Organizator

Powermeetings
Powermeetings

Powermeetings

Firma powermeetings.eu działa na rynku energetycznym już od ośmiu lat. Wyłoniła się z firmy SC Consulting powstałej w 2004 roku i mającej na celu organizację profesjonalnych konferencji oraz szkoleń na rynku nieruchomości komercyjnych. W trakcie 12 lat istnienia zorganizowaliśmy ponad 350 wydarzeń (najczęściej autorskich), goszcząc prawie 30 tysięcy specjalistów.

Zespół powermeetings.eu odpowiedzialny jest za badanie rynku, dobór najbardziej aktualnych tematów i organizację spotkań w trakcie których skupiamy się zarówno na przekazaniu najlepszej wiedzy merytorycznej jak i kojarzeniu nowych partnerów biznesowych.

We współpracy z najlepszymi ekspertami z Polski i zagranicy przygotowaliśmy wiele ważnych i cennych wydarzeń. Wśród nich znajdują się również wydarzenia cykliczne, które już na stałe wpisały się
w kalendarze spotkań branżowych.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu staliśmy się wiodącym organizatorem Forum, Konferencji, Seminariów, Szkoleń i Warsztatów zarówno otwartych jak i zamkniętych dla szeroko pojętego sektora energetycznego.

Gospodarz honorowy

Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. Segment Ciepło Białystok
Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. Segment Ciepło Białystok

Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. Segment Ciepło Białystok

Elektrociepłownia Białystok to centrum kompetencyjne Segmentu Ciepła Enei Wytwarzanie.
EC zapewnia mieszkańcom Białegostoku ciepło w domach, a przemysłowi – ciepło do procesów technologicznych. Wytwarza je w systemie skojarzonym: oznacza to, że oprócz energii cieplnej wytwarzamy też energię elektryczną.

Partner merytoryczny

SGS
SGS

SGS

SGS jest światowym liderem w dziedzinie inspekcji, weryfikacji, badań i certyfikacji. Grupa SGS jest rozpoznawana jako wzór jakości i rzetelności. Zatrudniając ponad 85 000 etatowych pracowników zarządzamy siecią ponad 1800 biur i laboratoriów na całym świecie.

SGS w Polsce jest spółką zatrudniającą 650 etatowych pracowników. Siedziba główna firmy mieści się w Warszawie a w całej Polsce posiadamy ponad 30 oddziałów.

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom klientów, aby oferować najwyższej jakości usługi we wszystkich gałęziach przemysłu. Nasze niezależne usługi stanowią dla klientów wartość dodaną i zapewniają zrównoważony rozwój ich działalności. Więcej na temat naszych usług znajduje się na:

http://www.sgs.pl/

Współpraca

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku
TAURON Ciepło Sp. z o.o.
TAURON Ciepło Sp. z o.o.

TAURON Ciepło Sp. z o.o.

TAURON Ciepło Sp. z o.o. to jedna z największych spółek ciepłowniczych w Polsce. W skład spółki wchodzą zakłady: ZW Katowice, ZW Tychy, ZW Bielsko-Biała, ZW Kamienna Góra oraz Obszar Ciepłowni Lokalnych.  Łączna moc cieplna zainstalowana zakładów wytwórczych wchodzących w skład TAURON Ciepło  – pochodząca w większości z wysokosprawnych źródeł kogeneracyjnych – wynosi ok. 1100 MW. Całkowita wartość mocy zamówionej wynosi  prawie 2200 MW. Łączna długość sieci ciepłowniczej to ok. 1100 km. Poprzez prawie 4000 węzłów cieplnych spółka dostarcza ciepło do ok. 200 tys. gospodarstw domowych, czyli ok. 700 tys. mieszkańców.

PGNiG TERMIKA SA
PGNiG TERMIKA SA

PGNiG TERMIKA SA

PGNiG TERMIKA SA jest największym w Polsce producentem ciepła i energii elektrycznej
w skojarzeniu. Od 2012 roku w Grupie Kapitałowej PGNiG.

