SRWN / REIT: polscy i międzynarodowi inwestorzy czekają na nową ustawę

29 marca 2017 Stowarzyszenie REIT Polska wraz z powermeetings.eu zorganizowały w Hotelu Radisson Blu konferencję SRWN / REIT – nowy model inwestowania w nieruchomości & nowe możliwości inwestycyjne w Polsce. Wydarzenie adresowane było do przedstawicieli komercyjnego i mieszkaniowego rynku nieruchomości oraz Ministerstwa Finansów, które aktualnie prowadzi prace nad ustawą o REIT.

W konferencji wzięło udział 23 Prelegentów i Panelistów reprezentujących zarówno stronę rządową jak i wiodące firmy doradcze i inwestycyjne oraz ponad 200 gości reprezentujących 129 firm z Polski i 7 krajów UE oraz USA. Wśród gości znaleźli się zarówno przedstawiciele polskich firm zainteresowanych wprowadzeniem struktur typu REIT, przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Banku Gospodarstwa Krajowego, BGK Nieruchomości, jak i reprezentanci międzynarodowych organizacji takich jak EBRD i EPRA.

Spotkanie otworzył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Pan Paweł Gruza wraz z Małgorzatą Kosińską Prezesem Stowarzyszenia REIT Polska.

Zgodnie z deklaracją przedstawicieli Ministerstwa Finansów, tworzenie REIT-ów będzie w polskim prawie możliwe z początkiem 2018 r. Nowy projekt ustawy zostanie zaprezentowany w maju 2017 r. Jednocześnie należy wspomnieć, że wprowadzeniu REIT-ów będzie towarzyszyło eliminowanie innych opcji optymalizacji podatkowej w branży nieruchomościowej. Pan Minister Gruza podkreślił, że w sytuacji, w której przedsiębiorstwa są w stanie optymalizować podatki od nieruchomości w różny sposób, żadne zachęty podatkowe związane z REIT-ami nie zadziałają. W związku z tym instrumenty jakimi są REIT-y będą związane z permanentnym uszczelnianiem systemu podatkowego dotyczącego nieruchomości, bo tylko wtedy spełnią swoją rolę.

Kolejnym punktem konferencji było spotkanie z Panem Marcinem Obronieckim, Zastępcą Dyrektora w Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego, prowadzone przez Panią Małgorzatę Kosińską. Pan Dyrektor Obroniecki odpowiedział na wiele ważnych pytań stawianych przez środowiska zainteresowane rozwojem REIT-ów w Polsce, dotyczących kształtu powstającej w Ministerstwie ustawy. Najważniejsze poruszone kwestie to rozszerzenie katalogu nieruchomości inwestycyjnych dla struktur typu REIT o nieruchomości mieszkalne przeznaczone na wynajem, obniżenie kapitału zakładowego, możliwość założenia podmiotów typu REIT dla kapitału spoza Polski, pod warunkiem założenia spółki z siedzibą w Polsce i pod polską jurysdykcją.

W trakcie Panelu Formalno-Prawnego zaproszeni dyskutanci poruszyli kwestie dotyczące jasnych zasad potwierdzających warunki jakie powinien spełniać podmiot typu REIT oraz wymóg przejrzystych procedur związanych z raportowaniem. Pan Simon Clubbs, Director of Tax, SEGRO, reprezentujący rozwinięty już sektor REIT na giełdzie w Londynie, mówił o rozwiązaniach funkcjonujących w Wielkiej Brytanii oraz jak potencjalnie mógłby wyglądać proces wprowadzania REIT w Polsce.

W następnej kolejności został podjęty temat Potencjału polskiego rynku i aktywów.

