12 grudnia 2018 w Warszawie odbyło się seminarium Prawa i obowiązki uczestników systemu aukcyjnego – zwycięstwo w aukcji – perspektywy na przyszłość.

W trakcie spotkania nasza Ekspertka Pani Katarzyna Szwed-Lipińska przybliżyła uczestnikom zakres praw i obowiązków wynikających z wygrania aukcji, terminy ich realizacji, a także szczegółowe zasady uczestnictwa w systemie aukcyjnym, wynikające z przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii, w brzmieniu nadanym im w drodze tegorocznej nowelizacji.

 

Prowadzący

Katarzyna Szwed – Lipińska

Katarzyna Szwed – Lipińska

Radca Prawny
Ekspert ds. systemów wsparcia
Wieloletni pracownik URE
Wykładowca Uczelni Łazarskiego – na kierunku MBA Energetyka

Katarzyna Szwed – Lipińska — absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, specjalista z zakresu prawa handlowego, wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki.

Czołowy ekspert do spraw systemów wsparcia, znakomity teoretyk i praktyk, zajmujący się na co dzień zagadnieniami problemowymi objętymi tematyką seminarium. Doświadczony administratywista w obszarze stosowania przepisów prawa dotyczących szeroko rozumianego wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w źródłach odnawialnych, w wysokosprawnej kogeneracji, a także w zakresie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków paliw i energii.

„Dobrze przygotowana część teoretyczna, znakomite prowadzenie Pani Katarzyny Szwed – Lipińskiej”

24 sierpnia 2016, Warszawa

Krzysztof Komendziński Scada International

„Bardzo praktyczne i merytoryczne warsztaty”

24 sierpnia 2016, Warszawa

Grzegorz Jurga Duon Dystrybucja

„Bardzo pouczające i edukacyjne wydarzenie”

29 października 2015, Warszawa

Tomasz Surma CEZ Polska

„Bardzo ciekawe warsztaty. Jasno i przejrzyście prowadzone”

29 października 2015, Warszawa

Ewa Olejarczyk Uniwersytet Śląski

Partnerzy

Organizator

powermeetings.eu

Patronat Medialny

BiznesAlert.pl

Kontakt