Otwieramy nabór do Akademii Chief Happiness Officera!

 • 4 zjazdy,
 • 40 godzin zajęć,
 • 8 wykładowców,
 • wysoki poziom merytoryczny,
 • test sprawdzający umiejętności,
 • dyplom ukończenia Akademii Chief Happiness Officera.

Kim jest Chief Happiness Officer?

wg definicji Wikipedii: Chief Happiness Officer (Dyrektor ds. Szczęścia) – osoba, której zadaniem jest zwiększanie poczucia szczęścia pracowników w firmie, dzięki czemu z chęcią angażują się w pracę. Często jest to samodzielna pozycja, na poziomie doradcy dla zarządu. Obecnie funkcjonują różne odmiany tego stanowiska w zależności od zakresu realizowanych zadań, np. mood manager.

Zakres celów realizowanych przez Chief Happiness Officera zazwyczaj obejmuje:

 • budowanie zaufania wewnątrz zespołów,
 • zwiększanie zaangażowania i produktywności,
 • zwiększanie kreatywności działania pracowników,
 • zwiększanie dobrostanu (well-being) pracowników.

A wszystkie powyższe działania prowadzone są przy uwzględnieniu założenia, iż wzrost zadowolenia z pracy i szczęścia pracownika w pracy powinien przekładać się na wzrost wyniku przedsiębiorstwa.

Rola Chief Happiness Officera jest nowością na polskim rynku wartą propagowania i rozpowszechniania, gdyż jest odpowiedzią na wyzwania współczesności – zarówno na potrzeby pracowników jak i pracodawców. Pracownicy coraz większą wagę przywiązują do przyjaznego środowiska pracy, które pozwala im wykorzystywać swój potencjał, rozwijać się zawodowo. Wykorzystanie tej siły w firmie, sprawia, że wzrasta efektywność pracy, jest więcej innowacji, pomysłów biznesowych, a za tym idą dobre wyniki finansowe. Dobre wyniki finansowe pozwalają utrzymać i zatrudniać nowych pracowników oraz realizować wyższe cele.

Warto dodać, iż Chief Happiness Officer:

 • w początkowej fazie swojej pracy stara się zrozumieć jaki jest poziom zadowolenia pracowników z pracy, identyfikuje obszary potencjalnych problemów, a następnie proponuje i wdraża rozwiązania,
 • dba między innymi o wspieranie pracy zespołowej i rozwoju zawodowego pracowników oraz usuwanie barier komunikacyjnych,
 • to osoba stosująca zasady pozytywnej psychologii w firmie.

Z udziału w Akademii CHO skorzystają osoby zainteresowane zdefiniowaniem, promowaniem i wdrażaniem roli Chief Happiness Officera w swojej firmie oraz osoby chcące pełnić taką funkcję jako doradcy / usługodawcy zewnętrzni.

Zapraszamy każdego, kto chciałby zająć się poprawą efektywności działania firmy poprzez postawienie na mocne strony pracowników i zwiększania ich poziomu zadowolenia z pracy, a m.in.:

 • Prezesów i Właścicieli Firm, Dyrektorów Zarządzających i Członków Rad Nadzorczych,
 • HR Business Partnerów i Dyrektorów Personalnych,
 • HR Menagerów i Specjalistów ds. HR,
 • Specjalistów odpowiedzialnych za Employer Branding, Rekrutację, Rozwój i Szkolenia,
 • Praktyków, osoby zarządzające na co dzień zespołami, zainteresowane wykorzystaniem najnowszych, dostępnych na rynku narzędzi, umożliwiających zwiększenie wpływu działań z zakresu HR na poziom efektywności działania przedsiębiorstwa,
 • Coachów, trenerów i tych z Państwa, którzy świadczą usługi dla firm związane z obsługą działów HR oraz pracowników firm.

