SRWN / REIT: polscy i międzynarodowi inwestorzy czekają na nową ustawę

29 marca 2017 Stowarzyszenie REIT Polska wraz z powermeetings.eu zorganizowały w Hotelu Radisson Blu konferencję SRWN / REIT – nowy model inwestowania w nieruchomości & nowe możliwości inwestycyjne w Polsce. Wydarzenie adresowane było do przedstawicieli komercyjnego i mieszkaniowego rynku nieruchomości oraz Ministerstwa Finansów, które aktualnie prowadzi prace nad ustawą o REIT.

W konferencji wzięło udział 23 Prelegentów i Panelistów reprezentujących zarówno stronę rządową jak i wiodące firmy doradcze i inwestycyjne oraz ponad 200 gości reprezentujących 129 firm z Polski i 7 krajów UE oraz USA. Wśród gości znaleźli się zarówno przedstawiciele polskich firm zainteresowanych wprowadzeniem struktur typu REIT, przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Banku Gospodarstwa Krajowego, BGK Nieruchomości, jak i reprezentanci międzynarodowych organizacji takich jak EBRD i EPRA.

Spotkanie otworzył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Pan Paweł Gruza wraz z Małgorzatą Kosińską Prezesem Stowarzyszenia REIT Polska.

Zgodnie z deklaracją przedstawicieli Ministerstwa Finansów, tworzenie REIT-ów będzie w polskim prawie możliwe z początkiem 2018 r. Nowy projekt ustawy zostanie zaprezentowany w maju 2017 r. Jednocześnie należy wspomnieć, że wprowadzeniu REIT-ów będzie towarzyszyło eliminowanie innych opcji optymalizacji podatkowej w branży nieruchomościowej. Pan Minister Gruza podkreślił, że w sytuacji, w której przedsiębiorstwa są w stanie optymalizować podatki od nieruchomości w różny sposób, żadne zachęty podatkowe związane z REIT-ami nie zadziałają. W związku z tym instrumenty jakimi są REIT-y będą związane z permanentnym uszczelnianiem systemu podatkowego dotyczącego nieruchomości, bo tylko wtedy spełnią swoją rolę.

Kolejnym punktem konferencji było spotkanie z Panem Marcinem Obronieckim, Zastępcą Dyrektora w Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego, prowadzone przez Panią Małgorzatę Kosińską. Pan Dyrektor Obroniecki odpowiedział na wiele ważnych pytań stawianych przez środowiska zainteresowane rozwojem REIT-ów w Polsce, dotyczących kształtu powstającej w Ministerstwie ustawy. Najważniejsze poruszone kwestie to rozszerzenie katalogu nieruchomości inwestycyjnych dla struktur typu REIT o nieruchomości mieszkalne przeznaczone na wynajem, obniżenie kapitału zakładowego, możliwość założenia podmiotów typu REIT dla kapitału spoza Polski, pod warunkiem założenia spółki z siedzibą w Polsce i pod polską jurysdykcją.

W trakcie Panelu Formalno-Prawnego zaproszeni dyskutanci poruszyli kwestie dotyczące jasnych zasad potwierdzających warunki jakie powinien spełniać podmiot typu REIT oraz wymóg przejrzystych procedur związanych z raportowaniem. Pan Simon Clubbs, Director of Tax, SEGRO, reprezentujący rozwinięty już sektor REIT na giełdzie w Londynie, mówił o rozwiązaniach funkcjonujących w Wielkiej Brytanii oraz jak potencjalnie mógłby wyglądać proces wprowadzania REIT w Polsce.

W następnej kolejności został podjęty temat Potencjału polskiego rynku i aktywów.

W panelu dyskutowali przedstawiciele sektora nieruchomości, GPW, agencji ratingowej S&P Global. Paneliści zgodnie potwierdzili, że upublicznienie części rynku nieruchomości komercyjnych wpłynie na znaczący wzrost łącznej kapitalizacji rynku giełdowego i rozwój całego rynku finansowego. Notowanie na giełdzie papierów wartościowych zapewnia restrykcyjną kontrolę właściwej instytucji rządowej oraz płynność inwestycji, co jest niezwykle istotne dla inwestorów indywidualnych i ochrony ich interesów.

Pan Patrick Burke przygotował prezentację, która została niezwykle dobrze przyjęta, na temat REIT – doświadczenia z rynku amerykańskiego.  W prosty i niezwykle przekonujący sposób pokazał zasady działania REIT-ów w USA.

Drugą połowę konferencji stanowił Panel Eksperta-Praktyka podzielony na dwie części

– cz. 1 – praktyka i ekspertyza międzynarodowa

– cz. 2 – praktyka i ekspertyza polska

Z dyskusji dotyczącej praktyki międzynarodowej należy podkreślić korzyści jakie wynikły dla większości gospodarek poszczególnych krajów po wprowadzeniu REIT-ów.

