Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do wrześniowej nowelizacji ustawy Prawo Ochrony Środowiska implementującej do polskiego prawa zapisy zawarte w tzw. Dyrektywie MCP zespół powermeetings.eu razem z kancelarią CMS mają przyjemność zaprosić Państwa na specjalistyczne szkolenie:

 

Dyrektywa MCP – nowe normy emisji dla średnich obiektów spalania, nowelizacja Prawa Ochrony Środowiska,

które odbędzie się 8 marca 2018 w Warszawie

 

W trakcie szkolenia szczegółowo omówione zostaną wszelkie zagadnienia problemowe oraz procedury i wymagania w zakresie dostosowania instalacji do nowych restrykcyjnych norm emisji zanieczyszczeń dla tzw. średnich obiektów spalania (MCP), czyli źródeł energetycznego spalania o mocy między 1 MW a 50 MW.

Dyrektywa MCP określa normy emisji trzech rodzajów zanieczyszczeń powietrza: dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx) i cząstek stałych (pyłów) dla obiektów MCP. Dopuszczalne wielkości emisji wprowadzane Dyrektywą MCP są zasadniczo ostrzejsze niż standardy obowiązujące w Polsce. Przykładowo standard emisyjny dwutlenku siarki ze spalania węgla kamiennego dla źródeł istniejących o mocy poniżej 50 MW jest obecnie ustalony na poziomie 1500 mg/Nm3, a Dyrektywa MCP wyznacza poziom 1100 mg/Nm3 dla źródeł do 20 MW i 400 mg/Nm3 dla źródeł powyżej 20 MW. Nowe MCP będą musiały przestrzegać nowych standardów emisji już od 20 grudnia 2018 roku, podczas gdy istniejące instalacje o mocy większej niż 5 MW mają na dostosowanie do nowych standardów emisyjnych czas do 1 stycznia 2025 roku, a istniejące o mocy do 5 MW wręcz do 1 stycznia 2030 roku.

Oznacza to, że MCP będą musiały w większości przypadków podjąć kosztowne działania modernizacyjne w celu dostosowania się do nowych wymogów. Istnieje obawa, że wiele instalacji nie będzie w stanie ponieść tak wysokich kosztów dostosowawczych i będzie musiało zakończyć działalność. Dostrzegając trudną sytuację istniejących instalacji, ustawodawca europejski przewidział dla nich wyższe (łagodniejsze) dopuszczalne wartości emisji niż dla nowych obiektów. Dodatkowo MCP będą mogły też skorzystać z różnego rodzaju derogacji.

Nasze spotkanie jako pierwsze na rynku pozwoli Państwu kompleksowo zapoznać się z wszelkimi praktycznymi aspektami zmian zawartymi w zapisach Dyrektywy MCP – rozpoczynając od strony prawnej, praktycznej i technicznej, a zakończywszy na możliwościach finansowania na odpowiednie dostosowanie instalacji.

Szkolenie poprowadzą znakomici Eksperci zajmujący się zagadnieniami objętymi tematyką szkolenia w codziennej praktyce zawodowej.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedsiębiorstwa z sektora energetycznego oraz przemysłowego średniego spalania. W szczególności przedstawicieli działów:

 • Zarządu
 • Ochrony Środowiska
 • Monitorowania i Pomiaru Emisji
 • Produkcji i Eksploatacji
 • Inwestycji i Technicznych
 • Prawnego

 

Zapraszamy do udziału, z pewnością warto!

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Program

8.03.2018
9:00 - 9:30

Rejestracja i poranna kawa

9:30 – 12:00

Transpozycja postanowień Dyrektywy 2015/2193 (MCP) do polskiego systemu prawnego

12:00 – 12:15

Przerwa kawowa

12:15 – 14:15

Aspekty prawne dostosowania do wymagań Dyrektywy MCP

14:15 - 15:00

Lunch

15:00 – 15:30

Dostosowanie zakładów ciepłowniczych do Dyrektywy MCP

15:30 - 16:00

Finansowanie inwestycji wspierających gospodarkę niskoemisyjną

16:00

Zakończenie szkolenia i rozdanie dyplomów uczestnictwa

Prelegenci

Anna Rybak

Ekspert z Zakresu Ochrony Powietrza

Ekspert w zakresie ochrony powietrza z ponad 35 letnim stażem pracy.

Absolwentka Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Studiów Podyplomowych „Ochrona Atmosfery” na Politechnice Warszawskiej i Politechnice Wrocławskiej.

Zajmuje się prawnymi i merytorycznymi aspektami ochrony powietrza, dokonuje analizy spójności i skuteczności przepisów prawa oraz uczestniczy w przygotowywaniu aktów prawnych z tego obszaru.

Agnieszka Skorupińska

Counsel
Lider Praktyki
Prawa Ochrony Środowiska
Kancelaria prawna CMS

Agnieszka Skorupińska ma dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe w zakresie prawa ochrony środowiska. Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie ochrony środowiska oraz zasobów naturalnych, doradzając przedsiębiorstwom w aspektach regulacyjnych, projektach inwestycyjnych oraz w aspektach środowiskowych transakcji nieruchomościowych, transakcji fuzji i przejęć oraz procesów finansowania.

