Patroni Medialni

Organizator

 

Formularz zgłoszeniowy Katowice  Formularz zgłoszeniowy Katowice

Ze względu na warsztatowy charakter spotkania ilość miejsc jest ograniczona. 

Warunki uczestnictwa:

 

 • Koszt udziału jednej osoby w warsztatach:

 — 1 190,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych do 13.10.2016

 — 1 390,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych od 14.10.2016

 

 • Warsztaty będą prowadzone w języku polskim.

 • Opłata za udział w warsztatach obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie warsztatów typu: lunch, kawa, herbata, woda.

 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.

 • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.

 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.

 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem warsztatów na konto: powermeetings.eu, Al. Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83;

 • MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231

 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.

 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed warsztatami, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 - 7 dni przed warsztatami zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed warsztatami i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.

 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

 • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w warsztatach, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.

 • Rezygnacji z udziału w warsztatach należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.

 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w warsztatach nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.

 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie warsztatów oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany lokalizacji oraz  terminu.

 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.

 

Formularz zgłoszeniowy Katowice  Formularz zgłoszeniowy Katowice

Formularz zgłoszeniowy

Inne wydarzenia