Najgorętsza dyskusja wywiązała się po panelu dotyczącej praktyki polskiej. Zagadnienia, które się w niej pojawiły to limitowane ramy prawne dla podmiotów typu REIT, ograniczone tylko do spółki akcyjnej z pominięciem FIZ-ów, Spółek Komandytowo-Akcyjnych oraz aspekty walutowe. Kolejne dyskutowane zagadnienie to podejście do problemu różnic kursowych pomiędzy EURO i PLN, zważywszy na fakt, iż większość umów najmu nieruchomości komercyjnych w Polsce jest zawierana w EURO.

Oprócz prezentacji i paneli dyskusyjnych, podczas konferencji zostały także nagrane, wywiady z naszymi Prelegentami oraz Gośćmi, które z przyjemnością przedstawiamy na stronach Stowarzyszenia REIT oraz na stronie konferencji.

Biorąc pod uwagę zarówno grono znamienitych Prelegentów jak i duże zainteresowanie jakim cieszyła się konferencja wydarzenie to było dużym sukcesem. Zapraszamy na kolejne spotkanie, planowane we wrześniu. Jesteśmy przekonani, że wniesie ono wiele do dyskusji o REIT-ach w Polsce, tym bardziej, że zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, powinien być już znany kształt przyszłej ustawy.

Stowarzyszenie REIT Polska oraz powermeetings.eu – Organizatorzy konferencji bardzo dziękują wszystkim Prelegentom, Panelistom, Gościom, Patronom Medialnym, a przede wszystkim Sponsorom – dziękujemy za udział w naszym wspólnym sukcesie, jakim było spotkanie 29 marca 2017 r.

Już dziś zapraszamy na kolejną edycję!

Małgorzata Kosińska

Prezes Zarządu
Stowarzyszenie REIT Polska

Renata Kałużna

Dyrektor Zarządzający
powermeetings.eu

 

Relacja wideo

Partnerzy

Baker McKenzie jest jedną z największych kancelarii prawnych na świecie obecną zarówno na rynkach rozwiniętych jak i obszarach chrakteryzujących się największym potencjałem rozwoju gospodarczego. Aktualnie ponad 6000 prawników z 77 biur świadczy usługi w 47 krajach, łącząc wiedzę i doświadczenie biznesowe aby sprostać wysokim oczekiwaniom klientów.

Baker McKenzie jako pierwsza spośród międzynarodowych kancelarii rozpoczęła działalność
w Europie Środkowej i Wschodniej. Biuro w Warszawie powstało w 1992 roku i aktualnie jest w nim zatrudnionych ponad 80 prawników i doradców podatkowych, dzięki czemu należy do ścisłego grona największych kancelarii w Polsce. Kancelaria Baker McKenzie świadczy kompleksowe usługi
w następujących obszarach: rozstrzyganie sporów i arbitraż, rynki finansowe, fuzje i przejęcia, własność intelektualna i nowoczesne technologie, nieruchomości, infrastruktura, energetyka, partnerstwo publiczno-prywatne, prawo handlowe, prawo podatkowe, prawo konkurencji, prawo pracy, zagraniczne inwestycje bezpośrednie i prawo farmaceutyczne.

Baker McKenzie jest jedną z najczęściej rekomendowanych kancelarii w Polsce i na świecie,
o czym świadczy zajmowana przez kancelarię wysoka pozycja w prestiżowych rankingach, m.in. Acritas, Chambers Global, Chambers Europe i Legal 500.

CBRE to największa na świecie firma doradcza i inwestycyjna działająca w sektorze nieruchomości komercyjnych, obsługująca inwestorów, właścicieli oraz najemców nieruchomości. W Polsce marka CBRE działa od 2000 roku i obecnie zatrudnia ponad 1000 specjalistów w 9 biurach zlokalizowanych w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. Zakres usług świadczonych przez CBRE obejmuje: doradztwo strategiczne w zakresie inwestycji i wynajmu, usługi doradztwa transakcyjnego dla korporacji i najemców, zarządzanie nieruchomościami oraz projektami, administrację firm, bankowość hipoteczną, wyceny, usługi deweloperskie, usługi zarządzania inwestycjami oraz usługi konsultingowe i analityczne. Doradcy firmy posiadają wyspecjalizowaną wiedzę i doświadczenie we wszystkich sektorach nieruchomości komercyjnych – biurowym, handlowym, magazynowym oraz hotelowym.

Odpowiadając na potrzeby klientów CBRE jako pierwsza agencja doradcza na rynku nieruchomości przeniosła swoje usługi na wyższy poziom integrując działy obsługujące najemców w jedną wyspecjalizowaną strukturę Advisory & Transaction Services. Nowopowstała komórka oferuje nie tylko usługi związane bezpośrednio z transakcjami najmu, ale również zarządzanie portfelem nieruchomości, doradztwo techniczne i usługi związane ze strategią środowiska pracy oraz strategią HR.

