Zasady prawidłowej realizacji obowiązków aukcyjnych, a szczególnie kluczowego z punktu widzenia uzyskania statusu beneficjenta tego systemu, obowiązku rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej w terminach przewidzianych ustawą, wciąż budzą szereg wątpliwości. Liczne nowelizacje ustawy o odnawialnych źródłach energii, w tym dwie tegoroczne, związane ze stanem zagrożenia epidemicznego, zaowocowały rozwiązaniami pro-przedsiębiorczymi, których główne założenia i cel pragniemy przybliżyć Państwu podczas nadchodzącego wydarzenia:

 

Obowiązki beneficjentów systemów wsparcia
w świetle nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii z lat 2019-2020
– zasady zmiany terminów na rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej

 25 czerwca 2020, Warszawa

 

Podczas zajęć przybliżymy uczestnikom m.in.:

 • zasady skutecznej aktualizacji oferty,
 • tryb przesunięcia terminu na rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej
  w systemie aukcyjnych oraz w systemach FIT/FIP – rozwiązania zawarte
  w ramach regulacji tzw. tarcz „antykryzysowych” – dotychczasowa praktyka Organu Regulacyjnego
 • obowiązki uczestników systemu aukcyjnego
 • obowiązku uczestników systemów FIT/FIP

 

Odrębny panel poświęcony zostanie projektowanym zmianom ustawy o odnawialnych źródłach energii.

 

Seminarium poprowadzi najlepszy Ekspert ds. systemów wsparcia – Pani Katarzyna Szwed – Lipińska 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu !

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program

9:00 - 9:30

Rejestracja i poranna kawa

9:30 - 11:00

I. Część seminarium

 

ZAKRES ANALIZOWANYCH ZMIAN:

 1. ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1524)
 2. ustawa z dnia 31 marca 2020 r., o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, z późn. zm.)
 3. ustawa z dnia 17 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia
  w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r.
  695),

Adresaci zmian, zakres liberalizacji, klauzula zawieszająca i jej skutki.

11:00 – 11:15

Przerwa 

11:15 - 13:15

II. Część seminarium

 

SYSTEM AUKCYJNY

 • Istota i charakter zobowiązania aukcyjnego
 • Obowiązki sprawozdawcze
 • Zasady wnioskowania o pokrycie ujemnego salda
 • Administracyjna kara pieniężna i zasady jej wymierzania
 • Tryb aktualizacji oferty
13:15 - 14:00

Lunch

14:00 - 15:30

III. Część seminarium

 

SYSTEMY FIT/FIP

 • Istota systemów FIT/FIP – skutki prawne złożenia deklaracji
 • Zasady dopuszczalność migracji do systemu aukcyjnego
 • Zasady rozliczania ujemnego salda – terminy – podobieństwa i różnice z systemem aukcyjnym

 

PROJEKTOWANE REGULACJE PRAWNE

– zakres zmian

Szczegółowy program spotkania dostępny jest na prośbę osób zainteresowanych pod adresem: Jolanta.Szczepaniak@powermeetings.eu

Prowadząca

Katarzyna Szwed – Lipińska

Katarzyna Szwed – Lipińska

Radca Prawny, Ekspert ds. systemów wsparcia, wieloletni pracownik URE, wykładowca Uczelni Łazarskiego – na kierunku MBA Energetyka

Katarzyna Szwed – Lipińska — absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, specjalista z zakresu prawa handlowego, wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki.

Czołowy ekspert do spraw systemów wsparcia, znakomity teoretyk i praktyk, zajmujący się na co dzień zagadnieniami problemowymi objętymi tematyką seminarium. Doświadczony administratywista w obszarze stosowania przepisów prawa dotyczących szeroko rozumianego wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w źródłach odnawialnych, w wysokosprawnej kogeneracji, a także w zakresie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków paliw i energii.