W panelu dyskutowali przedstawiciele sektora nieruchomości, GPW, agencji ratingowej S&P Global. Paneliści zgodnie potwierdzili, że upublicznienie części rynku nieruchomości komercyjnych wpłynie na znaczący wzrost łącznej kapitalizacji rynku giełdowego i rozwój całego rynku finansowego. Notowanie na giełdzie papierów wartościowych zapewnia restrykcyjną kontrolę właściwej instytucji rządowej oraz płynność inwestycji, co jest niezwykle istotne dla inwestorów indywidualnych i ochrony ich interesów.

Pan Patrick Burke przygotował prezentację, która została niezwykle dobrze przyjęta, na temat REIT – doświadczenia z rynku amerykańskiego.  W prosty i niezwykle przekonujący sposób pokazał zasady działania REIT-ów w USA.

Drugą połowę konferencji stanowił Panel Eksperta-Praktyka podzielony na dwie części

– cz. 1 – praktyka i ekspertyza międzynarodowa

– cz. 2 – praktyka i ekspertyza polska

Z dyskusji dotyczącej praktyki międzynarodowej należy podkreślić korzyści jakie wynikły dla większości gospodarek poszczególnych krajów po wprowadzeniu REIT-ów.

Najgorętsza dyskusja wywiązała się po panelu dotyczącej praktyki polskiej. Zagadnienia, które się w niej pojawiły to limitowane ramy prawne dla podmiotów typu REIT, ograniczone tylko do spółki akcyjnej z pominięciem FIZ-ów, Spółek Komandytowo-Akcyjnych oraz aspekty walutowe. Kolejne dyskutowane zagadnienie to podejście do problemu różnic kursowych pomiędzy EURO i PLN, zważywszy na fakt, iż większość umów najmu nieruchomości komercyjnych w Polsce jest zawierana w EURO.

Oprócz prezentacji i paneli dyskusyjnych, podczas konferencji zostały także nagrane, wywiady z naszymi Prelegentami oraz Gośćmi, które z przyjemnością przedstawiamy na stronach Stowarzyszenia REIT oraz na stronie konferencji.

Biorąc pod uwagę zarówno grono znamienitych Prelegentów jak i duże zainteresowanie jakim cieszyła się konferencja wydarzenie to było dużym sukcesem. Zapraszamy na kolejne spotkanie, planowane we wrześniu. Jesteśmy przekonani, że wniesie ono wiele do dyskusji o REIT-ach w Polsce, tym bardziej, że zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, powinien być już znany kształt przyszłej ustawy.

Stowarzyszenie REIT Polska oraz powermeetings.eu – Organizatorzy konferencji bardzo dziękują wszystkim Prelegentom, Panelistom, Gościom, Patronom Medialnym, a przede wszystkim Sponsorom – dziękujemy za udział w naszym wspólnym sukcesie, jakim było spotkanie 29 marca 2017 r.

Już dziś zapraszamy na kolejną edycję!

Małgorzata Kosińska

Prezes Zarządu
Stowarzyszenie REIT Polska

Renata Kałużna

Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

Relacja wideo

Aleksander Kot, Deloitte

Anna Duchnowska, Invesco Real Estate

Anna Kicińska, EY

Daniel Bienias, CBRE

David Proctor, SEGRO

Dorota Latkowska-Diniejko, REINO Partners

Izabela Olszewska, Giełda Papierów Wartościowych

Karol Bartos, Tristan Capital Partners

Katarzyna Kopczewska, Baker McKenzie

Maciej Drozd, Echo Investment

Maciej Dyjas, Griffin Real Estate

Maciej Żukowski, Ministerstwo Finansów

Małgorzata Kosińska, Stowarzyszenie REIT Polska

Marcin Obroniecki, Ministerstwo Finansów

Mariusz Stawiarczyk, Kancelaria Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy

Patrick Burke, EY

Radosław Świątkowski, REINO Partners

Simon Clubbs, SEGRO London

Tomasz Trzosło, JLL Polska

Tobias Steinmann, EPRA

Partnerzy

Kontakt

Inne wydarzenia dla branży

powermeetings.eu