Z sukcesem od lat reprezentuje także klientów w skomplikowanych postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących prawa ochrony środowiska.

Doświadczenie Agnieszki Skorupińskiej obejmuje projekty z zakresu m.in.: uzyskiwania i zmiany pozwoleń środowiskowych w tym pozwoleń zintegrowanych, historycznego zanieczyszczenia gruntów i wód gruntowych, szkód w środowisku, raportów początkowych, ocen oddziaływania na środowisko, ochrony powietrza, w tym dostosowania do standardów emisyjnych określonych w IED oraz w konkluzjach BAT dla LCP oraz uzyskania derogacji i odstępstw od tych standardów, dostosowania do standardów określonych w Dyrektywie MCP, kwestie związane z emisją CO2, gospodarowaniem odpadami i wodami, hałasu oraz REACH.

Jako doradca skutecznie reprezentowała spółki z sektora energetycznego, chemicznego, budowlanego, gospodarki odpadami, FMCG, wodociągowego i kanalizacyjnego, odnawialnych źródeł energii, górniczego, samochodowego, odzieżowego, spożywczego.

W 2014 roku wyróżniona w Rankingu Dziennika Gazeta Prawna „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra”.

W prestiżowym rankingu Chambers Europe rekomendowana jako prawnik specjalizujący się w prawie ochrony środowiska nieprzerwanie od 2013 roku.

mgr inż. Maciej Napieralski

Menadżer Branży Energetyka i Ciepłownictwo
INSTAL-FILTER SA

Ekspert w dziedzinie doradztwa technicznego w zakresie: odpylania i odsiarczania spalin w energetyce i ciepłownictwie.

Z zagadnieniem ochrony powietrza w przemyśle związany od ponad 20 lat.

Autor wielu koncepcji oczyszczania spalin dla sektora ciepłowniczego.

Specjalista w zakresie rozwiązywania problemów emisji w szczególności pyłów, SOx, NOx.

Autor specyfikacji technicznych dla budowy i modernizacji instalacji spalin w energetyce i ciepłownictwie.

Organizator

Firma powermeetings.eu działa na rynku energetycznym już od ośmiu lat. Wyłoniła się z firmy SC Consulting powstałej w 2004 roku i mającej na celu organizację profesjonalnych konferencji oraz szkoleń na rynku nieruchomości komercyjnych. W trakcie 12 lat istnienia zorganizowaliśmy ponad 350 wydarzeń (najczęściej autorskich), goszcząc prawie 30 tysięcy specjalistów.

Zespół powermeetings.eu odpowiedzialny jest za badanie rynku, dobór najbardziej aktualnych tematów i organizację spotkań w trakcie których skupiamy się zarówno na przekazaniu najlepszej wiedzy merytorycznej jak i kojarzeniu nowych partnerów biznesowych.

We współpracy z najlepszymi ekspertami z Polski i zagranicy przygotowaliśmy wiele ważnych i cennych wydarzeń. Wśród nich znajdują się również wydarzenia cykliczne, które już na stałe wpisały się
w kalendarze spotkań branżowych.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu staliśmy się wiodącym organizatorem Forum, Konferencji, Seminariów, Szkoleń i Warsztatów zarówno otwartych jak i zamkniętych dla szeroko pojętego sektora energetycznego.

Partner Merytoryczny

Partner Technologiczny

INSTAL-FILTER SA kompleksowo realizuje instalacje ochrony powietrza dla branży ciepłowniczej i energetycznej, a także wszystkich innych branż przemysłu. Spełniamy wszystkie restrykcyjne normy środowiskowe obowiązujące w Europie, obniżając emisję szkodliwych związków do atmosfery do śladowych ilości. Każdy projekt jest tworzony indywidualnie pod potrzeby i wymagania naszych Klientów. Ponad 25-letnie doświadczenie kadry inżynierskiej i setki referencji w zakresie instalacji odpylania, filtracji i neutralizacji zaowocowało powstaniem organizacji posiadającej pełne zaplecze służące do rozwiązywania problemów związanych z ochroną powietrza na najwyższym, światowym poziomie.

Współpracując z nami, zyskujesz:

 • Najwyższą skuteczność ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
 • Spełnienie norm dla wszystkich paliw stałych: węgla kamiennego i brunatnego, biomasy, osadów ściekowych, RDF-ów.
 • Niskie koszty eksploatacji.
 • Prostą, ergonomiczną obsługę dzięki autorskiej konstrukcji i mniejszym gabarytom urządzeń.
 • Wsparcie zespołu specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w branży.

