19 czerwca 2018 w Warszawie odbyła się kolejna edycja specjalistycznego seminarium:

BIOMASA w nowelizowanej ustawie o OZE

Celem spotkania było przybliżenie zgromadzonym przedstawicielom branży z całej polski zagadnień związanych z projektowaną nowelizacją Ustawy o OZE – w tym zmiany w systemie świadectw, zmiany w systemie aukcyjnym, nowy system taryf gwarantowanych FIT i FIP.
W trakcie spotkania omówiony został wpływ projektowanych zmian na funkcjonowanie systemów wsparcia odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem jednostek wykorzystujących biomasę.

Seminarium poprowadziła Pani Aleksandra Świerczewska, Ekspert ds. Systemów Wsparcia, Wieloletni pracownik URE, znakomity praktyk, zajmujący się zawodowo zagadnieniami problemowymi objętymi tematyką spotkania.

Prowadząca

Aleksandra Świerczewska

Aleksandra Świerczewska

Ekspert ds. Systemów Wsparcia, Wieloletni pracownik URE

Aleksandra Świerczewska, absolwentka Wydziału Kształtowania i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie. Od początku pracy zawodowej związana z zagadnieniami dotyczącymi odnawialnych źródeł energii, wieloletni pracownik URE

Poprzednie edycje

Kontakt