Szanowni Państwo,

głównym celem ustawy o rynku mocy jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych w horyzoncie średnio i długoterminowym. Ustawa ma również na celu stworzenie, dodatkowych zachęt finansowych dla wytwórców, które ustabilizują poziom ich przychodów oraz pozwolą na utrzymanie rentowności nawet przy niskim stopniu wykorzystania ich jednostek oraz wzmocnić impuls inwestycyjny dla budowy nowych jednostek wytwórczych.

Ustawa o rynku mocy weszła w życie 18 stycznia 2018 i określa nowe zasady organizacji i funkcjonowania rynku oraz nakłada szereg nowych obowiązków na jego uczestników w tym OSP i OSD, wytwórców energii elektrycznej, podmioty oferujące usługę redukcji zapotrzebowania na moc, zarządcę rozliczeń, a także na organy administracji takie jak URE czy Ministerstwo Energii.

Jak rynek mocy wyglądał będzie w praktyce? Jakie będą parametry najbliższych aukcji? Jaki wpływ na kształt rynku mocy będą miały inne procedowane obecnie ustawy i akty wykonawcze? Jakie jest oddziaływanie ustawy na poszczególne grupy t.j. jednostki wytwórcze, OSD i OSP oraz odbiorców przemysłowych? Na te i inne pytania znajdą Państwo odpowiedzi w trakcie III edycji seminarium:

 

RYNEK MOCY W PRAKTYCE

które odbędzie się w dniach 20 – 21 września 2018 w Warszawie 

 

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy wszystkich uczestników rynku na których wpływ mają powyższe uregulowania. Jesteśmy przekonani, że w trakcie nadchodzącego seminarium podobnie jak w przypadku naszych innych wydarzeń nie zabraknie merytorycznej dyskusji, która pozwoli Państwu na lepsze przygotowanie się do nowych obowiązków.

 

Najważniejsze akty prawne:

 

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 o rynku mocy

Decyzja Komisji Europejskiej o rynku mocy 

Regulamin_rynku_mocy_zatwierdzony_decyzją_URE_z_dnia_30.03.2018

Załączniki_do_Regulaminu_Rynku_Mocy

Harmonogram prac nad rynkiem mocy – ważne terminy!

 

Zapraszam do udziału, z pewnością warto!

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program

20 września 2018
9:30 - 10:00

Rejestracja i poranna kawa

10:00 - 10:15

Otwarcie Konferencji

10:15 – 11:30
 • Inne mechanizmy wsparcia a rynek mocy – przenikanie się ustaw
 • Parametry aukcji

Tomasz Dąbrowski, Ministerstwo Energii

11:30 - 12:30
 • Wyniki certyfikacji ogólnej i przygotowanie do certyfikacji i aukcji głównej
 • System aukcyjny
 • Rynek bilansujący i kodeksy sieciowe

Przedstawiciel PSE

12:30 - 13:00

Przerwa kawowa

13:00 - 14:00

Proces certyfikacji ogólnej – problemy, spory, skargi uczestników, nakładanie kar

Małgorzata Kozak, Ekspert ds. Rozwoju Rynków, wieloletni pracownik URE

14:00 - 14:30

Wystąpienia Partnerów Konferencji

14:30 - 15:30

Lunch

15:30 - 16:00

Prognozy wyników pierwszych aukcji

Stanisław Poręba, EY

16:00 - 17:00

Panel dyskusyjny:

 • Jakie korzyści i wyzwania dla branży niesie za sobą rynek mocy?
 • EPS 550 a rynek mocy
 • Co oznaczają ogłoszone parametry aukcji?
 • Jak uczestnicy rynku odczytują preferencje operatora i co to dla nich oznacza?
 • Czy przy opublikowanych parametrach aukcji przedstawiciele jednostek wytwórczych widzą szansę dla swoich jednostek?

Paneliści:

 • Grzegorz Wiliński, PGE Polska Grupa Energetyczna
 • Przedstawiciel Energa (tbc)
 • Przedstawiciel Tauron Polska Energia (tbc)
 • Przedstawiciel Veolia Energia Polska (tbc)
 • Przedstawiciel Fortum Power and Heat Polska (tbc)
19:00-23:00

Kolacja

21 września 2018
10:00 - 13:00

Warsztaty

Szczegółowe omówienie aktów wykonawczych do ustawy o runku mocy

 • Parametry aukcji
 • Wykonanie obowiązku mocowego
 • Warunki i sposób wnoszenia zabezpieczeń