Naszym celem jest m.in. stworzenie forum wymiany wiedzy, poglądów oraz doświadczeń w zakresie najnowszych trendów w zarządzaniu kapitałem ludzkim, jak również dostarczenie wiedzy na najwyższym poziomie, umożliwienie poznania się oraz podzielenia umiejętnościami i doświadczeniami w gronie osób związanych zawodowo z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Program

9:00-9:20

Wprowadzenie: Definicja CHO. Zakres zadań CHO. Kompetencje i cechy osobowości przydatne w roli CHO.

9:20-10:30

Definicja szczęścia w pracy. Badania pokazujące wpływ satysfakcji pracowników na efektywność i zaangażowanie w pracy.

Jakość życia człowieka a wydajność i efektywność pracownika – Kwestionariusz Zadowolenia z Życia.

10:30-10:45

Przerwa kawowa

10:45-12:30

Kultura organizacyjna sprzyjająca wzrostowi poczucia szczęścia w pracy. Analiza kultury organizacyjnej w firmie (test). Modele bezpieczeństwa lotów – w przełożeniu na pracę organizacji. „Just” culture.

12:30-13:30

Lunch

13:30-15:00

Modele przywództwa, przywództwo transformacyjne. Rola CHO.

 

Modele przywództwa, przywództwo transformacyjne. Rola CHO

15:00-15.15

Przerwa kawowa

15:15-17.00

Warsztat pracy CHO – jak mierzyć efekty pracy CHO i jej wpływ na firmę?

Prowadzący

 • Dorota Wierzbicka-Kot, Promoter of Chief Happiness Officer concept
 • Agnieszka Jagiełło, Psycholog wojskowy w Siłach Powietrznych
 • Renata Kałużna, Inicjator i promotor idei CHO w Polsce
9:00-9:20

Wprowadzenie: Definicja CHO. Zakres zadań CHO. Kompetencje i cechy osobowości przydatne w roli CHO

9:20-10:30

Diagnozowanie i projektowanie programów wspomagających rozwój i motywację w firmie. Dlaczego podwyżki, bonusy i awanse mają bardzo ograniczony wpływ na zaangażowanie pracowników.

10:30-10:45

Przerwa kawowa

10:45-12:30

Praca będąca wzywaniem. Identyfikacja uzdolnień pracowników, zarządzanie talentami.

12:30-13:30

Lunch

13:30-15:00

Skuteczność pracownika, a skuteczność zespołu. Narzędzia IT wspierające pracę CHO.

15:00-15.15

Przerwa kawowa

15:15-17.00

Szczęśliwe firmy odnoszą sukcesy i mają lepsze wyniki finansowe

Przykłady szczęśliwych firm – jak oni to robią?

Prowadzący

 • Dorota Wierzbicka-Kot, Promoter of Chief Happiness Officer concept
 • Sławek Tessar, Dowódca Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód w Oddziale Współpracy Cywilno – Wojskowej (CIMIC).
 • Renata Kałużna, Inicjator i promotor idei CHO w Polsce
9:00-9:20

Wprowadzenie: Definicja CHO. Zakres zadań CHO. Kompetencje i cechy osobowości przydatne w roli CHO.

9:20-10:30

Jak wprowadzić CHO z sukcesem w firmie w optymalny sposób, co może pójść nie tak. Jak przekonać właścicieli/zarząd, że CHO ma sens, żeby zainwestowali w CHO

10:30-10:45

Przerwa kawowa

10:45-12:30

Jak włączyć pracowników w temat?

Jak pokazać biznesowe korzyści CHO (jak prezentować)

12:30-13:30

LunchLunch

13:30-15:00

CHO pozwala odpowiedzieć na współczesne wyzwania: VUCA, Milenialsi, Starzenie się społeczeństwa, integracja międzypokoleniowa, rozwój nowych technologii

15:00-15.15

Przerwa kawowa

15:15-17.00

Jak poradzić sobie ze stresem?

