Patroni Medialni

Organizator

Warsztaty część I

AUKCJA - NOWY MODEL WSPARCIA


Warsztaty część II

AUKCJA - OGŁOSZENIE - PRZEBIEG - ROZSTRZYGNIĘCIE


Warsztaty część III

INTERNETOWA PLATFORMA AUKCYJNA (IPA) - zajęcia praktyczne

 


Szczegółowy program warsztatów dostępny jest na prośbę osób zainteresowanych pod adresem mailowym:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. bądź pod numerem: +48 22 740 67 80


Istnieje również możliwość zorganizowania zamkniętych warsztatów w powyższym temacie dostosowanego do potrzeb uczestników i profilu działalności Państwa firmy.

Zainteresowane firmy zapraszamy do kontaktu. 


 

Prowadzący

 

Katarzyna Szwed-LipińskaRadca Prawny, Ekspert ds. systemów wsparcia, wieloletni pracownik URE, wykładowca Uczelni Łazarskiego - na kierunku MBA Energetyka

Katarzyna Szwed – Lipińska — absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, specjalista z zakresu prawa handlowego, wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki.

Czołowy ekspert do spraw systemów wsparcia, znakomity teoretyk i praktyk, zajmujący się na co dzień zagadnieniami problemowymi objętymi tematyką seminarium. Doświadczony administratywista w obszarze stosowania przepisów prawa dotyczących szeroko rozumianego wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w źródłach odnawialnych, w wysokosprawnej kogeneracji, a także w zakresie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków paliw i energii.

 

Łukasz Tomaszewski, Ekspert ds. wsparcia OZE, wieloletni pracownik URE

Specjalista ds. aukcyjnego systemu wsparcia, uczestnik procesu koncepcyjnego i legislacyjnego ustawy OZE, prelegent wielu krajowych i międzynarodowych konferencji.

 

Formularz zgłoszeniowy

Inne wydarzenia