Konferencja

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do wrześniowej nowelizacji ustawy Prawo Ochrony Środowiska implementującej do polskiego prawa zapisy zawarte w tzw. Dyrektywie MCP zespół powermeetings.eu razem z kancelarią CMS mają przyjemność zaprosić Państwa na specjalistyczne szkolenie:

 

Dyrektywa MCP – nowe normy emisji dla średnich obiektów spalania, nowelizacja Prawa Ochrony Środowiska,

które odbędzie się 8 marca 2018 w Warszawie

 

W trakcie szkolenia szczegółowo omówione zostaną wszelkie zagadnienia problemowe oraz procedury i wymagania w zakresie dostosowania instalacji do nowych restrykcyjnych norm emisji zanieczyszczeń dla tzw. średnich obiektów spalania (MCP), czyli źródeł energetycznego spalania o mocy między 1 MW a 50 MW.

Dyrektywa MCP określa normy emisji trzech rodzajów zanieczyszczeń powietrza: dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx) i cząstek stałych (pyłów) dla obiektów MCP. Dopuszczalne wielkości emisji wprowadzane Dyrektywą MCP są zasadniczo ostrzejsze niż standardy obowiązujące w Polsce. Przykładowo standard emisyjny dwutlenku siarki ze spalania węgla kamiennego dla źródeł istniejących o mocy poniżej 50 MW jest obecnie ustalony na poziomie 1500 mg/Nm3, a Dyrektywa MCP wyznacza poziom 1100 mg/Nm3 dla źródeł do 20 MW i 400 mg/Nm3 dla źródeł powyżej 20 MW. Nowe MCP będą musiały przestrzegać nowych standardów emisji już od 20 grudnia 2018 roku, podczas gdy istniejące instalacje o mocy większej niż 5 MW mają na dostosowanie do nowych standardów emisyjnych czas do 1 stycznia 2025 roku, a istniejące o mocy do 5 MW wręcz do 1 stycznia 2030 roku.

Oznacza to, że MCP będą musiały w większości przypadków podjąć kosztowne działania modernizacyjne w celu dostosowania się do nowych wymogów. Istnieje obawa, że wiele instalacji nie będzie w stanie ponieść tak wysokich kosztów dostosowawczych i będzie musiało zakończyć działalność. Dostrzegając trudną sytuację istniejących instalacji, ustawodawca europejski przewidział dla nich wyższe (łagodniejsze) dopuszczalne wartości emisji niż dla nowych obiektów. Dodatkowo MCP będą mogły też skorzystać z różnego rodzaju derogacji.

Nasze spotkanie jako pierwsze na rynku pozwoli Państwu kompleksowo zapoznać się z wszelkimi praktycznymi aspektami zmian zawartymi w zapisach Dyrektywy MCP – zarówno od strony prawnej, praktycznej jak i technologicznej.

Szkolenie poprowadzą znakomici Eksperci zajmujący się zagadnieniami objętymi tematyką szkolenia w codziennej praktyce zawodowej.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedsiębiorstwa z sektora energetycznego oraz przemysłowego średniego spalania. W szczególności przedstawicieli działów:

 • Zarządu
 • Ochrony Środowiska
 • Monitorowania i Pomiaru Emisji
 • Produkcji i Eksploatacji
 • Inwestycji i Technicznych
 • Prawnego

 

Zapraszamy do udziału, z pewnością warto!

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program

8.03.2018
9:00 - 9:30

Rejestracja i poranna kawa

9:30 – 12:00

Transpozycja postanowień Dyrektywy 2015/2193 (MCP) do polskiego systemu prawnego

12:00 – 12:15

Przerwa kawowa

12:15 – 14:15

Aspekty prawne dostosowania do wymagań Dyrektywy MCP

14:15 - 15:00

Lunch

15:00 – 15:30

Dostosowanie zakładów ciepłowniczych do Dyrektywy MCP

15:30

Zakończenie szkolenia i rozdanie dyplomów uczestnictwa

Prelegenci

Anna Rybak

Ekspert z Zakresu Ochrony Powietrza

Ekspert w zakresie ochrony powietrza z ponad 35 letnim stażem pracy.

