The European Green Deal, czyli europejski zielony ład to plan dochodzenia krajów Wspólnoty do neutralności klimatycznej. Wyzwania związane ze środowiskiem i klimatem mają być wykorzystane jako okazja do wspierania wzrostu gospodarczego, a regiony najbardziej narażone na negatywne skutki dekarbonizacji w tym Polska dostaną wsparcie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Co w praktyce zapisy zawarte w nowym zielonym ładzie oznaczają dla Polskiego sektora przemysłowego w tym również energetyki? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć Państwu w trakcie organizowanego przez powermeetings.eu seminarium:

 

#GreenDeal w przemyśle i energetyce

6 lutego 2020, Warszawa

 

Zapraszam do udziału!
Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program

8:30 - 9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:00 - 11:00

I. Jakie zmiany niesie za sobą nowa Dyrektywa OZE

 

Katarzyna Szwed-Lipińska

Radca Prawny, Ekspert ds. Systemów Wsparcia, Wieloletni pracownik URE

11:00 - 11:20

Przerwa kawowa

 

11:20 – 13:20

II. Green Deal – najważniejsze założenia i zmiany jakie niesie za sobą Europejski Zielony Ład

 

III. Ślad węglowy i jego znaczenie dla przedsiębiorstw

 

Ilona Olsztyńska

Product Development Manager, SGS Polska

13:20 - 14:00

Lunch

14:00 - 16:00

IV. Nowe technologie i przygotowanie inwestycji pod Green Deal

 

V. ESG (Environment Social Governance) w praktyce

 

Anna Rozkosz

Bioendev AB

Prelegenci

Katarzyna Szwed-Lipińska

Katarzyna Szwed-Lipińska

Radca Prawny
Ekspert ds. Systemów Wsparcia
Wieloletni pracownik URE

Katarzyna Szwed – Lipińska — absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, specjalista z zakresu prawa handlowego.
Czołowy ekspert do spraw systemów wsparcia, znakomity teoretyk i praktyk. Doświadczony administratywista w obszarze stosowania przepisów prawa dotyczących szeroko rozumianego wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w źródłach odnawialnych, w wysokosprawnej kogeneracji, a także w zakresie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków paliw i energii.

Anna Rozkosz

Anna Rozkosz

Bioendev AB

Certyfikowana trenerka biznesu i facylitatorka szkoleń.

Ekspertka z  zakresu innowacji i technologii energetycznych oraz rynku biomasy i zrównoważonego rozwoju.

Od 8 lat zaangażowana w tematykę pomocy publicznej, emisji GHG i zrównoważonego rozwoju, prawa ochrony środowiska oraz tematyki z zakresu efektywności energetycznej, również jako badaczka i analityczka.

Szkoli i doradza średnim i dużym przedsiębiorstwom oraz administracji publicznej. Ma na swoim koncie przeprowadzonych kilkadziesiąt szkoleń z zakresu tematyki pomocy publicznej oraz zrównoważonego rozwoju.

Współpracuje z funduszami inwestycyjnymi z zakresu finansowania OZE [ventures i private equity]. Członkini International Biomass Torrefaction Council Europe oraz Przewodnicząca Polskiej Rady Biowęgla i Biomasy.

Od kilku lat zarządza przedsiębiorstwem wdrażającym innowacyjne technologie termicznej obróbki biomasy jak toryfikat i biowęgiel.

Ilona Olsztyńska

Ilona Olsztyńska

Product Development Manager
SGS Polska

Ilona Olsztyńska Kierownik ds. Rozwoju Produktów Certyfikowanych w Obszarze Regulowanym Prawnie, a także Auditor Wiodący w obszarach: weryfikacji i certyfikacji biomasy na cele energetyczne, systemów należytej staranności, KZR INiG, EUTR, FSC, ISO 9001 oraz Inspektor Zakładowej Kontroli Produkcji wyrobów budowlanych.

Została wpisana na listę auditorów/ekspertów Polskiego Centrum Akredytacji.

Członek komitetów technicznych przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym: KT 215, KT 212 i KT100 oraz Rady Systemu KZR INiG przy Instytucie Nafty i Gazu w Krakowie. Członek Rady Głównej Polskiej Izby Biomasy.