Nasze zakłady produkują 11% ciepła wytwarzanego w Polsce. Firma zaspokaja ok. 70% zapotrzebowania na ciepło mieszkańców Warszawy i okolic oraz 65% energii elektrycznej. Rocznie produkuje 11,3 TWht ciepła i 4,4 TWh energii elektrycznej w kogeneracji.

Firma prowadzi produkcje w 6 jednostkach wytwórczych:

  • Elektrociepłowni Siekierki,
  • Elektrociepłowni Żerań,
  • Elektrociepłowni Pruszków,
  • Ciepłowni Kawęczyn,
  • Ciepłowni Wola,
  • Ciepłowni Regaty.

Podstawowym paliwem, które wykorzystujemy w PGNiG TERMIKA, jest węgiel kamienny.

Od 2007 roku firma wykorzystuje biomasę. W grudniu 2015 uruchomiony został kocioł dedykowany na to paliwo w EC Siekierki.

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów
MZGOK Sp. z o.o. Konin
MZGOK Sp. z o.o. Konin

MZGOK Sp. z o.o. Konin

„Czyste Środowisko to nasz cel” – oto dewiza Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie. Determinuje ona wszelkie poczynania zakładu i jest drogowskazem w naszym działaniu na dziś i na przyszłość.  Tak rozumiana misja nakłada szczególną odpowiedzialność i niemałe obowiązki. Aby sprostać tym wyzwaniom, MZGOK Sp. z o.o. opracował modelową strategię proekologiczną, której realizacja przyczynia się do redukcji zanieczyszczenia środowiska naturalnego. W przedsiębiorstwie pracuje nowoczesny Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów, sortownia z trzema liniami sortowniczymi, które pozwalają odzyskać surowce do powtórnego przerobu, kompostownia odpadów oraz składowisko odpadów. Temu samemu celowi służy zorganizowana i prowadzona przez zakład w całym mieście selektywna zbiórka odpadów. Aby prawidłowo i efektywnie prowadzić selektywną zbiórkę odpadów, zakład zakupił i rozstawił na konińskich osiedlach ponad trzy tysiące pojemników. Segregacja odpadów organicznych następuje w gospodarstwach domowych dzięki wyposażeniu mieszkańców w małe pojemniki do gromadzenia odpadów bio, oraz ustawieniu przy punktach gromadzenia odpadów specjalnych zbiorczych pojemników na bioodpady. Z uzyskanych w ten sposób odpadów organicznych zakład produkuje kompost wykorzystywany do rekultywacji zdegradowanych terenów i utrzymania zieleni. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom urzędów, banków oraz pozostałych instytucji, MZGOK rozpoczął świadczenie usług niszczenia dokumentów, dyskietek oraz płyt CD.

                MZGOK Sp. z o.o. prowadzi także rozległe, różnorodne działania proekologiczne i edukacyjne dla mieszkańców regionu. W tym celu powołano Rejonowe Centrum Edukacji Ekologicznej, wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy oraz audiowizualny, w którym każdego roku setki osób uczestniczą w zajęciach o tematyce ekologicznej. Aby zachęcić mieszkańców Konina do aktywnego uczestniczenia w selektywnej zbiórce, zakład prowadzi wielokierunkowe działania informacyjno-edukacyjne poprzez kolportaż kalendarzy, ulotek o tematyce ekologicznej, jak również za pośrednictwem strony internetowej i lokalnych środków masowego przekazu. Za całokształt działań zawodowych i społecznych Dyrektor Zakładu Jan Skalski otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. W roku 2007 po raz pierwszy MZGOK był organizatorem I Turnieju Ekologicznego „Dzień recyklingu”, który odbywał się  podczas obchodów Dni Konina. Przeznaczony on był dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych, i w każdej z tych kategorii został wyłoniony Mistrz Recyklingu. Patronat nad konkursem objęli Prezydent Konina i Przewodniczący Miejskiej Rady. Głównymi celami imprezy były popularyzacja aktywnych form spędzania wolnego czasu, wyrabianie nawyku segregacji odpadów oraz integracja społeczności szkolnych.

