Zapraszamy do udziału w kolejnym z serii spotkań poświęconych polskiemu rynkowi mocy:

 

RYNEK MOCY – doświadczenia po pierwszych aukcjach, prawa i obowiązki zwycięzców aukcji

7 lutego 2019, Warszawa

 

W trakcie nadchodzącej edycji skupimy się przede wszystkim na tematyce przeprowadzonych przez PSE w grudniu 2018 aukcji mocy – czyli na doświadczeniach z przeprowadzenia pierwszych aukcji jak również na prawach i obowiązkach podmiotów, które te aukcje wygrały.

 

Wśród najważniejszych tematów, które omówione zostaną w trakcie seminarium znalazły się:

 • Wyniki aukcji mocy na rok 2021, 2022, 2023 i ich wpływ na kolejne aukcji
 • Wykonanie decyzji 7 lutego 2018 r. zatwierdzającej mechanizm zdolności wytwórczych mających na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej (rynek mocy) State aid No. SA.46100 (2017/N) – Poland – Planned Polish capacity mechanism – zmiany na rynku energii (regulamin TGE, zmiany na rynku bilansującym)
 • Rynek mocy i jego przyszłość w świetle nowych regulacji unijnych (pakiet zimowy)
 • Umowa mocowa – zawarcie, zmiana, monitorowanie realizacji umowy mocowej, rozwiązanie
 • Wykonanie obowiązku mocowego, testy
 • Wynagrodzenie za wykonanie obowiązku mocowego
 • Rynek wtórny
 • Aukcje dodatkowe
 • Wpływ regulacji „pakietu zimowego” na rynek mocy w Polsce

 

Zapraszamy do udziału!

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program

7 lutego 2019
8:45 - 9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:00 - 11:00

I część seminarium

11:00 - 11:15

Przerwa kawowa

11:15 - 13:00

II część seminarium

13:00 - 13:45

Lunch

13:45 - 15:00

III część seminarium

Szczegółowy program spotkania dostępny jest na prośbę osób zainteresowanych pod adresem: Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu

Prelegent

Małgorzata Kozak

Małgorzata Kozak

Ekspert ds. Rozwoju Rynków
Wieloletni pracownik URE

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz British Centre for English and European Legal Studies under auspices of the Cambridge University. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu ekonomii sektora energetycznego (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) oraz integracji europejskiej (Krajowa Szkoła Administracji Publicznej i Ecole Nationale d’Administration). Wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki, aktywnie uczestniczy w pracach CEER oraz ACER w zakresie budowy wspólnego rynku. W latach 2008 – 2014 pełniła funkcję Wiceprezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, odpowiadając za kwestie związane z pomocą publiczną oraz nadzorem rynku.

„Profesjonalnie przygotowana konferencja”

30-31 sierpnia 2018, Warszawa

Jarosław Sokół TAURON Dystrybucja

„Konferencja była prowadzona na wyżynach merytoryczności i profesjonalizmu! Gratulacje dla organizatorów”

30-31 sierpnia 2018, Warszawa

Artur Leśniak PGE SA

„Bardzo ciekawa konferencja, idealnie wpisana w kalendarz rynku”

30-31 sierpnia 2018, Warszawa

Marcin Skórnóg ZEW Niedzica

„Bardzo konkretna, wartościowa i dobrze zorganizowana konferencja”

30-31 sierpnia 2018, Warszawa

Piotr Topór Enea S.A.

„Profesjonalnie i merytorycznie”

30-31 sierpnia 2018, Warszawa

Anna Psarska TAURON Polska Energia

Partnerzy

Organizator

powermeetings.eu

Patronat Medialny

GramwZielone.pl

Patronat Medialny

www.smart-grids.pl

Patronat Medialny

GLOBEnergia

Rejestracja

Lub wypełnij formularz online:

Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

Jestem: 1 Dostawcą technologii i usług 2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego

Zgłaszający uczestnictwo
Dane firmy do faktury VAT
Ilość uczestników*
 


Cena netto: PLN + VAT za osobę
Wartość netto: 0 PLN
Wartość brutto: 0 PLN

Uczestnik 1

Uczestnik 2

Uczestnik 3

Uczestnik 4

Uczestnik 5

1190 Rynek mocy – aukcje
 •  Koszt udziału jednej osoby w seminarium:

— 1 190,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych do 31.01.2019

 — 1 390,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych od 1.02.2019

 • Seminarium będzie prowadzone w języku polskim.
 • Opłata za udział w seminarium obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie seminarium typu: lunch, kawa, herbata, woda.
 • Opłata nie obejmuje rezerwacji noclegu.
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
 • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem seminarium na konto: powermeetings.eu, Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed seminarium, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed seminarium zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed seminarium i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w seminarium, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacji z udziału w seminarium należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w seminarium nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie seminarium oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany lokalizacji oraz terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony powermeetings.eu.
 • W przypadku, gdy seminarium nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w seminarium. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
location

 

 

Warszawa

Kontakt

INNE WYDARZENIA DLA BRANŻY