Ilona Olsztyńska należy do Komitetu Technicznego powołanego przez SGS Polska Sp. z o.o.
w zakresie opracowania Krajowego Standardu Uwierzytelniania Biomasy na cele energetyczne
PL-KSUB-SNS, a także wiodącym ekspertem w zakresie uwierzytelniania upraw energetycznych, drewna energetycznego i miejsc wytwarzania biomasy na cele energetyczne w Polsce i zagranicą. Posiada uprawnienia brakarza II klasy drewna okrągłego oraz brakarza tarcicy konstrukcyjnej.

Partnerzy

Organizator

powermeetings.eu

Partner

Bioendev AB

Firma Bioendev AB ze siedzibą w Szwecji, producent toryfikatu oraz biowęgla na cele energetyczne oraz na cele redukcji CO2.

Firma posiada technologię do produkcji biowęgla na cele swoich klientów i dysponuje w pełni przygotowana instalację do produkcji na skalę przemysłową.

Od kilku lat intensywnie rozwija swoją działalność uruchamiając kolejne inwestycje jak w Indiach czy w USA wykorzystując w pełni potencjał biomasy swoich klientów oraz dostosowując swóje produkty dla zamawiających.

Swój produkt przede wszystkim kieruje na rynek dla klienta przemysłowego aby w pełni umożliwić wprowadzenie nowych technologii z udziałem biowęgla na różne cele- , redukcja CO2 , spalanie, produkcja, zagospodarowanie odpadów z biomasy.

Firma posiada w pełni dopracowany produkt dla szerokiego grona klientów z sektora energetycznego i przemysłowego.

Firma Bioendev obecnie intenwnsywnie rozwija kilka projektów w Europie Środkowej.

Patronat Medialny

WysokieNapiecie.pl

Patronat Medialny

GramwZielone.pl

Patronat Medialny

Biznes Alert

Patronat Medialny

onOZE.pl

Patronat Medialny

TerazŚrodowisko.pl

Rejestracja

Lub wypełnij formularz online:

Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

1 Dostawca technologii i usług 2 Przedstawiciel zakładu przemysłowego

Zgłaszający uczestnictwo
Dane firmy do faktury VAT
Ilość uczestników*
 


Cena netto: PLN + VAT za osobę
Wartość netto: 0 PLN
Wartość brutto: 0 PLN
Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobęRabat netto: 0 PLN + VAT

Wybierz konferencje lub warsztaty
Data
Kwota PLN netto
Rabat PLN netto*

*Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

Uczestnik 1

Uczestnik 2

Uczestnik 3

Uczestnik 4

Uczestnik 5

1190 1140 #GreenDeal w praktyce Cena udziału przy zgłoszeniu 1 osoby Cena udziału przy zgłoszeniu 2 osób
 • Koszt udziału jednej osoby w seminarium:

1 190,00 PLN + VAT – przy zgłoszeniu 1 osoby

2 280,00 PLN + VAT – przy zgłoszeniu 2 osób

 • Seminarium będzie prowadzone w języku polskim.
 • Opłata za udział w seminarium obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie seminarium
 • Opłata nie obejmuje rezerwacji noclegu.
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
 • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Warunkiem wstępu na seminarium jest dokonanie wpłaty przed spotkaniem na konto: powermeetings.eu, Al. Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed seminarium, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed seminarium zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed seminarium i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. Zmianę uczestnika należy zgłosić na maksymalnie 3 dni przed seminarium i musi zostać zaakceptowana przez powermeetings.eu.
 • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w seminarium, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacji z seminarium należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w seinarium nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie seminarium oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany lokalizacji oraz terminu. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony powermeetings.eu.
 • W przypadku, gdy seminarium nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od powermeetings.eu, lub tzw. siły wyższej, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w seminarium. Zwrotowi podlega jedynie opłata za udział.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany nie wymagają uzasadnienia.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.
location

 

Lokalizacja:

powermeetings.eu

Al. Jerozolimskie 27, III piętro

Warszawa

Kontakt

INNE WYDARZENIA DLA BRANŻY

jolanta.szczepaniak@powermeetings.eu #GreenDeal w praktyce

Jesteś zainteresowany wydarzeniem?
Chcesz wiedzieć więcej?
* pola wymagane