Patroni Medialni

Organizator

Pierwsze praktyczne warsztaty komputerowe w temacie systemu aukcyjnego za nami, na kolejne zapraszamy 27 września 2016 do Katowic.


 

Szanowni Państwo,

zapraszamy na specjalistyczne warsztaty dedykowane szeroko pojętej problematyce systemu aukcyjnego, o którym mowa w przepisach ustawy o odnawialnych źródłach energii. Przedmiotem spotkania będzie szczegółowe omówienie regulacji prawnych związanych z ogłaszaniem, przeprowadzaniem i rozstrzyganiem aukcji, w brzmieniu nadanym im przez przepisy ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Prowadzący dokonają analizy m.in. wymagań stawianych przez przepisy ustawy wobec wytwórców zamierzających przystąpić do aukcji, z uwzględnieniem regulacji budzących największe kontrowersje i wątpliwości.

 

W toku spotkania przedstawione zostaną główne założenia związane z funkcjonowaniem internetowej platformy aukcyjnej oraz możliwe parametry pierwszej aukcji, w kontekście uchwalonej nowelizacji ustawy. Podczas warsztatów rozważane i dyskutowane będą także poszczególne elementy oferty aukcyjnej, w tym w aspekcie zmodyfikowanych postanowień art. 39 ustawy o odnawialnych źródłach energii, określającego dopuszczalną łączną wartość pomocy publicznej dla wytwórcy energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii.

 

W związku z powyższym, dla wszystkich chcących zapoznać się ze szczegółowymi założeniami systemu, w tym z przebiegiem i algorytmem rozstrzygania aukcji, zespół powermeetings.eu przygotował kolejną odsłonę specjalistycznych warsztatów komputerowych:

 

System aukcyjny w nowelizowanej ustawie o OZE - nowe podmioty, nowe zasady rozstrzygania aukcji, analiza zmodyfikowanych regulacji prawnych

które odbędzie się 27 września 2016 w Katowicach 

 

W trakcie warsztatów omówione zostaną między innymi kwestie takie jak:

 • kategorie podmiotów uprawnionych do przystąpienia do aukcji, w tym nowe typy instalacji,
 • zasady prekwalifikacji - procedura poprzedzająca dopuszczenie do udziału w aukcji - „krok po kroku”,
 • nowe koszyki aukcyjne,
 • zmodyfikowane zasady kalkulacji cen referencyjnych,
 • nowe zasady określania ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, jaka może zostać sprzedana w drodze aukcji w danym roku kalendarzowym,
 • obligatoryjne elementy regulaminu aukcji,
 • przebieg aukcji,
 • aukcja symulacyjna - parametry aukcyjne,
 • czynności Prezesa URE podejmowane przed, w toku i po zakończeniu aukcji,
 • nowy zakres uprawnień kontrolnych organu regulacyjnego,
 • prawo do pokrycia ujemnego salda - zmodyfikowane zasady rozliczeń z operatorem rozliczeń energii odnawialnej,
 • wartość łącznej dopuszczalnej pomocy publicznej - nowy okres wsparcia.

 

Odrębna część warsztatów poświęcona zostanie zajęciom praktycznym z wykorzystaniem narzędzia informatycznego - IPA.

 

Warsztaty poprowadzą  Katarzyna Szwed – Lipińska, Radca Prawny, Ekspert ds. systemów wsparcia, wieloletni pracownik URE, wykładowca Uczelni Łazarskiego - na kierunku MBA Energetyka oraz Łukasz Tomaszewski, Ekspert ds. wsparcia OZE, wieloletni pracownik URE.

 

Ze względu na warsztatowy charakter spotkań ilość miejsc jest ograniczona.

 

Zapraszam do udziału! Z pewnością warto! 

Renata Kałużna
Dyrektor Zarządzający

powermeetings.eu 
Al. Jerozolimskie 27 
00-508 Warszaa

tel.: + 48 22 740 67 80
kom.: + 48 603 386 917 
faks: + 48 22 672 95 89 
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.powermeetings.eu

W przypadku pytań dotyczących wydarzenia zapraszam do kontaktu:

Jolanta Szczepaniak
Project Manager

powermeetings.eu 
Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.:+48 22 740 67 80
kom.: + 48 505 659 477
faks: +48 22 672 95 89 
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.powermeetings.eu

Formularz zgłoszeniowy

Inne wydarzenia