MIFID II – wpływ Dyrektywy na branżę energetyczną

Od stycznia 2018 zacząć ma obowiązywać w polskim porządku prawnym Dyrektywa MIFID II, która wprowadzi szereg zmian do funkcjonowania przedsiębiorstw również z branży energetycznej.

W związku z powyższym zapraszamy do udziału w specjalistycznym szkoleniu:

MIFID II – wpływ Dyrektywy na branżę energetyczną

Termin: 7 września 2017

Lokalizacja: Warszawa

Nasze spotkanie ma na celu  przekazanie Państwu najbardziej istotnych i problematycznych kwestii jakie obowiązywać będą branżę energetyczną po wejściu w życie Dyrektywy jak również rozwiać wszelkie wątpliwości co do interpretacji jej zapisów.

Przejdź do strony wydarzenia

Zobacz również:

IV Forum Ochrony Środowiska – woda, gleba i powietrze w przemyśle

Konkluzje BAT – wdrażanie regulacji i odstępstwa czasowe

Reforma EU ETS – zmiany zasad przydziału bezpłatnych uprawnień, system handlu emisjami po 2021 r.

Pomoc publiczna w sektorze energetycznym po nowelizacji ustawy o OZE – odnawialne źródła energii – wysokosprawna kogeneracja – efektywność energetyczna

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Agnieszka Kozłowska | Kontakt: 22 740 67 80, 508 921 590, e-mail: newsroom@powermeetings.eu