Absolwentka Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Studiów Podyplomowych „Ochrona Atmosfery” na Politechnice Warszawskiej i Politechnice Wrocławskiej.

Zajmuje się prawnymi i merytorycznymi aspektami ochrony powietrza, dokonuje analizy spójności i skuteczności przepisów prawa oraz uczestniczy w przygotowywaniu aktów prawnych z tego obszaru.

Agnieszka Skorupińska

Counsel
Lider Praktyki
Prawa Ochrony Środowiska
Kancelaria prawna CMS

Agnieszka Skorupińska ma dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe w zakresie prawa ochrony środowiska. Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie ochrony środowiska oraz zasobów naturalnych, doradzając przedsiębiorstwom w aspektach regulacyjnych, projektach inwestycyjnych oraz w aspektach środowiskowych transakcji nieruchomościowych, transakcji fuzji i przejęć oraz procesów finansowania.

Z sukcesem od lat reprezentuje także klientów w skomplikowanych postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących prawa ochrony środowiska.

Doświadczenie Agnieszki Skorupińskiej obejmuje projekty z zakresu m.in.: uzyskiwania i zmiany pozwoleń środowiskowych w tym pozwoleń zintegrowanych, historycznego zanieczyszczenia gruntów i wód gruntowych, szkód w środowisku, raportów początkowych, ocen oddziaływania na środowisko, ochrony powietrza, w tym dostosowania do standardów emisyjnych określonych w IED oraz w konkluzjach BAT dla LCP oraz uzyskania derogacji i odstępstw od tych standardów, dostosowania do standardów określonych w Dyrektywie MCP, kwestie związane z emisją CO2, gospodarowaniem odpadami i wodami, hałasu oraz REACH.

Jako doradca skutecznie reprezentowała spółki z sektora energetycznego, chemicznego, budowlanego, gospodarki odpadami, FMCG, wodociągowego i kanalizacyjnego, odnawialnych źródeł energii, górniczego, samochodowego, odzieżowego, spożywczego.

W 2014 roku wyróżniona w Rankingu Dziennika Gazeta Prawna „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra”.

W prestiżowym rankingu Chambers Europe rekomendowana jako prawnik specjalizujący się w prawie ochrony środowiska nieprzerwanie od 2013 roku.

mgr inż. Maciej Napieralski

Menadżer Branży Energetyka i Ciepłownictwo
INSTAL-FILTER SA

Ekspert w dziedzinie doradztwa technicznego w zakresie: odpylania i odsiarczania spalin w energetyce i ciepłownictwie.

Z zagadnieniem ochrony powietrza w przemyśle związany od ponad 20 lat.

Autor wielu koncepcji oczyszczania spalin dla sektora ciepłowniczego.

Specjalista w zakresie rozwiązywania problemów emisji w szczególności pyłów, SOx, NOx.

Autor specyfikacji technicznych dla budowy i modernizacji instalacji spalin w energetyce i ciepłownictwie.

Organizator

Firma powermeetings.eu działa na rynku energetycznym już od ośmiu lat. Wyłoniła się z firmy SC Consulting powstałej w 2004 roku i mającej na celu organizację profesjonalnych konferencji oraz szkoleń na rynku nieruchomości komercyjnych. W trakcie 12 lat istnienia zorganizowaliśmy ponad 350 wydarzeń (najczęściej autorskich), goszcząc prawie 30 tysięcy specjalistów.

Zespół powermeetings.eu odpowiedzialny jest za badanie rynku, dobór najbardziej aktualnych tematów i organizację spotkań w trakcie których skupiamy się zarówno na przekazaniu najlepszej wiedzy merytorycznej jak i kojarzeniu nowych partnerów biznesowych.

We współpracy z najlepszymi ekspertami z Polski i zagranicy przygotowaliśmy wiele ważnych i cennych wydarzeń. Wśród nich znajdują się również wydarzenia cykliczne, które już na stałe wpisały się
w kalendarze spotkań branżowych.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu staliśmy się wiodącym organizatorem Forum, Konferencji, Seminariów, Szkoleń i Warsztatów zarówno otwartych jak i zamkniętych dla szeroko pojętego sektora energetycznego.

