Przedstawiciele OMC ENVAG wystąpią w trakcie Forum

Przedstawiciele OMC ENVAG wystąpią w trakcie Forum

Z przyjemnością zawiadamiamy, iż swoje wystąpienie w trakcie IV Forum IED, konkluzje BAT, MCP w Czeladzi potwierdzili przedstawiciele firmy OMC ENVAG.

OMC Envag Sp. z o.o. – APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA – dla kontroli procesów technologicznych i ochrony środowiska. Kompletne systemy pomiarowe w formule „pod klucz”

 • ciągły monitoring emisji CEM
 • analizatory gazów procesowych i spalin
 • pyłomierze i mierniki przepływu do spalin
 • sondy cyrkonowe
 • ciągły monitoring wody, ścieków i cieczy technologicznych
 • ciągły monitoring odorów
 • spektrometry NIR/Raman dla chemii i farmacji
 • elementy układów poboru i przygotowania próbki
 • chromatografia procesowa do analizy składu gazu ziemnego, LPG i LNG
 • kalorymetry i wilgotnościomierze procesowe
 • skanery płomienia, palniki przemysłowe, kamery komory paleniskowej, skanery płaszcza pieca
 • detektory gazów
 • stacje meteorologiczne
 • bezkontaktowe pomiary wilgotności, białka oraz grubości warstwy
 • systemy połączeń oraz złączki stalowe, teflonowe, mosiężne
 • przepływomierze ścieków w kanałach otwartych i zamkniętych
 • automaty do poboru prób wody i ścieków
 • sterowniki odsalania, kontroli obiegów chłodzących i wodno-parowych
 • aparatura laboratoryjna i terenowa

OMC ENVAG dziś:

 • ponad 60 pracowników
 • personel pełen profesjonalistów – inżynierów posiadających najlepsze wykształcenie w obszarze: chemii, inżynierii chemicznej, inżynierii procesowej, elektroniki
 • 2 najlepsze lokalizacje w Polsce
 • ponad 40 samochodów służbowych
 • największy dostawca aparatury kontrolno – pomiarowej w kraju
 • największy serwis techniczny