                W roku 2011 MZGOK został przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W grudniu 2011 roku podpisano z 35 gminami – uczestnikami Projektu, umowę wykonawczą na świadczenie usług w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i nadzoru zrekultywowanych składowisk odpadów. W listopadzie 2012 roku nastąpiło podpisanie Kontraktu na projektowanie i budowę Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Koninie pomiędzy MZGOK Sp. z o.o. i Konsorcjum Integral-Erbud-Introl. W listopadzie 2013 roku, po uzyskaniu pozwolenia na budowę, ruszyły prace budowlane. 16 października 2015 r. był dla tej inwestycji dniem kluczowym. Po pierwszym spalaniu 8 września, po synchronizacji z siecią elektroenergetyczną 9 października wytworzonej w ZTUOK pierwszej energii elektrycznej w ilości 400 megawatogodzin, nadszedł moment przekazania instalacji do ruchu próbnego i testów gwarancyjnych. Grontmij Polska Sp. z o.o. zameldował Prezesowi MZGOK Sp. z o.o.  gotowość budowy do podjęcia próbnego ruchu na 1000 godzin ciągłej pracy i prowadzenia testów gwarancyjnych. Kolejnym wydarzeniem tego dnia było podpisanie umowy z wykonawcą Testów Gwarancyjnych, Zakładem Pomiarowo-Badawczym Energetyki „Energopomiar”. W grudniu zakończono ruch próbny oraz testy gwarancyjne i ZTUOK został przekazany inwestorowi do użytkowania.

MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie

Partnerzy

LA MECCANICA srl di Reffo
LA MECCANICA srl di Reffo

LA MECCANICA srl di Reffo

LA MECCANICA srl di Reffo  została założona przez Ottorino Reffo w 1961 roku w Cittadelli.

Od ponad pięćdziesięciu lat produkuje matryce do granulatorów, granulatory, rolki i części zamienne, kompletne linie do produkcji pelletu, chłodnice przeciwprądowe , kruszarki, młyny młotkowe, przesiewacze wibracyjne, systemy pokrywania pelletu tłuszczem oraz Ekspandery.

Rocznie produkuje ponad 2500 matryc do większości modeli granulatorów.

Niewątpliwie mocną stroną firmy LA MECCANICA jest serwis posprzedażowy i pomoc techniczna: Inżynierowie firmy są zawsze dostępni, aby pomóc w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju problemów lub po prostu po to, aby udzielić odpowiednich wskazówek i porad.

Jakość jest wizytówką firmy: w każdym działaniu myślimy  jak rzeźbiarz uderzający w blok kamienia by wyodrębnić z niego posąg, z kreatywnością, zaangażowaniem i zamiłowaniem do naszej pracy.

Wykorzystanie biomasy , drewna i odpadów pochodzenia rolniczego do produkcji energii odnawialnej jest jednym z największych wyzwań w celu zachowania równowagi na świecie, którego jesteśmy częścią.

Przetwórstwo biomasy stało się jednym z najważniejszych działań w celupozyskania energii na całym świecie, będzie również nieustannie wzrastało z uwagi na fakt, że priorytetem w dzisiejszych czasach stała się ochrona środowiska i produkcja tzw. „zielonej energii”.

 

LA MECCANICA przez lata testuje , nawet w najbardziej trudnych warunkach pogodowych, całą gamę zaawansowanych technologicznie maszyn i urządzeń do obróbki drewna biomasy i odpadów pochodzenia rolniczego, maszyny są specjalnie zaprojektowane i opracowane w odniesieniu do danego surowca:

  • Biomasaleśna: odpady pochodzące z obróbki drewna, zrzyny tartaczne;
  • Biomasapochodzenia rolniczego: „Agro Biomasa”, słoma zbożowa, alf alfa (lucerna) , siano, miskantus, malwa pensylwańska itd;
  • Biomasaprzemysłowa, w zasadzie odpady pochodzące z produkcji takie jak sansa (pulpa jabłkowa) , odpady pochodzące z owoców wykorzystanych do produkcji soków itd.