Partner Merytoryczny

CMS jest międzynarodową kancelarią prawniczą świadczącą kompleksowe usługi doradztwa prawnego i podatkowego, działającą w ramach sieci 74 biur zlokalizowanych w 42 krajach na całym świecie.

W Polsce jesteśmy jedną z największych i najbardziej doświadczonych międzynarodowych kancelarii. Doradzamy zarówno międzynarodowym koncernom, jak i największym polskim przedsiębiorstwom rodzinnym, instytucjom finansowym oraz spółkom sektora publicznego. Eksperci CMS z Zespołu Energetyki i Projektów specjalizują się w doradztwie z zakresu projektów inwestycyjnych w różnych sektorach przemysłu ciężkiego (w tym: chemicznego, petrochemicznego, metalurgicznego i wydobywczego), regulacji prawnych w sektorze energetycznym, poszukiwana i wydobywania gazu i ropy naftowej oraz górnictwa, energetyki niekonwencjonalnej, prawa ochrony środowiska a także sporów energetycznych.

Partner Technologiczny

INSTAL-FILTER SA kompleksowo realizuje instalacje ochrony powietrza dla branży ciepłowniczej i energetycznej, a także wszystkich innych branż przemysłu. Spełniamy wszystkie restrykcyjne normy środowiskowe obowiązujące w Europie, obniżając emisję szkodliwych związków do atmosfery do śladowych ilości. Każdy projekt jest tworzony indywidualnie pod potrzeby i wymagania naszych Klientów. Ponad 25-letnie doświadczenie kadry inżynierskiej i setki referencji w zakresie instalacji odpylania, filtracji i neutralizacji zaowocowało powstaniem organizacji posiadającej pełne zaplecze służące do rozwiązywania problemów związanych z ochroną powietrza na najwyższym, światowym poziomie.

Współpracując z nami, zyskujesz:

 • Najwyższą skuteczność ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
 • Spełnienie norm dla wszystkich paliw stałych: węgla kamiennego i brunatnego, biomasy, osadów ściekowych, RDF-ów.
 • Niskie koszty eksploatacji.
 • Prostą, ergonomiczną obsługę dzięki autorskiej konstrukcji i mniejszym gabarytom urządzeń.
 • Wsparcie zespołu specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w branży.

Nasza oferta:

 • Instalacje odsiarczania spalin
 • Instalacje redukcji NOx
 • Instalacje neutralizacji związków szkodliwych: HF, HCl, metale ciężkie, dioksyny i furany
 • Instalacje odpylania
 • Zintegrowany system ochrony powietrza z odzyskiem energii
 • Poziome i pionowe filtry workowe
 • Cyklofiltry standardowe i hybrydowe
 • Urządzenia i instalacje w wykonaniu zgodnym z ATEX
 • Wentylatory przemysłowe
 • Urządzenia do odbioru i transportu pyłu
 • Kanały, kompensatory, przepustnice, konstrukcje wsporcze

Możesz na nas liczyć na każdym etapie realizacji inwestycji

 

PROJEKT – PRODUKCJA – MONTAŻ – SERWIS

INSTAL-FILTER Przemysłowe Systemy Ochrony Powietrza SA
Ul. Północna 1a
64-000 Kościan
Tel. +48 65 535 12 00
Fax  +48 65 619 45 45
e-mail: biuro@instalfilter.pl

Współpraca

Grupa Azoty jest największą polską grupą chemiczną. W jej skład wchodzą m.in. Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. i Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Obecnie Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają równie silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

Grupa Azoty oferuje również kompleksowy pakiet roztworów mocznika i amoniaku, który pod hasłem EFEKT RedNOx® dedykuje dla skutecznej redukcji szkodliwych substancji w przemyśle.

Największe w Polsce zakłady chemiczne należące do Grupy Azoty – spółki w Puławach, Kędzierzynie i Policach, najwięksi producenci amoniaku i mocznika, dysponują potencjałem i kompetencjami niezbędnymi do współuczestniczenia w procesie ochrony środowiska poprzez realizację dostaw produktów wykorzystywanych w technologii oczyszczania spalin.