Niezależnie od miejsca, sektora i rodzaju działalności firma CBRE dostarcza najwyższej jakości zintegrowane usługi związane z nieruchomościami. Dysponując niezrównaną lokalną wiedzą i doświadczeniem wspartym światową siecią kontaktów, zespół CBRE realizuje cele biznesowe klientów, pomagając im budować przewagę konkurencyjną.
Zapraszamy do odwiedzenia naszych stron internetowych www.cbre.pl, www.officego.pl, www.industrialgo.pl oraz naszych profili Linkedin, Twitter, Vimeo, Instagram.

Misją oraz podstawowym zadaniem Stowarzyszenia REIT Polska jest inicjowanie i wspieranie – przy wykorzystaniu w jak najlepszej wierze naszych członków, ich wiedzy i doświadczenia – wszelkich działań prowadzących do stworzenia ram prawnych dla podmiotów działających w formule REIT, a także popularyzacji tego typu rozwiązań wśród polskich obywateli i instytucji.

Od ponad 10 lat wiodący organizator profesjonalnych i prestiżowych wydarzeń branżowych w Polsce. Organizujemy kongresy, konferencje, szkolenia, seminaria i warsztaty dla różnych sektorów gospodarki oraz zapewniamy specjalistyczne wsparcie i doradztwo w kwestii organizacji imprez, PR i marketingu.

W ciągu ostatniej dekady stworzyliśmy szeroką sieć kontaktów i partnerów w sektorach: energetyki, węgla, paliw, chemii i nieruchomości. Naszym celem jest stworzenie miejsca do dyskusji o nowych trendach i zmianach mających znaczenie dla przemysłu, do nawiązywania nowych kontaktów, jak również do budowania relacji biznesowych pomiędzy naszymi ekspertami, partnerami i uczestnikami.

Programy naszych imprez są zawsze starannie dostosowane do potrzeb i interesów branży, a my jesteśmy dumni z naszej staranności w doborze tematów, prelegentów i partnerów, aby zapewnić najwyższą jakość wszystkich organizowanych przez nas wydarzeń. We współpracy z najlepszymi ekspertami z Polski i zagranicy opracowujemy i organizujemy wydarzenia podyktowane zmianami w otoczeniu legislacyjnym, przeobrażeniami rynkowymi oraz aktualnymi trendami.

CIJ

KRN.pl – Krajowy Rynek Nieruchomości – to ogólnopolski portal branżowy, który oferuje bazę około 800 000 aktualnych ofert nieruchomości i inwestycji mieszkaniowych zamieszczanych przez setki firm (deweloperów, inwestorów i biura pośrednictwa) oraz osoby prywatne z całej Polski. Poza częścią ofertową, istotnym elementem portalu jest część redakcyjna składająca się między innymi z przeglądu aktualnych i istotnych informacji z rynku nieruchomości. Niekwestionowanym atutem portalu jest rozbudowany serwis prawnopodatkowy. Ponadto na portalu KRN.pl publikowane są cykliczne raporty dotyczące sytuacji na rynku nieruchomości.

 

NASZE ATUTY!

 

– ponad 20 lat doświadczenia na ogólnopolskim rynku nieruchomości

– ponad 800 000 ofert nieruchomości

– ponad 300 000 unikalnych użytkowników w skali miesiąca

– ponad 1,5 mln odsłon miesięcznie

– pełna responsywność

– intuicyjna wyszukiwarka

– nowoczesny design

– przejrzysty układ treści

– najświeższe wiadomości z rynku nieruchomości

– rozbudowany dział prawno – podatkowy

Obligacje.pl to serwis skierowany do inwestorów indywidualnych, poświęcony w całości inwestycjom w instrumenty dłużne, z obligacjami korporacyjnymi, bankowymi i komunalnymi na czele. Każdego dnia redakcja Obligacje.pl przetwarza informacje, które mogą zainteresować posiadaczy obligacji lub przyszłych inwestorów. Analizujemy sprawozdania finansowe emitentów obligacji, przeprowadzamy wywiady z zarządami firm, przygotowujemy niezależne analizy lub zlecamy ich przygotowanie autorom zewnętrznym. Informujemy także o przygotowywanych i zakończonych emisjach obligacji. Ponadto publikujemy także komentarze, raporty analityczne i opinie innych ekspertów – analityków domów maklerskich, prawników, zarządzających funduszami obligacji.

ReNews.pl jest portalem informacyjnym poświęconego rynkowi nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych w Polsce,  w którym czytelnicy znajdą aktualne wiadomości, opinie i wypowiedzi ekspertów, raporty, informacje o inwestycjach, menedżerach, kontakty i oferty.

Portal należy do agencji informacyjnej QBusiness Media.

Warsaw Business Journal to anglojęzyczny magazyn niezbędny liderom biznesu, którzy chcą trzymać rękę na pulsie i znać najważniejsze trendy, sektory i osobowości polskiej gospodarki. Przedstawia swoim czytelnikom historie, wydarzenia, firmy i osoby, które z sukcesem tworzą polski rynek. Przygotowywany jest przez niezależny i doświadczony zespół, który zna wszystkie zawiłości polskiego rynku.

Zobacz więcej

Poprzednia edycja

Kontakt

Inne wydarzenia dla branży