Przedstawiciel RADPEC wystąpi w trakcie Forum

Przedstawiciel RADPEC wystąpi w trakcie Forum

Mamy przyjemność poinformować, iż do grona panelistów panelu dyskusyjnego pierwszego dnia Forum dołączył Pan Krzysztof A. Zawadzki, Dyrektor ds. Inwestycji w Radomskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej, który podzieli się z uczestnikami swoimi doświadczeniami w dostosowywaniu RADPEC do wymagań konkluzji BAT.

 

Mgr Inż. Krzysztof A. Zawadzki – absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej – specjalizacja Elektroenergetyka Przemysłowa – oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Wieloletni pracownik ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. (wcześniej Elektrownia „Kozienice”), w której odpowiedzialny był m.in.: za zarządzanie portfelem inwestycyjnym Spółki (jako Dyrektor ds. Inwestycji i Rozwoju), tworzył metodykę zarządzania projektami w Spółce oraz Biuro Zarządzania Projektami Spółki. Współtworzył strategię Grupy ENEA w Obszarze Wytwarzania.

Obecnie jako Dyrektor ds. Inwestycji w Radomskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna odpowiedzialny za zarządzanie Programem Rozwojowym Spółki „RADPEC 2023+”.

Doświadczony menedżer i Członek Rad Nadzorczych, m.in. w Zakładach Pomiarowo-Badawczych Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. Posiadacz certyfikatu PRINCE2@ w dziedzinie zarządzania projektami. Członek International Project Management Association Polska.