Energia Elektryczna – efektywne zarządzanie i optymalizacja


Opłaty związane z zarządzaniem nieruchomościami, w tym ceny mediów,
 rosną z roku na rok. Szczególnie duży wzrost cen energii zaobserwowaliśmy w roku 2018. To duża motywacja do szukania sposobu na ograniczenie i optymalizację kosztów energii i innych mediów. Mając powyższe na uwadze, powermeetings.eu organizuje drugą edycję seminarium Energia Elektryczna – ceny i prognozy, zużycie i optymalizacja.

Idea

Seminarium, które odbędzie się 24 września 2019 roku w Warszawie, stanie się miejscem wymiany poglądów i dobrych praktyk w zakresie zarządzania kosztami energii. Wiemy, że jednym z ważniejszych tematów w zakresie zarządzania nieruchomością, jest efektywne operowanie mediami. Eksperci w tym temacie podzielą się m.in. wiedzą na temat optymalizacji kosztów zużycia energii, działań modernizacyjnych i inwestycyjnych, a także opowiedzą o systemach informatycznych wspierających zarządzanie energią elektryczną.

 

Dla kogo?

Dla wszystkich zainteresowanych optymalizacją zużycia energii elektrycznej i innych mediów. Do udziału i wystąpienia zapraszamy właścicieli nieruchomości, reprezentantów firm deweloperskich i inwestorskich, jak również agencje i pośredników, kancelarie prawne, najemców, dostawców systemów i urządzeń dla nieruchomości oraz wszystkich zainteresowanych przedstawioną tematyką i spotkaniem z profesjonalistami z branży.

Co zyskasz?

Wiedzę z zakresu zarządzania mediami. Nieocenione kontakty biznesowe i możliwość spotkania najważniejszych reprezentantów z branży. Dostawców zapraszamy do współpracy – seminarium to szansa na zaprezentowanie własnych urządzeń, produktów i rozwiązań.

Jak się zgłosić?

To bardzo proste! Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie u dołu strony. W ciągu 3 dni roboczych otrzymasz informację zwrotną dotyczącą kwalifikacji Twojego zgłoszenia.

Jeżeli jesteś zainteresowany aktywnością promocyjną lub wystąpieniem nie wahaj się ani chwili, napisz maila: ewelina.zajaczkowska@powermeetings.eu lub zadzwoń: 512 278 715.

Aktualności

Znamy już termin drugiej edycji seminarium Energia Elektryczna – ceny i prognozy, zużycie i optymalizacja

Miło nam poinformować, że druga edycja seminarium odbędzie się już 24 września 2019 roku, w Warszawie! Zapraszamy do dokonywania zgłoszeń za pomocą formularza znajdującego się na... Więcej →

Program

24 września 2019
8.30 - 9.30

Rejestracja uczestników

9.30 - 11.00
Panel I

Zakup energii elektrycznej – aspekty prawne i organizacyjne.

 • Zmiany w ustawodawstwie AD 2019
 • Zapisy w umowach o dostawę energii – co jest stałe, a co możemy negocjować
 • Umowy –  najważniejsze zapisy, jak się ustrzec przed błędami oraz nieuczciwymi praktykami.
 • Składowe faktury – wysokość kwot i ich uzasadnienie
11.00 - 11.30

Przerwa kawowa

11.30 - 13.00
Panel II

Najlepszy moment na zakup energii elektrycznej

 • Kiedy zapytać o ofertę i jak ją czytać.
 • Krzyżowe oferty dostawców energii elektrycznej
 • Pośrednicy i dostawcy energii elektrycznej – modele sprzedaży – kto, jak i ile może na tym zarobić.
 • Kiedy i na jakiej podstawie podjąć decyzję o zakupie energii elektrycznej.
 • Kiedy podpisać umowę na dostawę energii elektrycznej.
13.00 - 14.00

Lunch

14.00 - 16.00
Panel III

Energia Elektryczna – ceny, prognozy, zużycie i optymalizacja

 • Koszt mediów w service charge i ich rozliczenie
 •  Instalacje, urządzenia i oprogramowanie do kontrolowania, rozliczenia, i optymalizacji zużycia mediów, w tym energii elektrycznej
16:00

Zakończenie Forum

Zaproponuj temat i osobę, którą chciałbyś usłyszeć

Rejestracja

Lub wypełnij formularz online:

Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

Jestem: 1 Dostawcą technologii i usług 2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego

Zgłaszający uczestnictwo
Dane firmy do faktury VAT
Ilość uczestników*
 


Cena netto: PLN + VAT za osobę
Wartość netto: 0 PLN
Wartość brutto: 0 PLN
Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobę

Wybierz warsztaty
Data
Kwota PLN netto
Rabat PLN netto*

*Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

Uczestnik 1

Uczestnik 2

Uczestnik 3

Uczestnik 4

Uczestnik 5

690 Energia Elektryczna – ceny i prognozy, zużycie i optymalizacja
 • Koszt udziału jednej osoby w Forum: 690 PLN netto
 • Forum będzie prowadzone w języku polskim.
 • Opłata za udział w Forum obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie Forum typu: lunch, kawa, herbata, woda.
 • Opłata nie obejmuje kosztów noclegu.
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Podane powyżej terminy oznaczają daty wpłat należności.
 • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem Forum na konto: powermeetings.eu,  Al. Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą email lub tradycyjną na podany adres.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed Forum, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed Forum zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed Forum i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy – zmiana powinna być zgłoszona najpóźniej na 3 dni przed Forum.
 • Rezygnacji z Forum należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w Forum nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie Forum oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany lokalizacji oraz terminu.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.

Kontakt

Inne wydarzenia dla branży

ewelina.zajaczkowska@powermeetings.eu Energia Elektryczna – ceny i prognozy, zużycie i optymalizacja

Jesteś zainteresowany konferencją?
Chcesz wiedzieć więcej?
* pola wymagane