Małgorzata Kozak, Ekspert ds. Rozwoju Rynków, wieloletni pracownik URE

13:00 - 14:00

Lunch i zakończenie Konferencji

Zaproponuj temat i osobę, którą chciałbyś usłyszeć

Prelegenci

Tomasz Dąbrowski

Tomasz Dąbrowski

Podsekretarz Stanu,
Wiceminister
Ministerstwo Energii

Tomasz Dąbrowski

Tomasz Dąbrowski

Podsekretarz Stanu,
Wiceminister
Ministerstwo Energii

Małgorzata Kozak

Małgorzata Kozak

Ekspert ds. Rozwoju Rynków
Wieloletni pracownik URE

Małgorzata Kozak

Małgorzata Kozak

Ekspert ds. Rozwoju Rynków
Wieloletni pracownik URE

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz British Centre for English and European Legal Studies under auspices of the Cambridge University. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu ekonomii sektora energetycznego (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) oraz integracji europejskiej (Krajowa Szkoła Administracji Publicznej i Ecole Nationale d’Administration). Wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki, aktywnie uczestniczy w pracach CEER oraz ACER w zakresie budowy wspólnego rynku. W latach 2008 – 2014 pełniła funkcję Wiceprezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, odpowiadając za kwestie związane z pomocą publiczną oraz nadzorem rynku.

Stanisław Poręba

Stanisław Poręba

Doświadczony
Ekspert - Manager
Ernst & Young Business Advisory

Stanisław Poręba

Stanisław Poręba

Doświadczony
Ekspert - Manager
Ernst & Young Business Advisory

Stanisław Poręba jest obecnie ekspertem EY w obszarze rynków energii. Posiada głębokie doświadczenie i szczegółową wiedzę dotyczącą polskiego sektora energetycznego. Przez wiele lat zajmował kierownicze stanowiska w największych spółkach energetycznych w Polsce. Podczas swojej kariery uczestniczył w wielu projektach strategicznych dla polskiego sektora energetycznego związanych zwłaszcza z finansowaniem kluczowych dla sektora inwestycji oraz projektowania i wdrażania rozwiązań funkcjonalnych rynku energii. Jako członek zarządu PSE był odpowiedzialny za wdrażanie zliberalizowanego rynku energii.

Grzegorz Wiliński

Grzegorz Wiliński

Director of Economic Analysis Office
PGE Polska Grupa Energetyczna

Grzegorz Wiliński

Grzegorz Wiliński

Director of Economic Analysis Office
PGE Polska Grupa Energetyczna

Partnerzy

Organizator

powermeetings.eu

Współpraca

Ministerstwo Energii

Współpraca

Ernst & Young Business Advisory

Patronat Medialny

WysokieNapiecie.pl

Patronat Medialny

GramwZielone.pl

Rejestracja

Lub wypełnij formularz online:

Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

Jestem: 1 Dostawcą technologii i usług 2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego

Zgłaszający uczestnictwo




Dane firmy do faktury VAT




Ilość uczestników*
 


Cena netto: PLN + VAT za osobę
Wartość netto: 0 PLN
Wartość brutto: 0 PLN

Uczestnik 1

Uczestnik 2

Uczestnik 3

Uczestnik 4

Uczestnik 5

1390 Rynek mocy w praktyce 2018
 •  Koszt udziału jednej osoby w konferencji:

— 1 390,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych do 6.09.2018

 — 1 590,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych od 7.09.2018

 • Konferencja będzie prowadzona w języku polskim.
 • Opłata za udział w konferencji obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie konferencji typu: lunch, kawa, herbata, woda, udział w kolacji 20.09.2018
 • Opłata nie obejmuje rezerwacji noclegu.
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
 • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem konferencji na konto: powermeetings.eu, Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed konferencją, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed konferencją zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed konferencję i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w konferencji, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacji z udziału w konferencji należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w konferencji nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie konferencji oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany lokalizacji oraz terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony powermeetings.eu.
 • W przypadku, gdy konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w konferencji. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.

Kontakt

INNE WYDARZENIA DLA BRANŻY

NINIEJSZE ZAPROSZENIE NIE STANOWI OFERTY W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO – ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA NA WYDARZENIA ORGANIZOWANE PRZEZ POWERMEETINGS.EU KAŻDORAZOWO PODLEGA WERYFIKACJI, A O UDZIALE DECYDUJE ORGANIZATOR.

Zakaz kopiowania, powielania, modyfikowania, dokonywania obrotu, rozpowszechniania całości lub części opisów lub grafiki. Zarówno informacje, opisy oraz grafika, w całości, jak i poszczególne ich elementy podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.). W razie niezastosowania się do niniejszego zakazu zostaną wyciągnięte konsekwencje prawne.

Copyright © 2018 powermeetings.

Copyright © 2018 powermeetings.

Created by: Clivio.pl