ista Polska partnerem Forum

ista Polska partnerem Forum

ista Polska jest częścią międzynarodowej firmy ista International, będącej jednym ze światowych liderów w zakresie rozliczania indywidualnych kosztów ciepła, wody oraz innych mediów. Pomagamy zarówno zarządcom, jak i mieszkańcom w racjonalnym gospodarowaniu energią cieplną i wodą.

Dzięki naszym rozwiązaniom i dostępie do informacji mieszkańcy otrzymują możliwość kontroli poziomu zużycia poszczególnych mediów, a zarządcy mogą zwiększyć oszczędności w całym administrowanym budynku. Działamy w 24 krajach, w tym na terenie: Chin, Rosji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a także na większości rynków europejskich.

Dokładność i precyzja pomiarów są możliwe dzięki wykorzystaniu najnowszej technologii modułów radiowych, które obejmują:

  • podzielniki kosztów ogrzewania,
  • wodomierze,
  • ciepłomierze,
  • odpowiednie systemy montażu.