Grupa produktów linii RedNOx®NOXy®, PULNOx® (roztwory mocznika 40 i 45%) i LIKAM® (woda amoniakalna 25%)

Grupa Azoty od kilku lat zmienia oblicze polskiej chemii. Jej działania sprawiają, że jest to jedna z najbardziej innowacyjnych gałęzi przemysłu w Europie. To efekt długofalowej strategii przyjętej przez Grupę, której jednym z filarów są nowe inwestycje. Już w tej chwili Spółka prowadzi szeroko zakrojone projekty – do końca 2020 r. na 68 projektów inwestycyjnych Grupa Azoty przeznaczy ponad 7 mld zł.

Spółka, nazywana dziś championem narodowym, zatrudnia łącznie prawie 14 tys. pracowników, a jej wartość budowana od lat przez stabilny akcjonariat sprawiła, że została uznana za jedną z firm strategicznych dla polskiej gospodarki. Grupa Azoty to też pierwsza środkowoeuropejska firma, która w 2015 roku znalazła się na liście 40. najbardziej wpływowych podmiotów światowego rynku chemicznego ICIS TOP 40 Power Players 2015, a także na opublikowanej przez Boston Consulting Group liście 10 najatrakcyjniejszych dla inwestorów spółek chemicznych świata. Sukces ten powtórzyła znajdując się na 9 miejscu wśród 189 najatrakcyjniejszych dla inwestorów spółek chemicznych świata, według Boston Consulting Group, w 2016 r.

Patronat medialny

Jesteśmy grupą medialną oraz doradczą sektora odnawialnych źródeł i poszanowania energii. Markę budujemy od 2006 roku zaczynając jako redakcja czasopisma „GLOBEnergia”. Obecnie zajmujemy się organizacją szeregu cyklicznych wydarzeń branżowych, prowadzimy portale internetowe GLOBEnergia.pl oraz Termomodernizacja.pl w tematyce technologii energooszczędnych a także Termalni.pl – portal dla pasjonatów basenów termalnych. Zajmujemy się działalnością doradczą oraz szkoleniową. W roku 2015 uruchomiliśmy dodatkową formę przekazu – GLOBEnergia+ – magazyn stworzony w aplikacji mobilnej, wydawany w cyklu miesięcznym.

Patronat medialny

Patronat medialny

Patronat medialny

Portal Biznes Alert, kierowany przez Wojciecha Jakóbika, ma być źródłem ważnych komentarzy w kluczowych kwestiach, dotyczących energetyki i infrastruktury. Codziennie na stronę trafią aktualne opinie, komentarze i wywiady z prezesami polskich firm, ekspertami, naukowcami i decydentami. BiznesAlert tworzą doświadczeni dziennikarze ekonomiczni.

Rejestracja

Lub wypełnij formularz online:

Zgłaszający uczestnictwo
Dane firmy do faktury VAT
Ilość uczestników
 


Cena netto: PLN + VAT za osobę
Wartość netto: 0 PLN
Wartość brutto: 0 PLN

Uczestnik 1

Uczestnik 2

Uczestnik 3

Uczestnik 4

Uczestnik 5

1090.00
 • Koszt udziału jednej osoby w szkoleniu:
  890,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych do 28.02.2018

          1 090,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych od 1.03.2018

 • Szkolenie będzie prowadzone w języku polskim.
 • Opłata za udział w szkoleniu obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie szkolenia typu: lunch, kawa, herbata, woda.
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
 • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem szkolenia na konto: powermeetings.eu, Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed szkoleniem, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed szkoleniem zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed szkoleniem i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacji z udziału w szkoleniu należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie szkolenia oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany lokalizacji oraz terminu.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.

Nasze Doświadczenie

location

Lokalizacja

Warszawa

Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza

Al. Jerozolimskie 123a, Warszawa

(Budynek Millennium Plaza)

Piętro 26, sala A

 

Parking: istnieje możliwość skorzystania z parkingu miejskiego na tyłach budynku na ul. Nowogrodzkiej bądź wewnętrznego w podziemiach budynku Millennium Plaza wjazd również od ul. Nowogrodzkiej ( 4zł/h )

Kontakt

Inne wydarzenia dla branży