencji na konto: powermeetings.eu, Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed konferencją, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed konferencją zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed konferencję i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w konferencji, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacji z udziału w konferencji należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w konferencji nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie konferencji oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany lokalizacji oraz terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony powermeetings.eu.
 • W przypadku, gdy konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w konferencji. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
location

 

Lokalizacja:

Warszawa

 

 

Po szczegóły rezerwacji noclegu prosimy o kontakt Jakub.Dolezal@powermeetings.eu

Kontakt

INNE WYDARZENIA DLA BRANŻY