Patroni Honorowi

Gospodarz Honorowy

Partner Merytoryczny

Partnerzy Technologiczni

Partner

Współpraca

 

 

Patroni Medialni

Organizator

  

Cel nr 1 w energetyce: sprostać nowym wymaganiom środowiskowym!

 

W dniach 12 i 13 maja 2016 w Czeladzi odbyła się II edycja Forum Technologii: IED, BREF, BAT, BEP. Emisje przemysłowe, dostępne technologie - zorganizowana przez Zespół powermeetings.eu. Partnerem Merytorycznym Forum była Spółka SBB ENERGY S.A., a Gospodarzem Honorowym Elektrociepłownia Będzin S.A.

 

Temat przewodni Forum: Dyrektywa IED oraz projekt konkluzji BAT – to kwestie szczególnie istotne dla instalacji energetycznych, które obowiązują coraz wyższe wymogi środowiskowe w tym zakresie. Dla bardzo wielu z nich nowe standardy emisyjne stanowią cel niemożliwy do realizacji od 1 stycznia 2016 r., (tj. od dnia wejścia w życie nowych, zaostrzonych standardów emisyjnych obowiązujące dla większości instalacji spalania paliw) bez dokonania stosownych inwestycji.

 

Elektrociepłownia Będzin Sp. z o.o. jest firmą która postanowiła sprostać nowym wymaganiom i postawiła na inwestycje w zakresie ochrony środowiska rozpoczynając budowę instalacji odsiarczania i odazotowania spalin o wartości netto 129 975 000,00 zł. W trakcie forum najważniejsze dla Spółki inwestycje zaprezentowali Pan Marek Mrówczyński – Prezes Zarządu Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. oraz Pan Krzysztof Kwiatkowski – Prezes Zarządu Elektrociepłowni „Będzin" S.A. oraz Prezes Zarządu Towarzystwa Finansowo- Leasingowego Energo-Utech S.A. jako firmy finansującej rozpoczęty proces inwestycyjny.

 

W grupie prelegentów w trakcie porannej części teoretyczno-dyskusyjnej związanej z obszarem ograniczania emisji przemysłowych pierwszego dnia Forum znaleźli się także między innymi Michał Jabłoński, Ekspert ds. Ochrony Środowiska Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie (wymagania BAT dla sektora energetycznego), Ksenia Ludwiniak z Departamentu Energetyki Ministerstwa Gospodarki (wyzwania dla sektora energetyki w świetle rosnących wymagań środowiskowych w zakresie emisji przemysłowych), Zbigniew Kozłowski – reprezentujący Kancelarię CMS Cameron McKenna – Partner Forum (odstępstwa od Konkluzji BAT) oraz Karolina Ciechanowska-Żurek z SGS Polska Sp. z o.o. – Partner Technologiczny Forum, która skupiła się na zagadnieniach dotyczących raportów początkowych do pozwoleń zintegrowanych.

W trakcie tegorocznej edycji Forum bardzo mocno zaakcentowane zostały także niezwykle istotne wątki związane z ograniczaniem emisji rtęci z instalacji energetycznych. W tym bloku swoje prelekcje wygłosili: Bożena Adamska, Radca Ministra w resorcie środowiska (BAT dot. rtęci jako konsekwencja postanowień Konwencji rtęciowej), Magdalena Wdowin, reprezentująca Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN z prelekcją nt. bardzo ciekawego projektu o zastosowaniu energetycznych surowców odpadowych do wychwytywania gazowych form rtęci ze spalin a także Robert Żmuda, Dyrektor Działu Rozwoju SBB ENERGY S.A. – Partner Merytoryczny Forum - prezentując referat pt. „Instalacje odsiarczania i odazotowania spalin w EC Będzin – stan zaawansowania na 05/2016. Techniki redukcji rtęci”.

 

Prelekcje w drugiej części pierwszego dnia Forum dotyczyły technologii w kontekście praktyki przemysłowej – zastosowania dostępnych rozwiązań w obszarze ograniczania emisji przemysłowych w praktyce.

O półsuchych metodach odsiarczania spalin wg technologii Clyde Bergemann mówił w trakcie Forum Piotr Zarmutek, Dyrektor Generalny, Clyde Bergemann Polska Sp. z o.o. – Partner Technologiczny spotkania. Prelekcję na temat wyzwań regulacyjnych i rynkowych dla energetyki konwencjonalnej przedstawił Kazimierz Szynol, Dyrektor Oddział Jaworzno III, TAURON Wytwarzanie S.A.

O tym jak zmodernizować system monitoringu emisji, aby spełnił wymagania zawarte w konkluzjach BAT opowiedział w trakcie Forum Marek Grzesiuk z OMC ENVAG, natomiast Dariusz Knapek z EC TEST SYSTEMS Sp. z o.o. poruszył temat zastosowania kamer termowizyjnych do optycznego wykrywania wycieków gazów.

Doświadczenia eksploatacyjne systemów oczyszczania spalin w układach SCR Johnson Matthey Catalysts GmbH zaprezentował w trakcie Forum Zbigniew Nowak, Inżynier Sprzedaży, Johnson Matthey Catalysts GmbH, a najskuteczniejsze techniki ograniczania hałasu przemysłowego - Adrian Leszczyński, Dyrektor Przedsiębiorstwa, Prezes Zarządu Systemy Redukcji Hałasu PRONOISE Sp. z o.o., Product Manager ENERGOPIAST Sp. z o.o.

