Szanowni Państwo,

w dniach 29-30 sierpnia 2017 r. powermeetings.eu organizuje IV edycję Konferencji Paliwa Alternatywne – Waste to Energy – Energia z Odpadów. Poprzednie edycje spotkania, skupiające rokrocznie blisko 150 uczestników odbyły się w Warszawie, Krakowie oraz Koninie.

Konferencja, która już na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń branżowych to cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących, których tematyka obejmuje najbardziej istotne kwestie dla rozwoju branży paliw alternatywnych.

W trakcie tegorocznego wydarzenia skupimy się m.in. na takich zagadnieniach jak:

 • Otoczenie regulacyjne inwestycji związanych z zagospodarowaniem odpadów, wytwarzaniem paliw alternatywnych oraz uwarunkowania ich wykorzystania do produkcji energii elektrycznej i ciepła
 • Najciekawsze wdrożenia i przykłady dobrych praktyk w zakresie wykorzystania odpadów do produkcji energii i ciepła
 • Paliwa alternatywne w branży energetycznej, ciepłowniczej, cementowej
 • Aspekty ekologiczne towarzyszące procesom termicznego przekształcania odpadów i ich wykorzystania
 • Rodzaje paliw alternatywnych, technologie
 • Modele współpracy pomiędzy władzami samorządowymi, sektorem komunalnym a potencjalnymi inwestorami

 

Uczestnikami Konferencji są przedstawiciele urzędów regulujących rynek w tym Ministerstwa Energii, Urzędu Regulacji Energetyki, Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przedstawiciele władz samorządowych jak również osoby reprezentujące przedsiębiorstwa z szeroko pojętej branży energetycznej a m.in. elektrownie, elektrociepłownie, przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, przemysłowi odbiorcy energii, dostawcy i producenci paliw alternatywnych, podmioty kontrolujące jakość paliw alternatywnych, firmy zajmujące się budownictwem przemysłowym – budową nowych mocy wytwórczych, firmy dostarczające technologie oraz firmy inżynieryjne i badawcze, a także przedstawiciele jednostek sektora publicznego i przedsiębiorstwa sektora komunalnego.

Poprzednie edycje Konferencji swoją wiedzą i doświadczeniem wsparły takie firmy i instytucje jak: Amec Foster Wheeler, EQUIPO, Wessling, AIG, MZGOK w Koninie, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych O/Opole, BMH Technology, PWB, Doosan Lenjes, MOBRUK S.A., Agrex-Eco Sp. z o.o., Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Energopiast Sp. z o.o., Grupa Ożarów S.A., Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Kancelaria Banasik, Woźniak i Wspólnicy Sp. K., ENERGOPROJEKT-KATOWICE, PUHP LECH Sp. z o.o. w Białymstoku, Eko-Biomasa Sp. z o.o., Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku, PEC Wałbrzych, MPEC Olsztyn, Green Bussines Norway, Luxor, TransKrusz, CONTEC.

Pierwszego dnia Konferencji prelekcje przygotują przedstawiciele najważniejszych urzędów, czołowych firm działających w branży oraz dostawcy nowoczesnych rozwiązań.

Po części konferencyjnej zapraszamy na uroczystą kolację, która będzie doskonałą okazją do dalszej dyskusji oraz wymiany doświadczeń jak również zawarcia nowych kontaktów biznesowych.

W programie drugiego dnia Konferencji zaplanowaliśmy m.in. wizytę studyjną.

Warto zarezerwować termin 29-30 sierpnia 2017 już dziś!

Aktualności

Zapraszamy do współpracy przy organizacji IV Konferencji WTE!

Zapraszamy do współpracy! Dla wszystkich tych z Państwa, którzy chcieliby dołączyć do grona Partnerów IV Konferencji nt. paliw alternatywnych  poprzez wystąpienie, zamieszczenie reklamy, rezerwację stoiska itp….

Znamy już termin IV Konferencji nt. Paliw Alternatywnych!

Miło nam poinformować, iż IV edycja Konferencji: Paliwa Alternatywne – Waste to Energy – Energia z Odpadów  powermeetings.eu odbędzie się w dniach 29-30 sierpnia 2017 r.!