Zespół inżynierów La Meccanica  projektuje kompletne linie do produkcji pelletu nadzoruje  produkcję poszczególnych maszyn i części instalacji, organizuje instalację wraz z uruchomieniem , wspierając klienta w każdej fazie instalacji.

Advanced Cyclone Systems
Advanced Cyclone Systems

Advanced Cyclone Systems

Advanced Cyclone Systems, S.A (ACS) jest firmą całkowicie poświęconą rozwojowi i rozpowszechnianiu najskuteczniejszych  systemów cyklonów na świecie. Misją ACS jest osiągnięcie całkowitego wychwytu pyłów i cząstek wyłącznie przy użyciu cyklonów poprzez ciągłą inwestycję w badania i rozwój oraz innowacje.

Systemy Hurricane i ReCyclone® przeczą ogólnemu wyobrażeniu cyklonów jako urządzeń mało efektywnych w wychwycie pyłów. Systemy te są w stanie zastąpić filtry tkaninowe w wielu bardzo wymagających procesach. Zastosowanie cyklonów obejmuje zarówno kontrolę emisji pyłów w kotłach, piecach i suszarniach, jak i odzyskiwanie produktów w przemysłach farmaceutycznym, żywieniowym i chemicznym. ACS ściśle współpracuje z klientami, aby dostarczyć produkt, który będzie spełniał ich największe wymagania.

Łącząc nabytą wiedzę w procesie tworzenia z latami doświadczenia i ciągłym rozwojem, ACS codziennie rozwiązuje wiele krytycznych problemów związanych z separacją cząstek z najróżniejszych gałęzi przemysłu na całym świecie. W wielu przypadkach systemy cyklonów pełnią dwojaką rolę: spełniają wymogi limitów emisyjnych przy jednoczesnym odzyskiwaniu większej ilości produktów.

ACS w ciągu pięciu lat stało się międzynarodowym wzorcem w dziedzinie systemów cyklonów z ponad 130 udanymi instalacjami w 28 krajach.

Wystawca

Protechnika
Protechnika

Protechnika

Protechnika to firma zajmująca się budową maszyn oraz kompletnych linii produkcyjnych do recyklingu, przetwórstwa biomasy, dla rolnictwa i leśnictwa oraz wyposażenia. Nasza firma również świadczy usługi w zakresie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego maszyn, urządzeń i części oraz  usługi spawania, cięcia/gięcia, ciecia plasma/gas, toczenie i frezowanie CNC. Protechnika w swojej ofercie posiada min. shreddery (rozdrabniacze), młyny frezowe, młyny młoteczkowe, separatory magnetyczne, podajniki taśmowe, ślimakowe i podgrzewane, granulatory, peleciarki, brykieciarki, rębaki, łuparki, prasy do oleju, urządzenia do produkcji biopaliw, destylacji, zbiorniki buforowe, cyklony, stacje odpylające, schładzalniki i wiele innych.

Doświadczone biuro konstrukcyjne i nowoczesny, rozbudowany park maszynowy pozwala nam produkować wysokiej jakości urządzenia specjalistyczne o bardzo dobrych parametrach.

W naszej firmie wierzymy, że wykwalifikowana kadra i nowoczesne urządzenia pozwalają dostosować produkty do najwyższych wymagań stawianych przez naszych Klientów.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i współpracy zarówno osoby indywidualne jak i podmioty gospodarcze zainteresowane sprzedażą i dystrybucją naszych produktów.

Patroni Medialni

Gazeta Leśna
Gazeta Leśna

Gazeta Leśna

Miesięcznik wszystkich pracujących w lesie, przede wszystkim przedsiębiorców leśnych i pracowników zakładów usług leśnych.

Nakład: 2150 egz., zasięg: ogólnopolski. Objętość: 94-108 stron.

Tematyka: maszyny leśne, technika leśna, usługi leśne, BHP w lesie, zakłady usług leśnych, arborystyka, biomasa, Lasy Państwowe, ogłoszenia drobne.

Firmy Leśne
Firmy Leśne

Firmy Leśne

Profesjonalny portal dla właścicieli i pracowników firm leśnych.