Nasza oferta:

 • Instalacje odsiarczania spalin
 • Instalacje redukcji NOx
 • Instalacje neutralizacji związków szkodliwych: HF, HCl, metale ciężkie, dioksyny i furany
 • Instalacje odpylania
 • Zintegrowany system ochrony powietrza z odzyskiem energii
 • Poziome i pionowe filtry workowe
 • Cyklofiltry standardowe i hybrydowe
 • Urządzenia i instalacje w wykonaniu zgodnym z ATEX
 • Wentylatory przemysłowe
 • Urządzenia do odbioru i transportu pyłu
 • Kanały, kompensatory, przepustnice, konstrukcje wsporcze

Możesz na nas liczyć na każdym etapie realizacji inwestycji

 

PROJEKT – PRODUKCJA – MONTAŻ – SERWIS

INSTAL-FILTER Przemysłowe Systemy Ochrony Powietrza SA
Ul. Północna 1a
64-000 Kościan
Tel. +48 65 535 12 00
Fax  +48 65 619 45 45
e-mail: biuro@instalfilter.pl

Współpraca

Grupa Azoty jest największą polską grupą chemiczną. W jej skład wchodzą m.in. Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. i Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Obecnie Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają równie silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

Grupa Azoty oferuje również kompleksowy pakiet roztworów mocznika i amoniaku, który pod hasłem EFEKT RedNOx® dedykuje dla skutecznej redukcji szkodliwych substancji w przemyśle.

Największe w Polsce zakłady chemiczne należące do Grupy Azoty – spółki w Puławach, Kędzierzynie i Policach, najwięksi producenci amoniaku i mocznika, dysponują potencjałem i kompetencjami niezbędnymi do współuczestniczenia w procesie ochrony środowiska poprzez realizację dostaw produktów wykorzystywanych w technologii oczyszczania spalin.

Grupa produktów linii RedNOx®NOXy®, PULNOx® (roztwory mocznika 40 i 45%) i LIKAM® (woda amoniakalna 25%)

Grupa Azoty od kilku lat zmienia oblicze polskiej chemii. Jej działania sprawiają, że jest to jedna z najbardziej innowacyjnych gałęzi przemysłu w Europie. To efekt długofalowej strategii przyjętej przez Grupę, której jednym z filarów są nowe inwestycje. Już w tej chwili Spółka prowadzi szeroko zakrojone projekty – do końca 2020 r. na 68 projektów inwestycyjnych Grupa Azoty przeznaczy ponad 7 mld zł.

Spółka, nazywana dziś championem narodowym, zatrudnia łącznie prawie 14 tys. pracowników, a jej wartość budowana od lat przez stabilny akcjonariat sprawiła, że została uznana za jedną z firm strategicznych dla polskiej gospodarki. Grupa Azoty to też pierwsza środkowoeuropejska firma, która w 2015 roku znalazła się na liście 40. najbardziej wpływowych podmiotów światowego rynku chemicznego ICIS TOP 40 Power Players 2015, a także na opublikowanej przez Boston Consulting Group liście 10 najatrakcyjniejszych dla inwestorów spółek chemicznych świata. Sukces ten powtórzyła znajdując się na 9 miejscu wśród 189 najatrakcyjniejszych dla inwestorów spółek chemicznych świata, według Boston Consulting Group, w 2016 r.

Patronat medialny

Jesteśmy grupą medialną oraz doradczą sektora odnawialnych źródeł i poszanowania energii. Markę budujemy od 2006 roku zaczynając jako redakcja czasopisma „GLOBEnergia”. Obecnie zajmujemy się organizacją szeregu cyklicznych wydarzeń branżowych, prowadzimy portale internetowe GLOBEnergia.pl oraz Termomodernizacja.pl w tematyce technologii energooszczędnych a także Termalni.pl – portal dla pasjonatów basenów termalnych. Zajmujemy się działalnością doradczą oraz szkoleniową. W roku 2015 uruchomiliśmy dodatkową formę przekazu – GLOBEnergia+ – magazyn stworzony w aplikacji mobilnej, wydawany w cyklu miesięcznym.

Patronat medialny

Patronat medialny

Patronat medialny

Portal Biznes Alert, kierowany przez Wojciecha Jakóbika, ma być źródłem ważnych komentarzy w kluczowych kwestiach, dotyczących energetyki i infrastruktury. Codziennie na stronę trafią aktualne opinie, komentarze i wywiady z prezesami polskich firm, ekspertami, naukowcami i decydentami. BiznesAlert tworzą doświadczeni dziennikarze ekonomiczni.

Rejestracja

Lub wypełnij formularz online:

Zgłaszający uczestnictwo
Dane firmy do faktury VAT
Ilość uczestników
 


Cena netto: PLN + VAT za osobę
Wartość netto: 0 PLN
Wartość brutto: 0 PLN

Uczestnik 1

Uczestnik 2

Uczestnik 3

Uczestnik 4

Uczestnik 5

890.00
 • Koszt udziału jednej osoby w szkoleniu:
  890,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych do 28.02.2018

          1 090,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych od 1.03.2018

 • Szkolenie będzie prowadzone w języku polskim.
 • Opłata za udział w szkoleniu obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie szkolenia typu: lunch, kawa, herbata, woda.
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
 • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem szkolenia na konto: powermeetings.eu, Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed szkoleniem, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed szkoleniem zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed szkoleniem i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacji z udziału w szkoleniu należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie szkolenia oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany lokalizacji oraz terminu.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.

Nasze Doświadczenie

location

Lokalizacja

Warszawa

Kontakt

Inne wydarzenia dla branży