Doświadczenie DOOSAN w obszarze półsuchego odsiarczania w małych i średnich obiektach energetyki i ciepłownictwa omówił Rafał Psik, Dyrektor na Europę Wschodnią i Środkową w DOOSAN, a Tomasz Słupik, Kierownik Działu Turbinowego w Zakładach Pomiarowo-Badawczych Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. skupił się na zagadnieniu konkluzji BAT w kontekście wskaźników efektywności energetycznej, dowodząc zgromadzonym uczestnikom czy jest się czego obawiać….

 

W trakcie panelu dyskusyjnego, prowadzonego przez Pana Mirosława Niewiadomskiego reprezentującego PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., zaproszeni goście reprezentujący EC Będzin, TAURON Wytwarzanie S.A., SBB ENERGY S.A. oraz CMS Cameron McKenna mieli okazję do wymiany poglądów na temat wpływu wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Uczestnicy panelu podzielili się również doświadczeniami zdobytymi w trakcie realizacji w swoich zakładach procesów inwestycyjnych związanych z dostosowaniem do przepisów ochrony środowiska.

 

Pierwszy dzień obrad zakończyła uroczysta kolacja, w trakcie której uczestnicy brali udział w tzw. „speed datingu”, który okazał się doskonałym pomysłem na wymianę wizytówek i nawiązanie nowych kontaktów biznesowych.

 

Drugiego dnia Forum część uczestników kontynuowała dyskusję w trakcie warsztatów: Konkluzje BAT i raporty początkowe dla pozwoleń zintegrowanych. Poprowadzili je Zbigniew Kozłowski i Miłosz Tomasik reprezentujący Zespół Prawa Ochrony Środowiska w CMS Cameron McKenna oraz Karolina Ciechanowska-Żurek i Sebastian Nowak z SGS Polska Sp. z o.o.

 

Pozostali uczestnicy mieli możliwość zwiedzania Elektrociepłowni Będzin, gdzie od września 2014 trwają prace związane z budową instalacji odsiarczania i odazotowania spalin dla dwóch kotłów OP-140 nr 6 i 7 oraz WP-70 nr 5 przez spółkę SBB ENERGY S.A.

SBB ENERGY od dłuższego czasu śledzi zmieniające się prawodawstwo w zakresie przepisów dotyczących ochrony środowiska i stara się prowadzić aktywny dialog ze swoimi potencjalnymi klientami w tym zakresie.

Działalność w szeroko rozumianym obszarze ochrony środowiska jest obecnie, poza tradycyjną działalnością rozruchową, głównym źródłem przychodów spółki i jednym z najważniejszych elementów przyjętej strategii, którą SBB ENERGY skutecznie realizuje w ostatnich latach.

Uczestników Forum po terenie EC Będzin Sp. z o.o. oprowadził Dyrektor ds. Rozwoju Pan Józef Kijak, który zaprezentował obiekty związane z trwającą nową inwestycją instalacji odsiarczania i odazotowania spalin w Elektrociepłowni, główne urządzenia technologiczne Spółki (turbinę i kotły) oraz ciąg przygotowania wody i ciąg nawęglania.

 

II edycja Forum Technologii: IED, BREF, BAT, BEP. Emisje przemysłowe, dostępne technologie już za nami! Wszystkim uczestnikom, prelegentom oraz moderatorowi panelu dyskusyjnego dziękujemy za udział w tym, jak się okazało, niezwykłym wydarzeniu. Przyjemnością było gościć Państwa, móc wysłuchać interesujących wypowiedzi oraz uczestniczyć w dyskusjach. Z opinii uzyskanych od gości wiemy, iż był to dobrze zainwestowany czas, wykorzystany na poszerzenie wiedzy, wymianę doświadczeń i poznanie ciekawych ludzi. Mamy nadzieję, że dla wszystkich Państwa wydarzenie przełoży się na dostrzegalne korzyści biznesowe i zachęci do podjęcia współpracy z naszą Firmą przy kolejnych projektach.

 

Forum było wspierane przez liczne grono Patronów Honorowych, firm partnerskich oraz partnerów medialnych, które zaangażowały się w przygotowanie majowego przedsięwzięcia.

 

Zespół powermeetings.eu bardzo dziękuje Gospodarzowi Honorowemu – Elektrociepłowni Będzin S.A. - za wsparcie przy organizacji Forum.

 

Jest nam niezmiernie miło, iż nasze przedsięwzięcie zyskało takich Patronów Honorowych jak: Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Miasto Czeladź oraz Miasto Będzin.

 

Szczególne podziękowania należą się Partnerowi Merytorycznemu Forum Technologii: firmie SBB ENERGY S.A. oraz obu Partnerom Technologicznym: firmie Clyde Bergemann Polska Sp. z o.o. i SGS Polska Sp. o.o.

 

Jesteśmy dumni, iż w Forum zaangażował się także taki Partner jak CMS Cameron McKenna.

 

Bardzo dziękujemy także wszystkim pozostałym instytucjom i firmom zaangażowanym we Współpracę: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Środowiska, Polska Akademia Nauk, TAURON Wytwarzanie S.A., PGE GiEK S.A., ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., DOOSAN, EC TEST SYSTEMS Sp. z o.o., OMC ENVAG, INSTAL-FILTER S.A., ENERGOPIAST Sp. z o.o. i Johnson Mattey Catalysts GmbH

 

Cieszymy się, iż nasze przedsięwzięcie zyskało także poparcie mediów. Dziękujemy ich redakcjom!

 

Zapraszamy do współpracy i uczestnictwa w kolejnych projektach!

 

Opr. Agnieszka Kozłowska

 

 

 

Relacja z I edycji Forum 2015