Zobacz więcej

Program

29 sierpnia 2017
8:30-9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:00-10:00

Oficjalne otwarcie

Wystąpienia Gości Honorowych

10:00-11:00

Otoczenie regulacyjne inwestycji związanych z zagospodarowaniem odpadów, wytwarzaniem paliw alternatywnych oraz uwarunkowania ich wykorzystania do produkcji energii elektrycznej i ciepła w Polsce i Europie

11:00-11:30

Przerwa kawowa

11:30-13:00

Wykorzystanie odpadów przemysłowych i wysokokalorycznych frakcji odpadów komunalnych / paliw alternatywnych na potrzeby produkcji energii w sektorze ciepłowniczym i energetycznym

13:00-14:00

Lunch

14:00-16:00

Instalacje do termicznego przekształcania odpadów – doświadczenia z realizacji założeń w Polsce, najciekawsze wdrożenia i przykłady dobrych praktyk w zakresie wykorzystania odpadów do produkcji energii i ciepła

19:00-23:00

Uroczysta kolacja

30 sierpnia 2017
9:30-10:00

Zbiórka uczestników wizyty studyjnej

10:00-12:00

Zwiedzanie

12:00-13:00

Lunch na terenie zwiedzanego zakładu

Zaproponuj temat i osobę, którą chciałbyś usłyszeć

Prelegenci

Adam Kampa

Wiceprezes Zarządu
Tauron Wytwarzanie S.A.

Adam Kampa

Wiceprezes Zarządu
Tauron Wytwarzanie S.A.

Absolwent:

 • Wydziału Mechaniczno – Energetycznego Politechniki Wrocławskiej.
 • Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu – Program Executive MBA: Central Connecticut State University, USA / Politechnika Wrocławska

Wcześniej: Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. CHP Plant Development Manager / Manager ds. rozwoju elektrociepłowni, związany z Fortum od 2007 roku. Nadzorował realizację największej i najnowocześniejszej inwestycji firmy Fortum w Polsce – budowę elektrociepłowni w Częstochowie (projekt „Multifuel CHP Częstochowa”). Do 2016 r. odpowiedzialny za rozwój i realizację projektów Fortum w Polsce, polegających na budowie nowych źródeł wytwarzania energii, m.in. wielopaliwowej elektrociepłowni w Zabrzu (projekt – „Multifuel CHP Zabrze”).

Partnerzy poprzedniej edycji

Rejestracja

Lub wypełnij formularz online:

Zgłaszający uczestnictwo
Dane firmy do faktury VAT
Ilość uczestników
 


Cena netto: PLN + VAT za osobę
Wartość netto: 0 PLN
Wartość brutto: 0 PLN

Uczestnik 1

Uczestnik 2

Uczestnik 3

Uczestnik 4

Uczestnik 5

1390

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału jednej osoby w Konferencji:

 • 1 390,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych do 14.08.2017 r.
 • 1 590,00 PLN netto + VAT dla osób zgłoszonych / wpłat dokonanych od 16.08.2017 r.
 • Konferencja będzie prowadzona w języku polskim.
 • Opłata za udział w Konferencji obejmuje: uczestnictwo w dwóch dniach wydarzenia, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie spotkania typu: lunch, kawa, herbata, woda, udział w kolacji 29.08.2017.
 • Opłata nie obejmuje rezerwacji noclegu.
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
 • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem szkolenia na konto: powermeetings.eu, Al. Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A.; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231.
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na podany adres.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed Konferencją, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed Konferencją zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed Konferencją i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy. O tym fakcie należy poinformować powermeetings.eu najpóźniej na trzy dni robocze przed Konferencją. Umożliwi to wydrukowanie odpowiedniego identyfikatora oraz dyplomu uczestnictwa.
 • Osoby, które nie odwołają swojej rejestracji, a nie wezmą udziału w Konferencji, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacji z Konferencji należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w Konferencji nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie Konferencji oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.

Poprzednie edycje

location

Katowice (1953–1956 Stalinogród) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa śląskiego. Jeden z głównych ośrodków Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i największe pod względem ludności miasto konurbacji górnośląskiej.

Początki Katowic sięgają XVI wieku, kiedy były ośrodkiem rolniczym i kuźniczym, a ich gwałtowny rozwój został zapoczątkowany w połowie XIX wieku wraz z rozwojem przemysłu i doprowadzeniem do miasta linii kolejowej. Prawa miejskie Katowice uzyskały 11 września 1865 roku, po czym rozwijały się w szybkim tempie. Z liczbą 299 910 mieszkańców w 2015 są 10. miastem w kraju pod względem liczby ludności i 12. pod względem powierzchni, mając prawie 165 km².

Katowice leżą na trasie głównych szlaków krajowych i międzynarodowych zarówno drogowych, jak i kolejowych. W pobliskich Pyrzowicach funkcjonuje międzynarodowy port lotniczy Katowice-Pyrzowice. Stanowi ono ważny w skali kraju ośrodek gospodarczy, będąc centrum handlowo-usługowym ze znacznym udziałem działalności produkcyjnej. Jest również ośrodkiem koncentracji specjalistycznych usług medycznych, funkcji akademickiej, kulturalnej oraz sportowej.

Katowice

Kontakt

Inne wydarzenia dla branży