Emisje CO2 – scenariusze rozwoju wydarzeń. Dziś, jutro i POST 2020, Warszawa 2016

Zobacz również:

Grupa CIECH inwestuje w instalacje odsiarczania i odazotowania spalin

Tauron oferuje przemysłowi usługę zarządzania CO2

Rusza przetarg na spalarnię dla Warszawy

DBH Panattoni Europe

Kontakt

Renata Kałużna Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych profesjonalistów, działającym w ramach firmy powemeetings.eu, która specjalizuje się w doradztwie oraz organizacji konferencji i szkoleń dla różnych sektorów gospodarki.

Al. Jerozolimskie 27
00-508 Warszawa

tel.: +48 22 740 67 80
kom.: +48 603 386 917
faks: +48 22 672 95 89

NIP: 952-139-65-83
REGON: 363385059

Renata.Kaluzna@powermeetings.eu

Stronę redaguje: Agnieszka Kozłowska | Kontakt: 22 740 67 80, 508 921 590, e-mail: newsroom@powermeetings.eu