„Bardzo profesjonalnie przygotowane seminarium”

26 kwietnia 2018, Warszawa

Łukasz Nigot Termall

„Bardzo interesujące szkolenie, ciekawe rozmowy, dyskusje, spostrzeżenia na temat zmian w ustawie”

9 kwietnia 2019, Warszawa

Agnieszka Ludzińska Zarządca Rozliczeń

„Dobra organizacja, bardzo wysoki poziom prelekcji”

26 kwietnia 2018, Warszawa

Stanisław Zachmost PGE

„Merytoryczne”

11 lipca 2018, Warszawa

Romuald Bogusz Polish Wind Power

„Bardzo ciekawe szkolenie, korzystne spostrzeżenia na temat zmian w ustawie”

9 kwietnia 2019, Warszawa

Joanna Nakonieczna Zarządca Rozliczeń

Partnerzy

Organizator

powermeetings.eu

Patronat Medialny

WysokieNapiecie.pl

Patronat Medialny

GramwZielone.pl

Patronat Medialny

BiznesAlert.pl

Rejestracja

Lub wypełnij formularz online:

Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

1 Dostawca technologii i usług 2 Przedstawiciel zakładu przemysłowego

Zgłaszający uczestnictwo
Dane firmy do faktury VAT
Ilość uczestników*
 


Cena netto: PLN + VAT za osobę
Wartość netto: 0 PLN
Wartość brutto: 0 PLN
Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobęRabat netto: 0 PLN + VAT

Wybierz konferencje lub warsztaty
Data
Kwota PLN netto
Rabat PLN netto*

*Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

Uczestnik 1

Uczestnik 2

Uczestnik 3

Uczestnik 4

Uczestnik 5

1190 Obowiązki beneficjentów systemów wsparcia OZE
 • Koszt udziału jednej osoby w seminarium:
  1 190,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych do 18 czerwca 2020

          1 390,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych od 19 czerwca 2020

 • Seminarium będzie prowadzone w języku polskim.
 • Opłata za udział w seminarium obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie seminarium typu: lunch, kawa, herbata, woda
 • Opłata nie obejmuje rezerwacji noclegu.
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
 • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem seminarium na konto: powermeetings.eu,  Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed seminarium, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed seminarium zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed seminarium i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Zmianę uczestnika należy zgłosić na maksymalnie 3 dni przed wydarzeniem
  i musi zostać zaakceptowana przez powermeetings.eu.
 • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w seminarium, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacji z udziału w seminarium należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w seminarium nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie seminarium oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany lokalizacji oraz terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony powermeetings.eu.
 • W przypadku, gdy seminarium nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w seminarium. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
location

Al. Jerozolimskie 27

Warszawa

Aleje Jerozolimskie, kamienica nr 27. Wzniesiona dla Zygmunta Regelmana wg projektu znakomitego architekta Stefana Szyllera w roku 1893. Stefan Szyller projektował głównie w Warszawie, jest autorem projektów około stu kamienic oraz licznych kościołów, a m.in. Bramy Głównej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej.

Kamienica Regelmana jest to jedyna zachowana kamienica sprzed II Wojny Światowej na odcinku pomiędzy ul. Marszałkowską i ul. Kruczą. W trakcie powojennej odbudowy miasta uproszczono detale zdobiące elewację oraz zlikwidowano balkony. Do 1971 wysiedlono wszystkich mieszkańców, a następnie rozebrano oficyny. Pierwotnie trzypiętrowa, dwupiętrowa nadbudowa dobudowana w latach 1978-1980, aby dostosować wysokość kamienicy do otaczających ją budynków.

Pięknie wyremontowana w roku 2015. Kilkakrotnie zmieniała właścicieli – aktualnie jest własnością Alior Bank.

Kontakt

INNE WYDARZENIA DLA BRANŻY

jolanta.szczepaniak@powermeetings.eu Obowiązki beneficjentów systemów wsparcia OZE

Jesteś zainteresowany szkoleniem❓
Chcesz wiedzieć więcej❓

Zostaw swoje namiary, oddzwonię i razem sprawdzimy czy to wydarzenie jest dla Ciebie ❗

Do usłyszenia, Jakub Doleżał, powermeetings.eu
* pola wymagane