Prowadzący

 • Dorota Wierzbicka-Kot, Promoter of Chief Happiness Officer concept
 • Wojtek Walania, Prezes Zarządu w Olivia Serwis Sp. z o.o. i Członek Zarządu w Service + Sp. z o.o.Prezes Zarządu w IFMA POLSKA
 • Renata Kałużna, Inicjator i promotor idei CHO w Polsce
9:00-9:20

Wprowadzenie: Definicja CHO. Zakres zadań CHO. Kompetencje i cechy osobowości przydatne w roli CHO.

9:20-10:30

Jak rozmawiać, żeby się zrozumieć – trening komunikacji cz.1

10:30-10:45

Przerwa kawowa

10:45-12:30

Jak rozmawiać, żeby się zrozumieć – trening komunikacji cz. 2

12:30-13:30

Lunch

13:30-15:00

Coaching vs. Facilitating

15:00-15.15

Przerwa kawowa

15:15-17.00

Podsumowanie programu. Test.

Prowadzący

 • Dorota Wierzbicka-Kot, Promoter of Chief Happiness Officer concept
 • Agnieszka Jagiełło, Psycholog wojskowy w Siłach Powietrznych
 • Renata Kałużna, Inicjator i promotor idei CHO w Polsce

Prelegenci

Dorota Wierzbicka - Kot

Dorota Wierzbicka - Kot

Promoter of Chief Happiness Officer concept

Z pasji poszukuję sposobów na odkrywanie i maksymalizowanie wykorzystania zasobów ludzi w biznesie. Wraz ze wzrostem doświadczenia odkryła, że ludzie, którzy są szczęśliwi, odnoszą większe sukcesy w pracy niż ci, którzy pracują, bo muszą. Swoje wnioski umocniła studiując pozytywną psychologię (skończyła studia podyplomowe z Pozytywnej Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim w czerwcu 2018 r.) i widząc efekty wdrażania w codziennym życiu różnych narzędzi wspomagających rozwój osobisty i pracę zespołową. Po skończeniu studiów na SGH w 2001 r., zaczęła swoją przygodę zawodową w PwC, w dziale Audytu Finansowego, a od 2006 r. jest związana z Deloitte, gdzie pracuję w dziale Doradztwa Finansowego. Specjalizowała się w prowadzeniu projektów finansowych due diligence, a od kilku lat rozbudowuję infrastrukturę dla zespołu. Prowadzi szkolenia. Jest coachem i mentorem. Posiada tytuł FCCA. Inspiruje ją profesor Martin Seligman, Mo Gawat i Jurgen Appelo.

Renata Kałużna

Renata Kałużna

Inicjator i promotor idei CHO w Polsce

Współautorka i współzałożycielka marki CHO – Chief Happiness Officer, która powstała z potrzeby wsparcia ludzi w wyzwalaniu ich potencjału i motywacji do działania. Kobieta biznesu w pełni tego słowa znaczeniu – pełna innowacyjnych, błyskotliwych pomysłów i energii do działania – właściwie nie do zatrzymania. Od wielu lat prowadzi z sukcesem własną firmę powermeetings.eu, ciągle rozszerzając działalność na nowe pola. Niezwykle kreatywna i czująca puls rynku. Daje swoim klientom dużą wartość dodaną. Perfekcyjna w dowiezieniu tego, do czego się zobowiąże. Organizuje wydarzenia dla branży nieruchomości, energetyki i kilku gałęzi przemysłu. Inspirują ją: Jenn Lim, Tony Hsieh i Gary Vaynerchuk.

Agnieszka Jagiełło

Agnieszka Jagiełło

Psycholog wojskowy w Siłach Powietrznych

Psycholog z wykształcenia i pasji. W 2015 r. ukończyła studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, uzyskując tym samym możliwość pracy z ludźmi i przekazywania im wiedzy, która może przynieść lepszą jakość życia. Od trzech lat pracuję jako psycholog wojskowy w Siłach Powietrznych, obejmując wsparciem zarówno żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej oraz ich najbliższych. W pracy z grupą docenia zajęcia warsztatowe i stara się dzielić zdobytym doświadczeniem, zaszczepiając choć odrobinę ciekawości zagadnieniami psychologii, która tak naprawdę towarzyszy nam na każdym kroku. Wśród zainteresowań znajdują się: psychologia lotnicza, w tym szczególnie CRM – Zarządzanie Zasobami Załogi, procesy grupowe i role w zespole, psychologia osobowości i rozwoju człowieka, nowoczesne metody diagnostyczne w psychologii, psychologia pola walki, aspiracje człowieka i psychologia egzystencjalna oraz zagadnienie kultur organizacyjnych.

Sławomir Tessar

Sławomir Tessar

Dowódca Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód w Oddziale Współpracy Cywilno – Wojskowej (CIMIC).

W 1998 r. ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Bydgoszczy na Wydziale Pedagogiki i Psychologii. Psychologia społeczna, kształtowanie relacji międzyludzkich i zawodowych,  zastosowanie pedagogiki w pracy zawodowej i rozwój osobisty  poprzez świadome działanie to główne obszary jego zainteresowań.  Prywatnie pasjonat i instruktor fotografii  ukończył Akademię Fotografii w Warszawie oraz Studium Realizacji Filmów. Należy do Federacji Niezależnych Twórców Filmowych oraz Polskiego Stowarzyszenia Realizatorów Dźwięku. Ukończył kursy i szkolenia doskonalące między innymi  w Akademii Obrony Narodowej  z zakresu komunikacji społecznej i kontaktów z mediami,  warsztaty z zakresu współpracy z mediami, autoprezentacji  czy bezpieczeństwa teleinformatycznego. Jako żołnierz zawodowy pracował w Wydziale Prasowym Dowództwa 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej , a obecnie służy w Dowództwie Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód w Oddziale Współpracy Cywilno – Wojskowej (CIMIC).

Wojciech Walania

Wojciech Walania

Doradca Zarządu w Olivia Business Centre
Prezes Zarządu w Olivia Serwis Sp. z o.o. i Członek Zarządu w Service + Sp. z o.o.
Prezes Zarządu w IFMA POLSKA

Z projektem Olivia Business Centre związany od 2011 roku.

W trakcie procesów budowlanych odpowiedzialny między innymi za obszary inwestycji wpływające na zachowanie ciągłość działania – systemy zasilania, systemy bezpieczeństwa, automatyki budynkowej, infrastrukturę IT i telekomunikacyjną.

Tworzył i organizował wewnętrzne struktury związane z kompleksowym zarządzaniem portfelem nieruchomości – w tym procesy przejścia i restrukturyzacji odpowiedzialności z podmiotów zewnętrznych na wewnętrzne zespoły utworzone w ramach grupy kapitałowej.

Posiada kilkanaście lat doświadczeń na rynku nieruchomości komercyjnych dotykających wszystkich etapów cyklu inwestycyjnego – od fazy rozwoju projektu, jego realizacji, przez komercjalizację, a kończąc na zarządzaniu portfelem nieruchomości. Aktywny jako mentor zespołów odpowiedzialnych za obszary asset, property i facility management.

Wcześniej pracował w instytucjach finansowych, a także kierował obszarami finansów i administracji w jednym z największych polskich portali internetowych – gdzie także odpowiadał za obszary Property i Asset.

Jest członkiem Royal Institution of Chartered Surveyors (MRICS) i Certified Commercial Investment Member (CCIM). Posiada państwową licencję Zarządcy Nieruchomości. Uzyskał również uprawnienia Audytora Wiodącego Zarządzania Ciągłością Działania (ISO 22301) i Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISO 27001).

Poza pracą ojciec trzech synów, który w wolnych chwilach zmaga się z grawitacją na dwa sposoby: wyskakuje z samolotów i dźwiga ciężary w trójboju siłowym zdobywając między innymi tytuł Mistrza Polski XPC.  Prywatnie również inwestuje w nieruchomości – mieszkania na wynajem – i między innymi w tym temacie prowadzi blog – wojtekwalania.com

Rejestracja

Lub wypełnij formularz online:

Pola oznaczone symbolem * są wymagane.

Jestem: 1 Dostawcą technologii i usług 2 Przedstawicielem zakładu przemysłowego

Zgłaszający uczestnictwo
Dane firmy do faktury VAT
Ilość uczestników*
 


Cena netto: PLN + VAT za osobę
Wartość netto: 0 PLN
Wartość brutto: 0 PLN
Rabat netto: 0 PLN + VAT za osobę

Wybierz warsztaty
Data
Kwota PLN netto
Rabat PLN netto*

*Rabat naliczany jest przy rezerwacji więcej niż jednego warsztatu, w kwocie 100 PLN netto za każde kolejne zajęcia

Uczestnik 1

Uczestnik 2

Uczestnik 3

Uczestnik 4

Uczestnik 5

0 Chief Happiness Officer Academy 990
 • Koszt udziału w jednym module wynosi: 990 zł netto + 23% VAT
 • Koszt udziału w drugim i kolejnych modułach wynosi: 990 zł netto + 23% VAT – 100 zł netto + 23% VAT rabatu za każdy kolejny moduł.
 • Zajęcia będą prowadzone w języku polskim.
 • Opłata za udział w warsztatach obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek typu: lunch, kawa, herbata, woda
 • Opłata nie obejmuje kosztów noclegu.
 • Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
 • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy powermeetings.eu a Zgłaszającym.
 • Potwierdzenie rejestracji zgłaszanego uczestnika zostanie przesłane wraz z fakturą proforma na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem warsztatów na konto: powermeetings.eu,  Al. Jerozolimskie 27, 00-508 Warszawa; NIP 952-139-65-83; MBANK S.A; 56 1140 2004 0000 3502 7600 2231
 • W ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty na konto zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą email lub tradycyjną na podany adres.
 • Osoby odwołujące uczestnictwo na 14 dni przed warsztatami, otrzymają zwrot uiszczonej opłaty. Wycofującym się na 13 – 7 dni przed warsztatami zwracamy 50% opłaty. Na 6 dni przed warsztatami i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w spotkaniu.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy – zmiana powinna być zgłoszona najpóźniej na 3 dni przed warsztatami.
 • Rezygnacji z warsztatów należy dokonać w formie pisemnej. Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału.
 • Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w warsztatach nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa i spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 • Od nieterminowej zapłaty powermeetings.eu przysługują odsetki ustawowe.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie warsztatów oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany lokalizacji oraz terminu.
 • powermeetings.eu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa bez podania przyczyny.

Poprzednie edycje

location

Aleje Jerozolimskie 27

00-508 Warszawa

Aleje Jerozolimskie, kamienica nr 27. Wzniesiona dla Zygmunta Regelmana wg projektu znakomitego architekta Stefana Szyllera w roku 1893. Stefan Szyller projektował głównie w Warszawie, jest autorem projektów około stu kamienic oraz licznych kościołów, a m.in. Bramy Głównej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej.

Kamienica Regelmana jest to jedyna zachowana kamienica sprzed II Wojny Światowej na odcinku pomiędzy ul. Marszałkowską i ul. Kruczą. W trakcie powojennej odbudowy miasta uproszczono detale zdobiące elewację oraz zlikwidowano balkony. Do 1971 wysiedlono wszystkich mieszkańców, a następnie rozebrano oficyny. Pierwotnie trzypiętrowa, dwupiętrowa nadbudowa dobudowana w latach 1978-1980, aby dostosować wysokość kamienicy do otaczających ją budynków.

Pięknie wyremontowana w roku 2015. Kilkakrotnie zmieniała właścicieli – aktualnie jest własnością Alior Bank.

Kontakt