Do wykonywania prac w lesie potrzebna jest specjalistyczna wiedza. Wiedza o technikach i technologiach pracy, o bhp, o sprzęcie jaki w tej pracy się wykorzystuje. I tę wiedzę dostarcza właśnie portal FIRMYLESNE.pl

Las Polski
Las Polski

Las Polski

Las Polski – niezależne czasopismo branżowe leśników. Ukazuje się od 1921 r., obecnie w cyklu dwutygodniowym. Podejmuje tematykę z zakresu leśnictwa, ochrony przyrody.

GLOBEnergia
GLOBEnergia

GLOBEnergia

Jesteśmy grupą medialną oraz doradczą sektora odnawialnych źródeł i poszanowania energii. Markę budujemy od 2006 roku zaczynając jako redakcja czasopisma „GLOBEnergia”. Obecnie zajmujemy się organizacją szeregu cyklicznych wydarzeń branżowych, prowadzimy portale internetowe GLOBEnergia.pl oraz Termomodernizacja.pl w tematyce technologii energooszczędnych a także Termalni.pl – portal dla pasjonatów basenów termalnych. Zajmujemy się działalnością doradczą oraz szkoleniową. W roku 2015 uruchomiliśmy dodatkową formę przekazu – GLOBEnergia+ – magazyn stworzony w aplikacji mobilnej, wydawany w cyklu miesięcznym.

Odnawialni.com.pl
Biznes Alert
Biznes Alert

Biznes Alert

Portal Biznes Alert, kierowany przez Wojciecha Jakóbika, ma być źródłem ważnych komentarzy w kluczowych kwestiach, dotyczących energetyki i infrastruktury. Codziennie na stronę trafią aktualne opinie, komentarze i wywiady z prezesami polskich firm, ekspertami, naukowcami i decydentami. BiznesAlert tworzą doświadczeni dziennikarze ekonomiczni.

WysokieNapiecie.pl
WysokieNapiecie.pl

WysokieNapiecie.pl

WysokieNapiecie.pl tworzone jest przez największy w Polsce zespół dziennikarzy
zajmujących się wyłącznie sektorem paliwowo-energetycznym i jest jednym z najbardziej opiniotwórczych mediów w tej branży.
W ramach stałej współpracy nasze teksty publikuje niemal 30 serwisów .
Zespół redakcyjny Obserwatora Legislacji Energetycznej tworzą najlepsi dziennikarze –
prawnicy i ekonomiści – z wieloletnim doświadczeniem w takich mediach jak Gazeta Wyborcza,
Rzeczpospolita, Parkiet, BBC, PAP, Polskie Radio, cire.pl i wnp.pl. Nagradzani m.in. przez Prezesa
UOKiK za najlepszy tekst o ochronie konkurencji na rynku energii czy przez TGE za najlepszy
tekst poświęcony rynkowi energii elektrycznej oraz za popularyzację zagadnień związanych z
liberalizacją rynków energii i gazu.  Nasze artykuły i komentarze były publikowane i cytowane m.in. przez Gazetę Wyborczą, Rzeczpospolitą, Puls Biznesu, Dziennik Gazetę Prawną, Parkiet, Fakt, Politykę, Newsweek, Wprost, Forbes, PAP, Bloomberg, IAR, Polskie Radio, TOK FM, Interię, WP, TVP, Polsat, TVN24, TVN24 BiŚ, wnp.pl i cire.pl, a także liczne zagraniczne media.

Czysta Energia
Czysta Energia

Czysta Energia

Ogólnopolski dwumiesięcznik w całości poświęcony tematyce pozyskiwania czystych nośników energii, wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, promujący zagadnienia oszczędności i efektywnego wykorzystania energii. Wydawany od 2001 r. w nakładzie 6700 egzemplarzy. Stałe działy czasopisma: Informator, Prawo, Edukacja, Technologie, Wywiad miesiąca, Projekty, Inwestycje. Autorzy opisują społeczne, ekologiczne i ekonomiczne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii.