Marcin Wiśniewski, Ekspert z zakresu Dyrektywy IED i konkluzji BAT wystąpi w trakcie Forum

Marcin Wiśniewski, Ekspert z zakresu Dyrektywy IED i konkluzji BAT wystąpi w trakcie Forum

Swój udział i wystąpienie pierwszego dnia IV Forum IED, konkluzje BAT, MCP w Czeladzi potwierdził Pan Marcin Wiśniewski, Ekspert z zakresu Dyrektywy IED i konkluzji BAT, a tematem wystąpienia będą Praktyczne aspekty dostosowania do Konkluzji BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania.

 

Ekspert w zakresie emisji przemysłowych, posiadający dziesięcioletnie doświadczenie związane z wdrażaniem przepisów prawa dotyczących pozwoleń zintegrowanych. Członek Technicznych Grup Roboczych pracujących nad rewizją dokumentów referencyjnych BAT.

Posiada tytuł mgr inż. ochrony środowiska uzyskany w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ukończył studia podyplomowa na wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej pn. Informatyka i zarządzanie w ochronie środowiska.

Doświadczony wykładowca prowadzący szkolenia dla organów administracji oraz zainteresowanego przemysłu z zakresu pozwoleń zintegrowanych oraz wymagań BAT.