Organizatorzy

Patron Merytoryczny

Partner

Program

 

9:00-10:00

Rejestracja i poranna kawa

10:00-10:20

Oficjalne otwarcie, powitanie Gości Honorowych

 

 • Edward Słoma, Departament Energetyki, Ministerstwo Gospodarki
 • Artur Sarosiek, Prezes Zarządu, Energy Solution Sp. z o.o.
 • Renata Kałużna, Dyrektor Zarządzający, powermeetings.eu

 

10:20-10:40

Budowanie pozytywnych relacji gmina – przedsiębiorstwa energetyczne kluczowym elementem dobrego gospodarowania energią.

 

Igor Lange, Naczelnik, Departament Energetyki, Ministerstwo Gospodarki

10:40-11:00

Skutki wejścia w życie ustawy o OZE ze szczególnym uwzględnieniem prosumenta

 

Maciej Kapalski, Główny Specjalista, Departament Energii Odnawialnej, Ministerstwo Gospodarki

11:00-11:20

Zarządzanie zakupami energii elektrycznej w jednostkach samorządu terytorialnego. Modele zakupu, optymalizacja kosztów dystrybucji, kontrola kosztów, przykłady z rynków zagranicznych.

 

Artur Sarosiek, Prezes Zarządu, Energy Solution Sp. z o.o.

11:20-11:40

Cena energii i jej elementy składowe – punkt widzenia sprzedawcy energii. Czynniki decydujące o poziomie ceny energii – wolumen, profil itp. Zasady kształtowania ceny dla pojedynczych odbiorców i grup zakupowych.

 

Artur Michalski, Dyrektor, Biuro Cen i Taryf, Departament Zarządzania Portfelem i Produktami, ENEA S.A.

11:40-12:00

Przerwa kawowa

12:00-12:20

Czynniki cenotwórcze i rozwój rynku hurtowego. Wpływ czynników na cenę dla Odbiorcy.

 

Leszek Prachniak, Dyrektor Działu Notowań, Towarowa Giełda Energii S.A.

12:20-12:40

Wolny rynek gazu dla odbiorców końcowych ze szczególnym uwzględnieniem JST.

 

Marek Elert, Główny Analityk Biznesowy, Energy Solution Sp. z o.o.

12:40-13:00

Zakup energii elektrycznej a ustawa o zamówieniach publicznych

Kamil Kaczmarek, Departament Prawny, Urząd Zamówień Publicznych

13:00 – 14:00

Panel Dyskusyjny

 

 • Efektywność energetyczna w gminie

 • Mix energetyczny

 • Infrastruktura i jej utrzymanie

 • Czynniki mające wpływ na poziom ceny i ich optymalizacja

 • Modele zakupu: grupa zakupowa vs zakupy indywidualne

 

Moderator: Bartłomiej Derski, dziennikarz, WysokieNapiecie.pl

 

 • Edward Słoma, Departament Energetyki, Ministerstwo Gospodarki
 • Zbigniew Szpak, Prezes Zarzadu, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
 • Artur Sarosiek, Prezes Zarządu, Energy Solution Sp. o.o.
 • Artur Michalski, Dyrektor, Biuro Cen i Taryf, Departament Zarządzania Portfelem i Produktami, ENEA S.A.
 • Piotr Sołtysek, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Bielska-Białej ds. zarzadzania energia
 • Jarosław Bielewicz, Główny Specjalista ds. Energetycznych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

14:00-15:00

Lunch

Współpraca

Patroni Medialni