Konkluzje BAT – wdrażanie regulacji i odstępstwa czasowe

28 kwietnia 2017 r. po wieloletnich pracach w spec. grupach, Komisja Europejska przyjęła Konkluzje Bat zawierające restrykcyjne normy środowiskowe dla przemysłu i energetyki. Oprócz wielkości emisji ujętych w detektywie IED czyli m.in. SO2 (dwutlenek siarki) , NOx (tlenki azotu) i pyłów, konkluzje obejmują również standardy emisyjne Hg (rtęć), HCl (chlorowodór), HF (fluorowodór) i NH3 (amoniak). Ministerstwo środowiska szacuje koszt przystosowania polskich instalacji do nowych przepisów emisyjnych na 10 mld zł.

W zapisach dyrektywy IED ujęto 4 letni okres na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT od momentu publikacji, która zapewne ukaże się na jesieni tego roku. Dyrektywa IED oraz Prawo Ochrony Środowiska dają możliwość uzyskania czasowych odstępstw na dostosowanie instalacji do konkluzji BAT w okresie dłuższym niż 4 lata. Możliwość uzyskania odstępstwa czasowego związana będzie ze zmianą pozwolenia zintegrowanego, z wyceną korzyści modernizacji instalacji dla środowiska oraz kosztów dostosowania instalacji do konkluzji BAT.

O możliwościach uzyskania odstępstw czasowych, jak i o wdrażaniu zapisów konkluzji BAT dowiedzą się Państwo od naszych specjalistów podczas seminarium:

Konkluzje BAT – wdrażanie regulacji i odstępstwa czasowe, które organizujemy w Warszawie w dwóch terminach:

  • 29 sierpnia 2017
  • 17 października 2017

Spotkanie poprowadzą znani i cenieni Eksperci, zajmujący się z zagadnieniami objętymi przedmiotem spotkania w codziennej praktyce zawodowej:

  • Michał Jabłoński, Ekspert ds. ochrony środowiska, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie
  • Ewa Rutkowska – Subocz, Partner, Head of Environmental Protection Practice, Dentons
  • Ekspert z zakresu pozwoleń zintegrowanych, procesu tworzenia dokumentów referencyjnych oraz Konkluzji BAT, doświadczenie zdobywane m.in. w Ministerstwie Gospodarki, Ministerstwie Środowiska, Ministerstwie Energii i Zmian Klimatu Szkocji

 

Zapraszam do udziału, z pewnością warto!

Przejdź do strony wydarzenia

Zobacz również:

IV Forum Ochrony Środowiska – woda, gleba i powietrze w przemyśle

Pomoc publiczna w sektorze energetycznym po nowelizacji ustawy o OZE – odnawialne źródła energii – wysokosprawna kogeneracja – efektywność energetyczna

VII edycja Forum Technologii w Energetyce – Spalanie Biomasy

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Agnieszka Kozłowska | Kontakt: 22 740 67 80, 508 921 590, e-mail: newsroom@powermeetings.eu