XI Forum Biomasy, Pelletu i RDF w Ciepłownictwie i Energetyce 2022