W dniu  23 Sierpnia 2016 odbyła się I edycja Konferencji „Polskie REIT-y. Nieruchomości komercyjne, jak na nich zarabiać”

Stowarzyszenie REIT-Polska, zaprasza na warsztaty które przybliżą możliwości inwestycyjne, jakie mogą się pojawić wraz z wprowadzeniem instrumentu finansowego typu REIT.

Misją Stowarzyszenia jest inicjowanie oraz wspieranie działań prowadzących do stworzenia ram prawnych dla podmiotów działających w formule REIT przy wykorzystaniu szerokiego doświadczenia członków Stowarzyszenia: konsultantów, prawników, doradców na rynkach finansowych i innych profesjonalistów związanych z rynkiem nieruchomości. Stowarzyszenie swoją misję chce realizować poprzez działania edukacyjne oraz ustanowienie platformy komunikacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku.

REIT może stanowić nowatorskie na polskim rynku narzędzie do inwestowania, sprawdzone na wielu rynkach międzynarodowych. Wprowadzenie produktu typu REIT otwiera możliwości inwestowania rozproszonego kapitału, kapitału polskiego,  w nieruchomości najlepszej jakości.  Dotychczas tego typu nieruchomości były dostępne w przeważającej części dla dużych inwestorów finansowych.  W krajach, gdzie REIT jako produkt występuje, jest opisany w jasnych ramach prawnych, jest dostępny dla inwestorów indywidualnych i jest produktem transparentnym i płynnym, poprzez możliwość obrotu na giełdzie papierów wartościowych.

Proponujemy Państwu spotkanie dwóch obszarów biznesu: świata rynku kapitałowego ze światem nieruchomości. REIT jest bowiem wprowadzeniem produktu, jakim jest nieruchomość, w obszar rynku kapitałowego.

Spotkanie rynku kapitałowego i rynku nieruchomości jest unikalną płaszczyzną, pozwalającą poznać i zrozumieć zarówno możliwości obu tych obszarów jak i zrozumieć ograniczenia każdego z nich.

Porównanie podejścia do inwestowania, poznanie definicji rynku nieruchomości i zrozumienie wartości nieruchomości jako produktu, zrozumienie cyklu inwestowania w świecie nieruchomości i finansów i konsekwencji z podjętych decyzji w obu obszarach jest dodatkową, unikalną okazją, która pozwoli zrozumieć specyfikę REIT.

Wierzymy, że spotkanie w tych dwóch tak istotnych obszarach inwestowania przyczyni się do lepszego zrozumienia możliwości biznesowych jakie może dać REIT.  Wierzymy również, że spotkanie ekspertów stworzy dla uczestników  konkretne i wymierne możliwości biznesowe w przyszłości

Zapraszamy

Małgorzata Kosińska

Prezes Stowarzyszenia REIT-Polska

Kontakt

Inne wydarzenia dla branży

powermeetings.eu